Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Výukové metody

  Naše cena s DPH:
  444 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  do 14 dnů
  Zboží není možné momentálně zakoupit
  Autor:
  Maňák Josef, Švec Vlastimil
  Nakladatel:
  PAIDO
  Kód zboží:
  24932
  ISBN:
  8073150395

  Popis produktu

  • Publikace nabízí ucelený přehled výukových metod, které ocení hlavně učitelé ve své praxi.
  • Kniha sleduje linii moderní pedagogiky, respektující aktivitu a samostatné úsilí žáka jako určující tendenci rozvíjející se osobnosti, která se ovšem neobejde bez porozumění, péče a pomoci ze strany učitele.
  • Výuková metoda nepůsobí izolovaně, ale je začleněna do edukačního systému jako jeho důležitý prvek, jehož prostřednictvím výchova postupuje žádoucím směrem.

   

  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  218

  O učebnici

  Všechny záměrné lidské činnosti, pozorováno z nadhledu, svými úkony vyznačují určitou trasu sledující daný cíl. Tato cesta - metoda (meta-hodos) - je tím úspěšnější a bezpečnější, čím jasněji je vymezen její cíl, čím víc směrodatných informací cestující získá o podmínkách svého postupu a čím lépe se připraví na případné obtíže. Uvedené charakteristiky se v plném rozsahu vztahují i na výukovou metodu, kterou chápeme jako cestu žáků podporovaných a vedených učitelem k osvojení příslušných výchovně-vzdělávacích obsahů. V případě výukové metody, má-li se ušetřit tápáni nebo dokonce neztratit směr, je nezbytné též zakotvení v nosné koncepci edukačního procesu.

  Pojetí výukových metod, z něhož publikace vychází, sleduje linii moderní pedagogiky, která respektuje aktivitu a samostatné úsilí žáka jako určující tendenci rozvíjející se osobnosti, která se ovšem neobejde bez porozumění, péče a pomoci ze strany učitele v zájmu optimalizace tohoto složitého procesu. Výuková metoda nepůsobí izolovaně, ale je začleněna do edukačního systému jako jeho důležitý prvek, jehož prostřednictvím výchova postupuje žádoucím směrem. Je proto důležité neustále si uvědomovat hlubší souvislosti metody ve vztahu k ostatním prvkům systému a zejména vzhledem k cíli, neboť jinak hrozí nebezpečí metodikaření, které sice souvisí s praktickým posláním metody, ale které musí učitel neustále překonávat.

  Při koncipování a realizaci naznačeného záměru, který má dlouhou historii i pevné výchozí zázemí, se autoři snažili odpovědět na potřeby školy v současné informační společnosti, pro niž je charakteristický obrovský nárůst informací, vyžadující novou úroveň gramotnosti i vyšší kulturu vzdělávání. Za těchto okolností by nebylo správné jednostranně podlehnout tlaku vysoce účinných technických vymožeností, ale naopak je nutné spojovat převratné inovace s osvědčenými tradicemi, jak to vyžaduje sám život. Proto jsme v našem pojednání neopomenuli klasické výukové metody, ale také jsme věnovali značnou pozornost aktivizujícím metodám a pokusili se zachytit nejdůležitější průniky metod do jiných didaktických kategorií. 

  Záměrem publikace je navazovat na pokrokové tradice, poskytnout co nejvíce potřebných informací k rozhodování a jednání, ukázat efektivní cesty k hledání individuálních vyučovacích i učebních stylů a podnítit k vlastním inovativním a tvořivým pokusům v dané oblasti. Rozmanitost metod, technik, postupů a prostředků, které naši předchůdci ve výchově a vzdělávání ověřili, by měla každého pedagoga naplňovat odpovědností a inspirovat ho k tomu, aby toto bohatství co nejvíce využil a podle svých možností též prohloubil a rozšířil. Přispěje tak k utváření nového pedagogického myšlení, které by mělo charakterizovat školu naší epochy.

  Kniha je napsána stručně, ale doufáme, že též přehledně, jasně a srozumitelně. Je doplněna četnými schématy, která některé jevy vizualizují a názorně objasňují. Pro rychlou orientaci poslouží rejstříky a grafické rozlišení textu. I když jsme měli na mysli především potřeby praxe, neuvádíme detailní konkrétní příklady použití výukových metod, protože ilustrativních situací by bylo tolik, že by se publikace neúměrně rozrostla. Výběr odkazů na odbornou literaturu má usnadnit hlubší studium problematiky a zvýraznit souvislosti a vazby s celkovým pedagogickým dědictvím. Uvědomujeme si, že úkol, který jsme si vytyčili, je náročný a zajisté se neobešel bez nedostatků; je na čtenáři, aby posoudil, do jaké míry se nám jej podařilo zvládnout.      

  Obsah učebnice

  1.  Teoretická východiska výukových metod

  • 1.1 Koncepce výuky
  • 1.2 Proces výuky
  • 1.3 Vyučování a učení
  • 1.4 Pojetí výukové metody
  • 1.5 Strukturní prvky metody
  • 1.6 Výuková metoda z pohledu žáka a učitele
  • 1.7 Metoda jako regulace a autoregulace
  • 1.8 Klasifikace metod
  • 1.9 Výběr (volba) metod

  2.  Klasické výukové metody

  • 2.1 Metody slovní
  • 2.2 Metody názorně-demonstrační
  • 2.3 Metody dovednostně-praktické

  3.  Aktivizující výukové metody

  • 3.1 Metody diskusní
  • 3.2 Metody heuristické, řešení problémů
  • 3.3 Metody situační
  • 3.4 Metody inscenační
  • 3.5 Didaktické hry

  4.  Komplexní výukové metody

  • 4.1   Frontální výuka
  • 4.2   Skupinová a kooperativní výuka
  • 4.3   Partnerská výuka
  • 4.4   Individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce žáků
  • 4.5   Kritické myšlení
  • 4.6   Brainstorming
  • 4.7   Projektová výuka
  • 4.8   Výuka dramatem
  • 4.9   Otevřené učení
  • 4.10 Učení v životních situacích
  • 4.11 Televizní výuka
  • 4.12 Výuka podporovaná počítačem
  • 4.13 Sugestopedie a superlearning
  • 4.14 Hypnopedie

  Nedořešené a otevřené problémy na závěr

  Přehled schémat a tabulek

  Jmenný rejstřík

  Věcný rejstřík

  Literatura

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?