DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Testy 2017 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

56474a56474b56474c

Nakladatel:DIDAKTIS
Kód:56474
ISBN:9788073582616
EAN:9788073582616
Dostupnost:Zboží není dostupné

Příručka reaguje na novelu školského zákona vyhlášenou dne  8. 6. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 178/2016 Sb., která zavádí jednotné přijímací zkoušky, a zohledňuje podobu testů vytvořených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dříve CERMAT) v rámci pilotního ověřování organizace přijímacího řízení v roce 2015 a pokusného ověřování organizace přijímacího řízení v roce 2016.

Publikace poskytuje základní informace, tipy a doporučení k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy. Titul je sestaven podle platných RVP pro základní školy a Standardů pro základní vzdělávání. Testy připravují žáky na formu i obsah didaktického testu z českého jazyka.

Úlohy zahrnují několik okruhů v rámci vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura (porozumění textu, textová návaznost, stylistika, pravopis, slovní zásoba a slovotvorba, tvarosloví, skladba, literární výchova) a odpovídají zadávaným typům úloh v testu.

Testy ve třech úrovních obtížnosti počtem úloh, svou strukturou, rozvržením učiva odpovídají dosud zadaným ostrým i ilustračním testům Cermatu.

U každé testové úlohy je uveden počet bodů, jaký za ni lze získat.

OBSAH A STRUKTURA

Publikace je koncipována velmi komplexně. Nabízí cílenou čtyřfázovou přípravu složenou z informací o zkoušce, tréninku, simulace „ostré“ zkoušky a zpětné vazby. Je proto rozdělena na čtyři části:

I. Úvodní informace

informace o jednotných přijímacích zkouškách, o jejich průběhu;

informace o podobě didaktického testu z češtiny;

přehled typů testových úloh, které se u zkoušek mohou objevit;

instrukce k vyplňování záznamového archu;

informace o hodnocení didaktického testu;

tipy a doporučení pro přípravu i samostatnou zkoušku.
 

II. Sbírka testových úloh
 

představuje tréninkovou část vhodnou k použití před řešením samotných testů;

je určena k procvičení základního učiva a dovedností z oblasti českého jazyka a literatury formou testových úloh;

obsahuje více než 150 úloh, které nejsou řazeny do komplexních testů, ale jsou rozděleny podle dílčích oblastí učiva (porozumění textu, textová návaznost, stylistika, pravopis, slovní zásoba a slovotvorba, tvarosloví, skladba, literární výchova).
 

III. Cvičné testy
 

představují simulaci „ostré“  zkoušky;

celkem deset didaktických testů ve třech úrovních obtížnosti;

jsou určeny k nácviku práce s komplexní sadou úloh z různých oblastí jazyka;

testy počtem úloh, svou strukturou, rozvržením učiva odpovídají dosud zadaným ostrým i ilustračním testům CZVV;

u každé úlohy je uveden počet bodů, jaký za ni lze získat.
 

IV. Klíč
 

řešení úloh ze sbírkové části;

řešení cvičných testů.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují