Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

  Texty k distančnímu vzdělávání

  Naše cena s DPH:
  289 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Miroslava Bartoňová, Marie Vítková
  Nakladatel:
  PAIDO
  Kód zboží:
  52438
  EAN:
  9788073151584
  ISBN:
  9788073151584

  Popis produktu

  • V předloženém učebním textu se autoři zaměřili na problematiku strategie vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v regionálním školství, zejména v mateřských školách, v základním a středním školství.
  • Učební text je členěn do šesti kapitol a četných subkapitol se zaměřením na tato témata: integrativní/inkluzivní vzdělávání, speciální školství, kurikulární dokumenty s akcentem na rámcové vzdělávací programy pro předškolní a základní vzdělávání, specifika vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním, specifickými poruchami učení, s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  246

  Recenze

  Ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami u nás dochází v posledních dvou desetiletích k výrazným změnám. Koncepce vzdělávacího systému se přizpůsobuje požadavkům evropské společnosti. Je naší snahou integrovat co největší počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol a školských zařízení. To však neznamená, že nerespektujeme potřeby žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Pro ně je vytvořena dostatečně bohatá nabídka míst ve speciálních školách a školských zařízeních, ve kterých pracují erudovaní speciální pedagogové.

  V předloženém učebním textu jsme se zaměřili na problematiku strategie vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v regionálním školství, zejména v mateřských školách, v základním a středním školství. Učební text je členěn do šesti kapitol a četných subkapitol se zaměřením na tato témata: integrativní/inkluzivní vzdělávání, speciální školství, kurikulární dokumenty s akcentem na rámcové vzdělávací programy pro předškolní a základní vzdělávání, specifika vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním, specifickými poruchami učení, s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.

  Učební text je členěn do šesti kapitol. V první kapitole je vysvětleno současné pojetí integrativního/inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to jak ve vztahu k zahraničí, tak k českému legislativnímu prostředí. Ve druhé kapitole je zpracován pohled na současný systém speciálnímo školství u nás se zaměřením na regionální školství - mateřské školy, základní a střední školství. Obsahem třetí kapitoly je analýza kurikulárních dokumentů. Představeny jsou rámcové vzdělávací programy pro předškolní a základní vzdělávání se zřetelem na podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V dalších třech kapitolách jsou postupně rozebírány strategie pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, zejména se zaměřením na žáky romského etnika, dále se specifickými poruchami učení, s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Součástí poslední kapitoly je uvedení Mezinárodní klasifikace funkčnosti, postižení a zdraví (ICF) a charakteristiky Zákona o sociálních službách.  

  Jde o studijní materiál, který je speciálně strukturovaný. Jeho specifičnost spočívá v diferenciaci textu - rozdělení na dva sloupce. V jednom je akcentována odborná stránka oboru, druhý napomáhá lepší orientace v textu. Úzký sloupec je opatřen margináliemi, jež složí jako zastřešující pojmy některých částí s cílem předložit maximálně přehledný text, v němž se studující bude lehce orientovat. Mimo jiné je tento sloupec opatřen také ikonami, které slouží jako symbolika toho, co se"odehrává" v sloupci hlavním, odborném. Upozorňujeme na důležitou definici, úkol k zamyšlení, kontrolní otázky apod.

  Samotný text si klade za cíl vést studenty k vlastní iniciativě a pozitivně je motivuje ke studiu konkrétního oboru. Na začátku každé kapitoly je uveden orientační čas pro studium. Je dobré, aby si příslušný čas studenti vyšetřili a konkrétní blok nerušeně prostudovali právě v jednom časovém úseku. Tříštění pozornosti je rozhodně na škodu.    

  Obsah učebnice

  1  Integrativní/inkluzivní vzdělávání

  • 1.1 Vymezení pojmů integrace, inkluze, segregace, exkluze
  • 1.2 Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • 1.3 Legislativní rámec pro integrativní/inkluzivní vzdělávání
  • 1.4 Pedagogicko-psychologické poradenské služby

  2  Speciální školství

  • 2.1 Dlouhodobý záměr vzdělávání v České republice
  • 2.2 Mateřské školy
  • 2.3 Základní školství
  • 2.4 Střední školství

  3  Kurikulární dokumenty

  • 3.1 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
  • 3.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
  • 3.3 RVP ZV s přílohou pro žáky s lehkým mentálním postižením
  • 3.4 Podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

  4  Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

  • 4.1 Multikulturní výchova jako příklad průřezového tématu
  • 4.2 Strategie pro zlepšení situace vzdělávání Romů
  • 4.3 Postavení a funkce přípravné třídy
  • 4.4 Spolupráce školy s romskou rodinou

  5  Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení

  • 5.1 Etiologie specifických poruch učení
  • 5.2 Projevy specifických poruch učení
  • 5.3 Poradenství a diagnostika žáků s SPU
  • 5.4 Intervence a reedukace žáků s SPU

  6  Vzdělávání žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami

  • 6.1 Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální
  • 6.2 Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami
  • 6.3 Mezinárodní klasifikace funkčnosti, postižení a zdraví
  • 6.4 Zákon o sociálních službách - charakteristika

  Seznam obrázků a tabulek

  Literatura

   

   

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Související zboží: