Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Základy ekologie a ochrany životního prostředí pro SŠ

  Naše cena s DPH:
  225 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Braniš Martin
  Nakladatel:
  INFORMATORIUM
  Kód zboží:
  14823
  EAN:
  9788073330248
  ISBN:
  8073330245

  Popis produktu

  • Ucelený přehled ekologie a problematiky životního prostředí.
  • Věnuje se vztahům mezi organismy a prostředím a podmínkám života v nenarušené i člověkem ovlivněné přírodě.
  • Pojednává o vývoji lidské civilizace, růstu populace člověka a poškozování prostředí.
  • Zabývá se vlivem lidské společnosti na ovzduší, klima, vodu, horniny i organismy.
  • Informuje o využívání energie a surovin i o produkci odpadů.
  • Zvláštní kapitola je věnována prostředí České republiky.

  Recenze

  Učebnice, jejíž třetí vydání se vám dostává do rukou, je určena především pro studenty, kteří neměli dosud možnost seznámit se blíže se základy ekologie a ochrany životního prostředí. Úroveň textu předpokládá ukončené základní vzdělání a průměrné znalosti žáků pokračujících ve studiu na středních školách. Text je použitelný pro samostatný předmět, jehož hlavní náplní je ekologie a ochrana životního prostředí, nebo z něho mohou být jednotlivá témata použita v jiných předmětech, např. v biologii, zeměpisu, chemii, ale i v občanské nauce nebo základech společenských věd. Řada kapitol je vhodná i pro různá technologická, lesnická, zemědělská a další podobná učiliště. Konečně je textu možno využít jako zdroje informací pro zájmové kroužky či pro poučení mimo výuku ve škole.

  Pokud bude učebnice využita jako podklad pro samostatný předmět – ať už povinný, nebo výběrový – je důležité, aby oddíl věnovaný ekologii předcházel komplexnějšímu tématu, kterým je ochrana životního prostředí.

  Některé informace se v textu objevují na více místech (např. zmínky o kyselých srážkách). Je to proto, aby bylo možno jednotlivé kapitoly použít nezávisle na jiných kapitolách. Každá kapitola je do jisté míry koncipována jako samostatný celek, který může být (i když ti nelze vzhledem k provázanosti témat vždy doporučit) vyňat z kontextu ostatní látky.

  Žádná učebnice, ani tato, není vyčerpávajícím zdrojem informací. Nemůže a ani nechce suplovat výuku zavedených předmětů. Proto ve školách, kde je pravidelně vyučována biologie, zeměpis a chemie, lze učitelům i studentům doporučit, aby používali k doplnění zde prezentované látky učebnic těchto předmětů a samozřejmě i další literatury. Z biologie je tak možno převzít například detailnější informace o genetické podstatě druhů, životě parazitů nebo mechanismu mutací. Zeměpis může doplnit podrobnosti o hydrologické systému, klimatu, půdách i dalších charakteristikách prostředí a společnosti na úrovni globální, kontinentální, regionální i na úrovni naší republiky. Chemie poskytne základní poznatky o vlastnostech prvků, sloučenin, chemických reakcích, pH, procesu oxidace a regulace atd. Bude-li zvolen tento přístup, naučí se studenti pracovat s více zdroji informací, což je potřebné nejen pro další praxi v oblasti ochrany životního prostředí, ale i pro jejich další studium na vysokých školách.

  Pokud je to možné, doporučuji doplnit výuku semináři, diskusemi, besedami s odborníky, exkurzemi do přírody, do botanických a zoologických zahrad, návštěvami muzeí a výstav týkajících se příslušné problematiky. Vhodné je také zařazení videofilmů. Řadu významných akcí a dlouhodobých programů pro školy nabízejí centra ekologické výchovy a další nevládní organizace.

  Třetí vydání bylo upraveno a doplněno na základě podnětných připomínek RNDr. Evy Liškové, CSc. z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, které touto cestou děkuji. Do textu byly přidány další příklady i obrázky a řada informací byla aktualizována. Některá navrhovaná doplnění však vzhledem k omezenému rozsahu publikace nebylo možno do stávajícího textu zařadit. Pro podrobnosti tedy doporučuji obrátit se na specializovanou literaturu. Důležité publikace jsou uvedeny v seznamu na konci učebnice.

  Nezbytným předpokladem pro plné využití témat z této učebnice je vlastní iniciativa učitele i zájem a aktivní práce studenta. Životní prostředí i lidská společnost jsou dynamické, stále se proměňující systémy. Neustále se objevují nové údaje, informace a teorie. Pouze jejich aktivní vyhledávání a studium nových poznatků vede k plnému uspokojení vyučujícího i studenta.

  Související zboží:

  S titulem Základy ekologie a ochrany životního prostředí pro SŠ souvisí:

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Související zboží: