Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -8%

  • Malá didaktika činnostního učení

  Malá didaktika činnostního učení

  Praktická příručka nejen pro učitele ZŠ, kteří mají zájem seznámit se s činnostním učením v pojetí Tvořivé školy.

  Naše cena s DPH:
  141 Kč DPH 10%
  Běžná cena s DPH:
  153 Kč
  Ušetříte:
  12 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Zdena Rosecká a kol.
  Nakladatel:
  TVOŘIVÁ ŠKOLA
  Kód zboží:
  31592
  EAN:
  9788090339736
  ISBN:
  9788090339729

  Popis produktu

  Příručka obsahuje stručnou historii, základní charakteristiku a výchozí postupy a přístupy činnostního učení.

  Naleznete v ní rovněž psychologická východiska, zásady hodnocení, výběr vhodných metod a praktické ukázky činnostního učení ve výuce matematiky, českého jazyka a anglického jazyka.

  Tato publikace seznamuje se vzdělávacím programem Tvořivá škola, který autoři připravili pro potřeby učitelů a žáků základních škol. Praktickou náplní programu je tzv. české činnostní učení. Jedná se o způsob vzdělávání, který umožňuje zapojení všech žáků do výuky, zvládnutí základního učiva všemi žáky a jejich motivaci k celoživotnímu učení.

  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  98

  O učebnici

  Základním předpokladem výchovy a vzdělávání je umožnit dětem vyrůstat v atmosféře porozumění a tolerance. Ne tak, že jim dovolíme všechno, co se jim líbí, ale tak, že jim umožníme porozumět, co to znamená svobodně se ptát, zkoumat a objevovat. To ovšem předpokládá, že tomu sami dobře rozumíme.

  Jako důsledek totalitní minulosti, i přes značné úsilí části pedagogické veřejnosti, převažuje na našich školách stále takový způsob vzdělávání, při kterém jsou dětem předávány především hotové poznatky, a to zejména formou výkladu (tzv. paměťové učení). Tato metoda sice umožňuje předat žákům jistou sumu vědomostí, neučí je však pružně reagovat na zrychlující se změny prostředí a na prudký rozvoj ve vědě a technice. Neučí je schopnosti vytvářet si správné hodnotící soudy, neučí je tvořivosti a kreativitě tak, aby byli schopni čelit složitostem praktického života.

  Každá doba, každé století měly své myslitele, kteří hlásali nové směry ve výchově a vzdělání. K těm nejvýznamnějším patří J. A. Komenský. Na Komenského navázaly stovky reformátorů, kteří jeho myšlenky zaváděli do praxe či dále teoreticky rozvíjeli. Mnoho dalších myslitelů (J. J. Rousseau, J. H. Pestalozzi, L. N. Tolstoj či J. Piaget aj.) jeho poznatky potvrdilo. Do praxe byly ve větší míře zaváděny především reformní pedagogikou české školy ve 30. letech 20. století. Přímo v praxi desítek reformních škol byl v tomto období vytvářen a ověřován nový směr vzdělávání, nejčastěji označovaný jako činná škola. Mimořádných výsledků v zavádění tohoto směru do praxe bylo dosaženo zejména na Masarykových pokusných školách ve Zlíně. Z jejich zkušeností jsme čerpali nejvíce.

  Principy činné školy jsme doplnili o poznatky současných výzkumů vzdělávání a především o zkušenosti úspěšných českých učitelů, kteří činnostní formy učení nikdy neopustili. Vydali jsme nové učební materiály a na jejich základě postupně vytvořili vzdělávací program, který jsme nazvali Tvořivá škola.

  Základem metodiky Tvořivé školy je tzv. české činnostní učení. Jedná se o soubor konkrétních činnostních postupů, které umožňují zapojení všech žáků do výuky, zvládnutí základního učiva všemi žáky a postupný rozvoj klíčových žákovských kompetencí. Program plně koresponduje s požadavky RVP ZV. Na pomoc učitelům předkládá modelový ŠVP a podrobně seznamuje s jeho praktickou náplní. Tvořivá škola je otevřeným programem, který může každý učitel přizpůsobit potřebám své třídy.

  Činnostní učení je dnes zakotveno v základních školských dokumentech určených pro rozvoj školství v ČR. Je přínosem, že pedagogičtí odborníci, kteří dokumenty vytvořili, vyšli z české pedagogické tradice, z vědeckých výzkumů a praktického ověřování činnostních metod výuky a činnostní učení do nových školských dokumentů zakotvili jako základní vzdělávací princip.

  Z praxe víme, že většina z Vás činnostní metody při výuce více či méně používá. Cílem této publikace proto není Vás poučovat, ale utřídit a sjednotit Vaše poznatky a pomoci Vám nalést klid a jistotu ve Vaší pedagogické práci.Malá didaktika činnostního učení je praktickou příručkou, která Vám přiblíží, na jakých základech a jak konkrétně naplňujeme vzdělávací a výchovné cíle v programu Tvořivá škola. Ukazuje reálnou a praxí ověřenou cestu, jak lze učit radostně a přitom dosahovat výborných vzdělávacích výsledků.

  Nyní již záleží pouze na Vás, zda se rozhodnete jít českým inovačním směrem, jakým způsobem budete aplikovat předávané poznatky do své každodenní školní praxe a jak dokážete prezentovat výsledky své práce veřejnosti.       

  Obsah učebnice

  1.   Činnostní učení v pojetí Tvořivé školy

  • 1.1 Základní charakteristika činnostního učení
  • 1.2 Výchozí postup činnostního učení
  • 1.3 Možnosti utváření a rozvoje klíčových kompetencí při receptivním a činnostním stylu výuky

  2.   Stručná historie činnostního učení

  • 2.1 Reformní školství v ČSR v 1. pol. 20. století
  • 2.2 Období po roce 1945
  • 2.3 Činnostní učení v současných školských dokumentech

  3.   Složky, zásady a přístupy činnostního učení

  • 3.1 Složky činnostního učení
  • 3.2 Základní zásady činnostního učení
  • 3.3 Přístupy činnostního učení

  4.   Metody činnostního učení

  • 4.1 Výběr vhodné metody
  • 4.2 Pedagogická geneze jako hlavní metoda činnostního učení
  • 4.3 Metody rozvíjející činnostní učení

  5.   Základní psychologická východiska činnostního učení, role učitele, spolupráce s rodiči

  • 5.1 Základní psychologická východiska činnostního učení
  • 5.2 Role učitele
  • 5.3 Spolupráce s rodiči

  6.   Hodnocení

  • 6.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání, práce s chybou
  • 6.2 Obecná doporučení pro hodnocení
  • 6.3 Pravidla pro sebehodnocení žáků

  7.   Praktické ukázky činnostního učení

  • 7.1 Matematika
  • 7.2 Český jazyk
  • 7.3 Anglický jazyk
  • 7.4 Prvouka

  8.   Vzdělávací program Tvořivá škola

  • 8.1 Co je to Modelový školní vzdělávací program Tvořivá škola
  • 8.2 Jak se zapojit do programu Tvořivá škola
  • 8.3 Jak se stát Tvořivou školou

  Závěr

  Seznam odborné literatury

  Seznam škol zapojených do sítě Tvořivých škol

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?