Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení

  Rozvoj vnímání a poznávání.

  Naše cena s DPH:
  207 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Pokorná Věra
  Nakladatel:
  PORTÁL
  Kód zboží:
  51271
  EAN / ISBN:
  9788073679316
  PORTÁL

  Popis produktu

  • Soubor cvičení pro rozvoj vnímání a poznávání, který učitelům i rodičům umožňuje vybrat takovou činnost, která je pro dítě účelná, protože odpovídá jeho úrovni rozvoje jednotlivých funkcí a přispívá k nápravě příslušné specifické poruchy učení.
  • V úvodu autorka popisuje, jak s cvičeními pracovat, a stručně vysvětluje problematiku jednotlivých specifických poruch učení, kterými se cvičení zabývají.
  • Kniha navazuje na publikaci Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení.

  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  153

  Recenze

  Tato příručka navazuje na monografii Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení (Portál 2000, 2. vydání). Protože přílohy nevycházejí samostatně, uvádím opět v první části informace o jejich významu a použití. Kapitola o nápravných technikách je v textu rozšířena a doplněna příklady. Oddíl o potížích v matematice a jejich překonávání je přepracován.

  Co to jsou specifické poruchy učení, není jednoduchá otázka. Zcela nezvratné je, že existují a výrazně nepříznivě ovlivňují vzdělávací i osobnostní rozvoj dětí ve školním věku a mají vliv i na jejich celoživotní orientaci a adaptaci ve společnosti. Mají rozličnou etiologii mimointelektového charakteru, která však negativně ovlivňuje i rozvoj kognitivních a intelektových funkcí. Proto je důležité, abychom u dětí vědomě tyto funkce rozvíjeli. Dnes je již nezvratně dokázáno, že náprava specifických obtíží učení se musí provádět i specifickými metodami. Neméně důležitá je diagnostika vývojových poruch učení, abychom rozvíjeli s dítětem skutečně to, co jeho obtíže vyvolává, a netrápili jeho i sebe neúčelnými cviky. Předpokládám proto u čtenáře znalost alespoň těch kapitol z mé monografie, které se týkají otázek rozvoje vnímání, paměti a diagnostiky a zásad nápravy specifických poruch učení. Uvedení těchto částí v předkládané publikaci by bylo již zdvojením informací.

  Nejprve se budeme zabývat rozvojem poznávacích funkcí, které ovlivňují všechny intelektové výkony, tedy i proces výuky čtení, psaní a matematiky. Do souboru jsou však zařazeny i nápravné techniky, které napomáhají rozvoji verbálních a gramatických dovedností. Závěrem se budeme zabývat otázkami matematiky a bude předveden alternativní nácvik matematických dovedností.  

  Obsah učebnice

  ROZVOJ POZNÁVACÍCH FUNKCÍ

  Sluchová diferenciace řeči

  • 1. Sluchová analýza a syntéza řeči
  • 2. Rozlišování měkkých slabik di, ti. ni a tvrdých dy, ty, ny
  • 3. Sluchová diferenciace délky samohlásky
  • Zraková percepce tvarů
  • 1. Rozlišování pozadí a figury
  • 2. Rozlišování inverzních obrazců
  • Prostorová orientace
  • Nácvik sekvencí, posloupnosti
  • Koncentrace pozornosti
  • Paměť
  • Rozvoj obratnosti vyjadřování
  • Rozvoj slovní zásoby
  • Vyjmenovaná slova

  TECHNIKY NÁCVIKU ČTENÍ

  • 1. Čtení s okénkem
  • 2. Metoda dublovaného čtení
  • 3. Metoda globálního čtení
  • 4. Metoda Fernaldové

  NÁCVIK MATEMATICKÝCH DOVEDNOSTÍ

  • Alternativní model rozvoje matematické představivosti u dětí s dyskalkulií

  LITERATURA

  PŘÍLOHY

  • Příloha č. 1 - Seznam slov na procvičení sluchové analýzy a syntézy řeči
  • Příloha č. 2 - Slova s di - dy, ti - ty, ni - ny
  • Příloha č. 3 - Nácvik délky slabik
  • Příloha č. 4 - Rozlišování pozadí a figury
  • Příloha č. 5 - Rozlišování inverzních obrazců
  • Příloha č. 6 - Kartičky s čísly, písmeny a geometrickými tvary
  • Příloha č. 7 - Sekvence čísel
  • Příloha č. 8 - Číselné řady
  • Příloha č. 9 - Koncentrace pozornosti
  • Příloha č. 10 - Nácvik obratnosti vyjadřování
  • Příloha č. 11 - Rozvoj slovní zásoby. Významové vztahy mezi pojmy
  • Příloha č. 12 - Nácvik vyjmenovaných slov
  • Příloha č. 13 - Domino
  • Příloha č. 14 - Postřehování počtu
  • Příloha č. 15 - Nácvik představy početní řady
  • Příloha č. 16 - Doplňování číselné tabulky 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují: