DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky
Nejprodávanější

Vzdělávání ve firmě

Autor:Barták Jan
Nakladatel:ALFA PUBLISHING
Kód:30539
ISBN:9788086851686
EAN:9788086851686
Dostupnost:Zboží není dostupné

Publikace prof. PhDr. Jana Bartáka, DrSc logicky navazuje na jeho předcházející publikace, zejména na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v proudu změn.

Text implicitně vychází z poznatků amerických tvůrců manažerské koncepce Balanced Scorecard a autorů „Alignment – systémové vyladění organizace“ Roberta S. Kaplana a Davida P. Nortona. Především z již dostatečně prokázaného tvrzení, že koordinované řízení systémového celku má předpoklady být účinnější, než diferencované řízení jeho jednotlivých částí.

Subsystém růstu a učení autor pojímá systémově a integrovaně. Jádro jeho integrovaného přístupu spočívá v duchovním potenciálu, který tvoří firemní vize, poslání, hodnoty a symboly firmy, její organizační kultura a styl života.
Tento duchovní potenciál nachází oporu v potenciálu mentálním, emočním a procesním. Mentální potenciál tvoří podniková strategie v podmínkách změn, opírající se o důkladnou znalost výchozího stavu (personální a organizační audit), diagnostiku potenciálových a výkonových charakteristik zaměstnanců a reálné zmapování možností změny ve vztahu k cílům organizace. Emoční potenciál závisí na způsobu vedení, stimulování a zejména motivování zaměstnanců, na stupni jejich sounáležitosti s firemními cíli. Procesní potenciál je vyjádřen procesním řízením aktivit směřujících ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců a manažerů.

Autor rozebírá možnosti a meze komunikačních strategií i konkrétních metod, technik a forem práce s dospělými. Nabízí poznatky i praktické zkušenosti z oblasti komunikace znalostí, ve vazbě na inovační záměry firmy cíleně orientované na růst komplexnosti a přidané hodnoty produktů a na jejich úspěšné uplatnění na trhu.
Významnou pozornost autor věnuje nejen vzdělávaným, ale i manažerům, lektorům - vzdělavatelům dospělých, a to jednak z hlediska andragogiky, vzdělávání dospělých, sociální a pedagogické psychologie, ale zároveň i s oporou v praktických poznatcích a zkušenostech, kterých sám za půl století aktivního působení v podobných rolích nabyl.
Orientaci čtenáře v publikaci usnadňuje slovníček základních pojmů.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

ADHD - Porucha pozornosti s hyperaktivitou

-5%
ADHD - Porucha pozornosti s hyperaktivitou
Wolfdieter Jenett
Edika
313 Kč
skladem

Andragogika

Andragogika
Milan Beneš
GRADA
259 Kč
skladem