DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Společenské vědy pro střední školy 3. díl - Pracovní sešit

druhé, aktualizované vydání

Autor:L. Dobešová, A. Fabičovicová, L. Hadamčík a kol.
Nakladatel:DIDAKTIS
Kód:52874
ISBN:9788073582340
EAN:9788073582340
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:159 Kč
Množství:
+-
ks
 • Pracovní sešit tvoří jednotný (samostatně prodejný) celek s učebnicí – ve vyučování se předpokládá kombinace práce s oběma částmi učebnicové sady. Sešit ověřuje a dále prohlubuje znalost klíčového učiva, současně posouvá vybranou problematiku do každodenních souvislostí. 
 • Cvičení jsou navržena tak, aby zvlášť podporovala rozvoj dovedností a klíčových kompetencí žáků. Společně se zařazením jednotlivých průřezových témat tedy pracovní sešit (obdobně jako učebnice) naplňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání.  
 • Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice – naleznete zde tedy totožné tematické celky, kapitoly a podkapitoly. Jednotlivá cvičení odkazují a rozvíjí příslušné výkladové části učebnice. 
 • Navíc se v pracovním sešitě za každým z tematických celků objevuje dvoustránkový oddíl Opakování, které ověřuje znalost klíčových pojmů a problémů příslušného celku. Po formální stránce je Opakování zpracováno tak, aby typem zařazených cvičení odpovídalo připravované podobě nové maturitní zkoušky. 
 • Pracovní sešit nabízí širokou škálu cvičení – vedle klasických faktografických zadání (posuzování pravdivosti tvrzení, doplňování chybějících pojmů, přiřazování pojmů ke stanoveným kategoriím aj.) jsou výrazně zastoupena cvičení směřující k rozvoji dovedností žáků – práce s textem a ikonickým materiálem, posuzování a řešení modelových situací, identifikace problémů atd. Jednotlivá zadání pak kombinují individuální, párovou a skupinovou práci studentů. 
 • Důraz je také kladen na spolupráci studentů a jejich sebevyjádření, a to ať už ve formě diskuse, proslovu, či v písemné formě – formální zpracování sešitu přitom umožňuje, aby většinu cvičení mohli studenti vypracovat přímo do sešitu. Cvičení také vedou studenty k práci s různými zdroji informací a ke kritickému zhodnocení spolehlivosti těchto zdrojů, čímž je zvlášť připravují na život v současné informační společnosti. 
 • Samozřejmostí zůstává poutavé grafické zpracování, které zvyšuje přehlednost textů a systematičnost práce s nimi. Formálně jsou odlišeny jak jednotlivé typy cvičení, tak i variabilní formy práce studentů. Formální stránku pracovního sešitu doplňují zadání využívající práci s fotografiemi, ilustracemi a grafy.
 • S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

  Společenské vědy pro střední školy 3. díl - Učebnice

  Společenské vědy pro střední školy 3. díl - Učebnice
  L. Dobešová, A. Fabičovicová, L. Hadamčík, J. Horecký a kol.
  DIDAKTIS
  198 Kč
  skladem

  Dějepis 3 pro gymnázia a SŠ - Novověk

  Dějepis 3 pro gymnázia a SŠ - Novověk
  Hlavačka Milan
  SPN
  189 Kč
  skladem

  Společenské vědy pro střední školy 2. díl - Pracovní sešit

  Společenské vědy pro střední školy 2. díl - Pracovní sešit
  P. Dufek, E. Kneblová, R. Kundt, J. Němec, P. Spáč, B. Vacková, P. Vejvodová
  DIDAKTIS
  159 Kč
  skladem

  Český jazyk a komunikace pro SŠ 3. a 4.díl - Pracovní sešit

  Český jazyk a komunikace pro SŠ 3. a 4.díl - Pracovní sešit
  P. Adámková, J. Čuřík, M. Fránek, E. Jandová, Š. Krpcová, M. Křivancová, J. Svobodová, M. Širůčková, M. Štěpánková, L. Taraldsen Medová
  DIDAKTIS
  159 Kč
  skladem

  Regionální zeměpis světadílů pro SŠ

  -6%
  Regionální zeměpis světadílů pro SŠ
  Bičík I. a kol.
  ČGS
  159 Kč
  skladem

  Atlas světových dějin 2.díl Středověk - novověk

  Atlas světových dějin 2.díl Středověk - novověk
  Kolektiv autorů
  KARTOGRAFIE
  129 Kč
  skladem