DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky
Nejprodávanější

Zásadní konfrontace

Autor:Patterson K.,Grenny J.,McMillan R.,Switz
Nakladatel:ALFA PUBLISHING
Kód:30542
ISBN:8086851478
EAN:9788086851471
Dostupnost:Zboží není dostupné

Po velkém mezinárodním úspěchu knihy Zásadní rozhovory (New York Times bestseller), přichází osvědčený autorský tým amerických odborníků s novou, doslova převratnou publikací. Jejich dílo Zásadní konfrontace sice vychází z principů předchozí práce, ale celou problematiku posouvá poněkud dále.

Kniha je opět o komunikaci - koneckonců, vždy bude v mezilidských vztazích v ohnisku pozornosti rozhovor jednoho člověka s druhým. Ale o komunikaci samotnou tentokrát až tak úplně nejde – autoři se totiž zaměřili na svět zodpovědnosti. Kladou si otázku, jak se kupříkladu srovnat se zaměstnancem, který neustále chodí pozdě, jak mluvit s kolegou, který vás za vašimi zády pomlouvá, nebo jak vyjít s dětmi v teenagerském věku. Především chtěli zjistit, jak vedoucí pracovníci obvykle řeší problém nesplněných závazků a zklamaných očekávání. Jejich úkolem bylo objevit ty nejlepší metody, jak se s těmito problémy vypořádat a jak si tyto dovednosti osvojit.

Všechny zmíněné situace mají společný jmenovatel, kterým jsou zásadní konfrontace. Konfrontovat podle autorů znamená brát někoho k zodpovědnosti, a to tváří v tvář. Když taková konfrontace proběhne řádným způsobem, obě strany hovoří otevřeně a čestně, chovají se navzájem s respektem. Ve výsledku se pak řeší problémy a vztahy získávají na nové kvalitě. Když autoři studovali vedoucí pracovníky v desítkách organizací, objevili, co opravdové názorové vůdčí osobnosti odlišuje od davu. Nebyla to jejich technická zdatnost, jejich pracovní titul, dokonce ani něco, co je těžko změřitelné, jako je třeba charisma. Názoroví vůdci měli vliv, protože se uměli nejlépe přiblížit ke svým kolegům, spolupracovníkům a dokonce i k nadřízeným a přivést je k zodpovědnosti. Jinými slovy zvládali umění vést zásadní konfrontace.

Za každým podnikovým neúspěchem a rozpadem rodiny nalézáme stejné příčiny. Lidé stojí tváří v tvář zásadním konfrontacím a nevědí co mají říkat. Uvědomují si totiž, že budou muset hovořit o extrémně důležitém tématu. Dále vědí, že pokud se jim tento problém nepodaří vyřešit, jednoduchá záležitost přeroste v chronický problém. Když tedy lidé hledí do tváře blížící se katastrofy, někteří z nich upadnou do agónie mlčení. Raději než by otevřeně a upřímně hovořili o problému, utečou od něho, a to tak, že přestanou komunikovat vůbec. Strach je zatlačí do různých forem mlčení a nikdy se nedozvíme jejich názory, a když, tak pouze v podobě klepů a pomluv.

Druzí se dostanou ze své mučivé nečinnosti jen za cenu agrese. V obavě, že by jejich myšlenky nebyly vyslechnuty, tlačí své názory druhým do hlavy. Skákají druhým do řeči, nafukují argumenty, napadají myšlenky druhých, využívají neférové diskusní taktiky a případně sklouzávají k napadání a zastrašování. Strach je v diskusi dovádí k násilí, a proto jsou jejich myšlenky často odmítány. To vše se může změnit. Tým autorů studoval intenzivně po dobu deseti let chování lidí v pracovním procesu a na vzorku pětadvaceti tisíců zkoumaných osob se jim opravdu nakonec podařilo definovat pravidla efektivního chování při zásadních konfrontacích. Přicházejí i se souborem užitečných nástrojů, která pomáhají tato pravidla aplikovat v každodenní praxi.

Knihu „nešustí papírem“, je poznat, že jednoduché, ale účinné nástroje, nevznikly v kanceláři, ale že za nimi stojí tisíce hodin výzkumu v terénu. Naučte se používat dovednosti, a osvojte si je. Když to dokážete, budete schopni vypořádat se i s těmi nejkomplikovanějšími zásadními konfrontacemi. Už nikdy se nepoddáte strachu a nebudete už utíkat od problémů. A to je myslíme, povzbudivý vzkaz.

Zásadní konfrontace v kostce:

  • Zásadní konfrontace je tváří v tvář probíhající diskusí na téma zodpovědnosti. – někdo vás zklamal a vy mu to přímo řeknete. Když proběhne správně, problém je vyřešen a vztah se posílí.
  • Uvnitř našich rodin, pracovních týmů a organizací je pravděpodobně skryta neschopnost vést zásadní konfrontace. Pokud od jakéhokoli zásadního rozhovoru odcházíte se pocitem zklamání, nebo když tato konfrontace proběhne neúspěšně, v budoucnu za to zaplatíte.
  • Osvojte si soubor dovedností , které vám pomohou zvládnout zásadní konfrontace. Můžete se pak těšit na zásadní a trvalé změny ve všech problematických oblastech vašeho života.
  • V kostce – naučte se vést zásadní konfrontace a už nikdy nebudete ze strachu vzdávat diskuse a odcházet od problémů.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují