DOPORUČUJEME

NOVINKA k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Přijímací zkoušky na střední školy

-5%
Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2017

Technická mechanika I pro studijní obory SOŠ a SOU

4., nezměněné vydání

Autor:Mičkal Karel
Nakladatel:INFORMATORIUM
Kód:24192
ISBN:9788073330637
EAN:9788073330637
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:255 Kč
Množství:
+-
ks

Recenze učebnice

Tato dvoudílná učebnice technické mechaniky si klade za cíl seznámit žáky studijních oborů SOU a  středních odborných škol  (SOŠ) se základy středoškolské mechaniky na takové úrovni, která jim umožní pochopit podstatu a funkci strojních součástí, částí strojů a zařízení a provádět potřebné jednoduché výpočty.
Obsah učebnice plně odpovídá učební osnově vyučovacího předmětu Technická mechanika a pokrývá všechny důležité oblasti mechaniky. Vzhledem k cílům a zaměření učiva mechaniky ve studijních oborech SOU a SOŠ bylo nutné omezit teoretickou složku učiva a hlavní pozornost zaměřit na oblast aplikační, to je na tu část učiva, která úzce souvisí s technickou praxí. Tomuto záměru je podřízena i metodika zpracování látky, realizovaná následující strukturou jednotlivých kapitol:
- nezbytný teoretický úvod, umožňující pochopení vlastní podstaty problému a přispívající k uvědomělému osvojení všech poznatků;
- metodicky správný a obecně platný postup řešení úloh a problémů;
- úlohy řešené a úlohy neřešené s výsledky.

V závěru každé kapitoly jsou uvedny kontrolní otázky, které prověří stupeň pochopení učiva žáky.
Největší pozornost je v učebnici věnována dvěma základním oblastem středoškolské mechaniky – statice tuhých těles a pružnosti a pevnosti, které jsou z hlediska potřeb studijních oborů SOU a SOŠ nejdůležitější. Pro učivo grafických metod statiky je zpracovaná speciální učební pomůcka (7).
Tato učebnice společně se Sbírkou úloh z technické mechaniky (5), Pracovním sešitem pro předmět mechanika (6) a učební pomůckou Grafické metody v technické mechanice (7) tvoří po strukturální, obsahové a metodické stránce jednotný, vzájemně se doplňující a úzce na sebe navazující didaktický celek. Jsou tedy vytvořeny základní podmínky k tomu, aby výuka technické mechaniky ve studijních oborech SOU a SOŠ byla co nejefektivnější a odpovídala všem didaktickým zásadám.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Sbírka úloh z technické mechaniky pro SOŠ a SOU

Sbírka úloh z technické mechaniky pro SOŠ a SOU
Mičkal Karel
INFORMATORIUM
260 Kč
skladem

Technická mechanika II pro studijní obory SOŠ a SOU

Technická mechanika II pro studijní obory SOŠ a SOU
Mičkal Karel
INFORMATORIUM
195 Kč
skladem

Strojírenská technologie 1 1.díl - Nauka o materiálu

-5%
Strojírenská technologie 1 1.díl - Nauka o materiálu
Hluchý M., Kolouch J.
SCIENTIA
198 Kč
skladem

Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro SŠ

-5%
Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro SŠ
Mikulčák, Charvát a kol.
PROMETHEUS
200 Kč
skladem

Fyzika pro střední školy 1.díl (přepracované vydání s CD)

-5%
Fyzika pro střední školy 1.díl (přepracované vydání s CD)
Oldřich Lepil, Milan Bednařík, Radmila Hýblová
PROMETHEUS
180 Kč
skladem