Učebnice k přijímacím zkouškám na SŠ

Učebnice k přijímacím zkouškám na SŠ

Brožovaná příručka Testy z českého jazyka vychází v nakladatelství didaktis jako součást řady určené pro žáky posledních ročníků základních škol. Dalšími tituly jsouTesty z matematiky a Testy všeobecné. Knihy vycházejí ze situace a skutečného stavu přijímacího řízení na střední školy v roce 2008 a obsahují originální zadání testů, které se u zkoušek objevily.

Řada škol v České republice využívá také standardizované SCIO testy, a proto příručka obsahuje i jeho originální zadání včetně cvičných modelových testů, které slouží k přípravě na takovýto typ zkoušky. U všech testů jsou také uvedeny výsledky a v případě, že je škola dodala, také originální bodové hodnocení. Součástí příručky je rejstřík škol, který byl v uvedeném roce aktuální.

Nakladatelství didaktis vydává podobně zaměřené příručky opakovaně již od roku 1993. V příručce Testy z českého jazyka 2009 je uvedeno 37 testů. V úvodu se nachází informace s časovou dotací testu a povolené pomůcky. Testy jsou sestaveny z otevřených i uzavřených úloh, některá zadání mají společný výchozí text. V knize nejsou obsaženy žádné zvláštní záznamové archy či místo na zápis odpovědí, což může být zejména u řešení přiřazovacích úloh problematické.

Celá příručka je rozdělena podle typu testů na pět částí a odkazuje také na www.cermat.cz jako na zdroj informací k přijímacímu řízení a testování žáků základních škol, zároveň však upozorňuje na fakt, že CERMAT zveřejněné cvičné testy nevytvořil. Kniha je doporučována k samostudiu i jako pomůcka pro výuku žáků devátých ročníků základních škol. Podobný typ příruček s omezenou aktuálností může sloužit jako doplněk ke kvalitní učebnici a cvičebnici daného předmětu.