Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Geodézie pro SPŠ stavební

  Naše cena s DPH:
  291 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Hánek P., Koza P., Hánek P.jr.
  Nakladatel:
  SOBOTÁLES
  Kód zboží:
  27496
  EAN / ISBN:
  9788086817361

  Popis produktu

  • Učebnice se zabývá teoreticky i prakticky délkovým měřením, určováním výšek, konstrukcí přístrojů, pomůcek a prací s nimi, polohovým vytyčováním a zaměřováním, určováním ploch a výpočtem kubatur.
  • Probírá postupy při předávání a přejímání staveniště po geodetické stránce a zabývá se druhy map na našem území.
  • Nynější třetí vydání knihy je kromě modernizace a přerozdělení textů rozšířeno o nové kapitoly věnované např. teorii měřických chyb, kritériím přesnosti a v řadě oborů progresivně se prosazujícím družicovým globálním navigačním systémům.
  • Zvýšená pozornost je věnována i prudce se rozvíjejícím a rozšiřujícím elektronickým přístrojům pro sběr, transport, zpracování a archivaci měřických dat.
   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  321

  Recenze

  Předmět geodézie je jedním z odborných předmětů na střední průmyslové škole stavební. Studenti se mají naučit základním měřickým pracím, které vykonává technik ve stavební výrobě, a orientovat se v pracích při předávání a přejímání staveniště po stránce geodetické. Výuka vyžaduje pečlivost, přesnost a zodpovědný přístup k práci a posiluje technicko-ekonomické myšlení studentů. Získané vědomosti a dovednosti žáci uplatní během studia také v dalších odborných předmětech.

  Nynější čtvrté vydání vzniklo na podkladě třetího vydání z roku 2004. Kniha je koncipována tak, aby sloužila nejen při studiu ve škole, ale v základních otázkách i technikům v praxi. Obsah je kromě modernizace, sloučení a přerozdělení textů rozšířen o nové kapitoly, věnované například základům katastru nemovitostí nebo aplikacím fotogrammetrie a laserového skenování ve stavební praxi. V důsledku toho bylo změněno pořadí stávajících kapitol. Autoři zařadili též krátké, ale významné odstavce, týkající se základních právních norem vztahujících se k zeměměřictví. Jejich znalost je pro stavební techniky nezbytná nejen z důvodů technických, organizačních, ekonomických a právních, ale i z důvodu účinné a efektivní spolupráce specialistů různých oborů.

  V letech od předchozího vydání stále pokračoval prudký rozvoj a rozšíření elektronických přístrojů a postupů pro sběr, transport, zpracování a archivaci měřických dat a s tím souvisejícího programového zabezpečení. V zeměměřickém oboru to představuje výrazný zvrat nejen na praktické, ale i na teoretické a organizační úrovni. Základním informacím o moderních elektronických přístrojích byly proto věnována značná pozornost. Autoři se pokusili najít kompromis, odpovídající účelu učebnice a dosud mnohde ve školách používanému klasickému vybavení.

  V textu jsou zařazeny stále používané tradiční přístroje, pomůcky a postupy běžné praxe, s nimiž stavební technik přijde do styku, a které si svůj význam podrží. Protože jsou konstrukčně zpravidla jednodušší nežli elektronické typy a jejich popis je snáze pochopitelný středoškolských studentům, jsou na nich demonstrovány principy společné oběma skupinám.

  Pro názornou výuku je text doplněn četnými vyobrazeními a fotografiemi, které by měly rozvíjet představivost a vést k správným logickým úvahám, nezbytným pro práci stavebního technika.

  Obsah učebnice

  1   ÚVOD

  • 1.1 Definice a historie oboru
  • 1.2 Stavební geodézie a její úkoly

  2   TVAR A ROZMĚR ZEMĚ

  • 2.1 Referenční plochy
  • 2.2 Základní opravy plynoucí z tvaru Země

  3   MĚROVÉ JEDNOTKY

  • 3.1 Délkové měrové jednotky
  • 3.2 Plošné měrové jednotky
  • 3.3 Měrové jednotky obloukové a úhlové, převody měr

  4   MĚŘICKÉ POMŮCKY

  • 4.1 Olovnice
  • 4.2 Dostřeďovač
  • 4.3 Pomůcky k vytyčování úhlů stálých hodnot
  • 4.4 Sklonoměry
  • 4.5 Pásma, výtyčky
  • 4.6 Údržba pomůcek

  5   SOUČÁSTI GEODETICKÝCH PŘÍSTROJŮ

  • 5.1 Libely
  • 5.2 Optické součásti geodetických přístrojů

  6   MĚŘICKÉ BODY A SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY ČR

  • 6.1 Geodetické body
  • 6.2 Bodová pole a sitě
  • 6.3 Souřadnicové systémy
  • 6.4 Stabilizace bodů
  • 6.5 Signalizace bodů
  • 6.6 Ochrana bodů a jejich geodetické údaje

  7   MĚŘICKÉ CHYBY A CHARAKTERISTIKY PŘESNOSTI

  • 7.1 Měřické chyby
  • 7.2 Charakteristika přesnosti
  • 7.3 Zákon hromadění směrodatných odchylek

