DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky
Nejprodávanější

Vést nebo být veden

Autor:Fuller Don
Nakladatel:ALFA PUBLISHING
Kód:30541
ISBN:9788087197936
EAN:9788087197936
Dostupnost:Zboží není dostupné

Vést nebo být veden? Být člověkem, který může a umí rozhodovat o svém postavení a své budoucnosti, nebo být naopak loutkou?

Myslíte si další kniha, která je plná poučení a rad autora, který jen teoretizuje. Omyl. Don Fuller svá doporučení, jak překročit tzv. velký mezník, objevil jako vedoucí pracovník. Kniha je doplněna o výstižné a zábavné obrázky, u kterých se poučíte i pobavíte. A víte, co je to ten velký mezník? Životní dráha člověka je určována jeho odbornými znalostmi. Tak je tomu až do velkého mezníku, který je spojen s novou funkcí, povýšením a novou odpovědností.
Je třeba, aby změnil svůj způsob myšlení. To, co dělá, už nebude měřit metrem technické rutiny. Novým kritériem hodnocení se stává schopnost řídit. Málokdo je připraven na tuto radikální změnu, jež od základu mění charakter práce a chování.

Někteří nově jmenovaní do toho skočí po hlavě a plavou s chutí a bez rozpaků. Myslí si, že s vedením automaticky získali kvalifikaci k plnění svých nových úkolů.
Někteří se velkému mezníku neumějí nebo nechtějí přizpůsobit. Nepředávají práci, kterou doposud vykonávali. Odmítají překročit velký mezník. Toto překročení musí být vědomým projevem vůle, uvědomělou změnou postoje, přístupu a výkonu.

Odborný pracovník dělal specializovanou práci a zároveň se udržoval na výši své specializace. Nyní má pochopit svoji novou specializaci - řízení. Jestliže se pokusí být zároveň specialistou i výkonným vedoucím pracovníkem, bude výsledek jeho práce špatný v obou sférách.
Úkolem řídícího pracovníka je, aby dovedl sám rozhodnout, kde a kdy se dosavadní "recept" dá použít. Neměl by se však nutit řešit tímto normálním procesem i abnormální případy. Dobrý řídící pracovník se snaží o návaznost, neboť zavedené formy zaručují ve srovnání se zvláštními postupy minimum ztrát. Jeho snaha však nesmí vést k nepružnosti a strnulosti, které jsou hlavním nepřítelem každého pokroku a zlepšení.
Neustálý výskyt nových a mimořádných situací je hlavním důvodem, proč se vynakládá na řízení tolik prostředků. Kdyby šlo vždy jednat podle nějaké "kuchařky", firma by řídící pracovníky nepotřebovala. Ale pokrok, změna a nové potřeby vyvolávají nové myšlenky; proto taková učebnice nebude nikdy dopsána a i to, co už bylo napsáno, musí být neustále aktualizováno.

Nad obrázky i textem pochopíte, že je lepší lidi vést, než je hnát.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují