DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Výchova ke zdravému životnímu stylu - učebnice

Učebnice pro 2.stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

Autor:Krejčí Milada, Šulová Lenka, Rozum František, Havlíková Dagmar
Nakladatel:FRAUS
Kód:53564
ISBN:9788072389308
EAN:9788072389308
Dostupnost:Zboží není dostupné

Obsahově učebnice vychází z RVP/Člověk a zdraví. Témata nejsou rozdělena do ročníků, proto umožňují variabilnější využití, například při projektovém vyučování, při výuce v blocích.

Učebnice

 • motivuje ke zdravému životnímu stylu, jako předpokladu pro dlouhý a plnohodnotný život
 • klade důraz na aktivitu, samostatnost a tvořivost žáků (hry, cvičení, úkoly, návody na relaxační cvičení a volnočasové aktivity)
 • posiluje u žáků motivaci k učení, rozvíjení dobrých vztahů mezi nimi a navození důvěry mezi učitelem a žákem
 • využívá práci s textem, obrazem, schématy, přehledy a myšlenkovými mapami
 • obsahuje velké množství aktivizujících metod (diskuzní, situační, metodu řešení problémů)
 • nabízí učiteli možnost výběru postupu dle vyspělosti žáků a zvláštnosti třídy


Učivo je rozvrženo do témat:

 • Vztahy mezi lidmi
 • Změny v životě člověka
 • Zdravý způsob života
 • Rizika ohrožující zdraví a význam prevence
 • Hodnota a podpora zdraví
 • Osobnostní a sociální rozvoj
   

Cílem výchovy ke zdravému životnímu stylu je, aby si žáci uvědomili základní problémy a potřeby v oblasti zdraví, zdravého životního stylu, rodinného života, osobního bezpečí a aby si v těchto souvislostech také postupně osvojovali a kultivovali zodpovědné chování, rozhodování a zodpovědný přístup k životu. Měli by se bezpečně orientovat v  kon?iktních a  krizových situacích souvisejících se zdravím, s mezilidskými vztahy. Měli by znát dostupné informační prameny týkající se zdravého způsobu života, ekologických a klimatických vlivů na zdraví a měli by umět využívat získaných poznatků k ochraně a upevňování svého zdraví.

Moderní grafická podoba celobarevné učebnice s množstvím fotografií a líbivými ilustracemi vybízí děti k aktivní práci. Členění je tradiční, hlavní text splňuje osnovy učiva, vedlejší text na liště posiluje mezipředmětové vztahy a vyhledávání souvislostí v učivu. Pomáhá dětem uvědomit si, že jednotlivé poznatky je nutné kombinovat s jinými, doplňovat a vzájemně propojovat. Nechybí shrnutí tématu, množství motivujících otázek a úkolů směřujících k diskuzi a k podpoře samostatného myšlení. Závěr každé kapitoly obsahuje stránky s opakováním.

Učebnice nabídne žákům pracovní aktivity v podobě her, cvičení, problémových úkolů, návody na relaxační cvičení a vhodné volnočasové aktivity. Důraz je kladen na motivaci ke zdravému životnímu stylu jako předpokladu pro dlouhý a plnohodnotný život.

Učebnice vyjde tištěná a následně v elektronické podobě, která bude obsahovat audio a video nahrávky s materiály doplňujícími dané téma a webové odkazy, na nichž mohou žáci získat rozšiřující informace k probírané látce.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Informatika pro ZŠ 1

Informatika pro ZŠ 1
Vladimír Němec; Libuše Kovářová
COMPUTER MEDIA
166 Kč
skladem

Informatika pro ZŠ 2

Informatika pro ZŠ 2
Kovářová Libuše
COMPUTER MEDIA
166 Kč
skladem

Já a písnička 2 - Zpěvník pro 5.-9. třídu

Já a písnička 2 - Zpěvník pro 5.-9. třídu
Jánský Petr
MUSIC CHEB
149 Kč
skladem

Občanská výchova pro 6.r. ZŠ - učebnice (nová generace)

Občanská výchova pro 6.r. ZŠ - učebnice (nová generace)
Janošková Dagmar, Ondráčková Monika, Čábalová Dagmar, Čečilová Anna, Brom Zdeněk
FRAUS
109 Kč
skladem

Občanská výchova pro 7.r. ZŠ - učebnice (nová generace)

Občanská výchova pro 7.r. ZŠ - učebnice (nová generace)
Janošková Dagmar, Brom Zdeněk a kol.
FRAUS
109 Kč
skladem

Základy chemie 1 - pracovní sešit

Základy chemie 1 - pracovní sešit
Beneš, Pumpr
FORTUNA
75 Kč
skladem