  8   MĚŘENÍ DÉLEK PÁSMEM A JEDNODUCHÉ APLIKACE

  • 8.1 Postup měření
  • 8.2 Jednoduché vytyčovací úlohy
  • 8.3 Průsečík dvou přímek

  9   PŘÍPRAVA GEODETICKÝCH PŘÍSTROJŮ NA STANOVISKU

  • 9.1 Urovnání přístroje
  • 9.2 Dostředění přístroje
  • 9.3 Hrubé urovnání a dostředění přístrojů s dostřeďovačem
  • 9.4 Příprava dalekohledu
  • 9.5 Určení výšky přístroje

  10  MĚŘENÍ VÝŠEK GEOMETRICKOU NIVELACÍ

  • 10.1 Nivelační přístroje a pomůcky
  • 10.2 Geometrická nivelace ze středu
  • 10.3 Plošná nivelace
  • 10.4 Chyby při nivelaci

  11  JINÉ ZPŮSOBY URČOVÁNÍ VÝŠEK

  • 11.1 Hydrostatická nivelace
  • 11.2 Barometrická nivelace
  • 11.3 Trigonometrické určení výšky předmětu

  12  TEODOLITY A TOTÁLNÍ STANICE

  • 12.1 Rozdělení teodolitů podle konstrukce
  • 12.2 Rozdělení teodolitů podle přesností
  • 12.3 Optomechanické teodolity
  • 12.4 Elektronické teodolity
  • 12.5 Totální stanice
  • 12.6 Úprava úhloměrného přístroje na stanovisku

  13  MĚŘENÍ SMĚRŮ A ÚHLŮ

  • 13.1 Příprava měření
  • 13.2 Měření vodorovných směrů a úhlů
  • 13.3 Měření svislých úhlů

  14  DÁLKOMĚRY A TRIGONOMETRICKÉ URČENÍ DÉLEK

  • 14.1 Dálkoměry
  • 14.2 Optické dálkoměry
  • 14.3 Elektronické dálkoměry
  • 14.4 Trigonometrické určování délek

  15  GLOBÁLNÍ POZIČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY GNSS

  • 15.1 Zástupci globálních navigačních systémů
  • 15.2 NAVSTAR - GPS

  16  TACHYMETRIE

  • 16.1 Rysková tachymetrie
  • 16.2 Elektronická tachymetrie

  17  FOTOGRAMMETRIE A LASEROVÉ SKENOVÁNÍ PRO STAVEBNÍ PRAXI

  • 17.1 Fotogrammetrie
  • 17.2 Metoda laserového skenování

  18  PODROBNÉ POLOHOVÉ MĚŘENÍ

  • 18.1 Příprava náčrtů
  • 18.2 Metody měření
  • 18.3 Záznam výsledků měření
  • 18.4 Zobrazování polohopisu

  19  ZOBRAZENÍ A MAPOVÁ DÍLA ČR

  • 19.1 Kartografická zobrazení
  • 19.2 Zobrazení na území ČR
  • 19.3 Státní mapové dílo ČR
  • 19.4 Základní báze geografických dat ZABAGED

  20  GEODETICKÉ PRÁCE NA STANOVIŠTI

  • 20.1 Vytyčovací sítě a výškové body na stavbě
  • 20.2 Kontrolní měření
  • 20.3 Geodetická část projektové dokumentace

  21  POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTYČOVÁNÍ

  • 21.1 Polohové vytyčování bodů, přímek, úhlů a oblouků
  • 21.2 Výškové vytyčování bodů a přímek
  • 21.3 Vytyčení vrstevnice a svislice
  • 21.4 Vytyčování laserovými přístroji

  22  ŘEZY A PROFILY TERÉNU

  • 22.1 Zaměření podélného profilu
  • 22.2 Zaměření příčných řezů
  • 22.3 Zobrazení podélného profilu
  • 22.4 Zobrazení příčných řezů

  23  URČOVÁNÍ VÝMĚR A VÝPOČET KUBATUR

  • 23.1 Určování výměr z přímého měření
  • 23.2 Určování výměr z map a plánů
  • 23.3 Výpočet kubatur

  24  MĚŘENÍ POSUNŮ

  • 24.1 Určování posunů objektů ve vertikální rovině
  • 24.2 Určování posunů objektů v horizontální rovině
  • 24.3 Prostorové určování posunů objektů

  25  ZÁKLADY SOUŘADNICOVÝCH VÝPOČTŮ A GEODETICKÝ SW

  • 25.1 Základní pojmy
  • 25.2 Výpočet souřadnic bodu určeného rajonem
  • 25.3 Vytyčování z volného stanoviska
  • 25.4 Geodetický software

  26  ORGANIZACE ZEMĚMĚŘICKÉ SLUŽBY V ČR

  • 26.1 Státní orgány
  • 26.2 Fyzické a právnické osoby
  • 26.3 Porušení pořádku v zeměměřictví
  • 26.4 Úřední oprávnění
  • 26.5 Odborné zeměměřické vzdělávání

  27  KATASTR NEMOVITOSTÍ

  • 27.1 Legislativní předpisy v KN
  • 27.2 Způsoby zápisu do KN
  • 27.3 Mapy katastru nemovitostí
  • 27.4 Poskytování údajů z KN

   

   

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Geodézie pro SPŠ stavební souvisí:

  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují: