Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Vytápění pro střední školy se studijním oborem TZB nebo obdobným

  Naše cena s DPH:
  457 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Štěchovský J.
  Nakladatel:
  SOBOTÁLES
  Kód zboží:
  24361
  EAN:
  9788086817118
  ISBN:
  8086817113

  Popis produktu

  • Seznamuje žáky se základními pojmy v oboru vytápěcí techniky, aplikuje zákony hydromechaniky a termodynamiky při praktickém řešení vytápěcích zařízení a postupně seznamuje se zásadami návrhu a výpočtu všech používaných otopných soustav. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny potřebnými výpočtovými a informačními tabulkami.
  • Aktualizace původního vydání je pro studující i odborníky pracující v oboru tepelné energetiky velkým přínosem, protože přináší nový široký a ucelený přehled z oboru vytápění se zapracováním aktuálních právních předpisů a norem, kterých se měnilo v posledním období značné množství.
  • Kromě studujících středních škol bude kniha sloužit jako potřebná příručka všem středně technickým pracovníkům v oboru vytápění.
   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  487

  O učebnici

  Tato učebnice novelizuje učebnici vydanou právě před 15 lety. Již tehdy bylo v předmluvě uvedeno, že správné aplikace fyzikálních principů mohou znamenat obrovské úspory energie, jejichž důsledkem je i příznivý vliv na životní prostředí. Použijeme-li terminologii konce 20. století, můžeme říci: úspory energie jsou podmínkou udržitelného rozvoje na naší Zemi.

  Na začátku 21. století se situace změnila v tom, že hospodaření energií neni pouze proklamováno, nýbrž systematicky formulováno v právních předpisech - počínaje předpisy Evropské unie, přes zákony a vyhlášky České republiky, až po krajské a obecní dokumenty.

  Nelze tedy hovořit o vytápění, aniž bychom nehovořili o hospodaření energií, neboť každý projekt, každá úvaha o vytápění je tomuto hledisku podřízena. Zvláště při navrhování menších zdrojů tepla a menších soustav je velký prostor pro uplatnění těchto zásad, neboť velké zdroje již dnes pracují na velmi dobré úrovni účinnosti při minimálním znečišťování ovzduší a je proto zapotřebí hledat energetické úspory u nesčetných menších zařízení. Na druhé straně, díky obrovskému rozvoji v oblasti vytápění, lze i za takto stanovených podmínek navrhovat vytápěcí zařízení na nejvyšší úrovni, která splní všechny požadavky budoucího uživatele.

  Učebnice je rozdělena do  9 ucelených částí, které jsou řazeny tak, aby obecné povědomí o energetické situaci předcházelo konkrétnímu řešení vytápěcího zařízení. Má pomoci žákům i zájemcům o obor v první orientaci i v postupném samostatném přístupu k problematice vytápění. Předpokladem studia této učebnice je zvládnout učiva fyziky, hydromechaniky, termomechaniky, technického kreslení, technologie, základů stavebnictví i dílenských cvičení v rozsahu učebních osnov studijního oboru Technická zařízení budov.

  Učebnice jistě pomůže i v předmětech zaměřených na hospodaření energií a ochranu životního prostředí i při praktických a konstrukčních cvičeních. V textu jsou uvedeny řešené i neřešené základní úlohy. Tam, kde je to nutné, jsou uváděny i údaje z nejrůznějších předpisů - zákonů, vyhlášek a českých technických norem. Snahou bylo i je, aby text učebnice byl co nejobecnější, aby příliš nepodléhal změnám předpisů. Pokud předpis změní některé zásadní podklady pro vytápění, nezbývá než jej aplikovat a příslušný údaj v knize opravit. Výčet aktuálních předpisů je uveden na konci knihy a je s ním zapotřebí průběžně pracovat.    

  Obsah učebnice

  A   ÚVOD

  1  HISTORICKÝ VÝVOJ VYTÁPĚNÍ

  2  TEPELNÁ  POHODA ČLOVĚKA

  • 2.1 Tepelná produkce člověka, tepelná rovnováha člověka
  • 2.2 Tepelně vlhkostní mikroklima

  3  KLIMATICKÉ POMĚRY A KLIMATICKÉ PRVKY

  • 3.1 Teplota vzduchu
  • 3.2 Vítr
  • 3.3 Sluneční záření
  • 3.4 Vlhkost vzduchu, atmosférický tlak vzduchu

   

  B   ENERGIE A VYTÁPĚNÍ

  1  UDRŽITELNÝ ROZVOJ A SPOTŘEBA ENERGIE

  • 1.1 Neobnovitelné a obnovitelné zdroje energie
  • 1.2 Zařízení využívající obnovitelné zdroje energie
  • 1.3 Využívání tepla z tepelných strojů a využívání odpadního tepla
  • 1.4 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

  2  HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ

  • 2.1 Legislativa Evropské unie a České republiky
  • 2.2 Hospodaření energií a životní prostředí
  • 2.3 Ekonomika investic směřujících k hospodaření energií

  3  SDÍLENÍ TEPLA

  • 3.1 Vedení tepla rovinnou stěnou
  • 3.2 Přestup tepla prouděním
  • 3.3 Sdílení tepla sáláním
  • 3.4 Prostup tepla stěnou

  4  DISTRIBUCE ENERGIE

  • 4.1 Distribuce tepelné energie

  5  ENERGETICKÁ SPOTŘEBA BUDOV

  • 5.1 Požadavky na tepelnou ochranu budov
  • 5.2 Výpočty energetické náročnosti budovy z hlediska vytápění

  6  TEPELNÉ TOKY A PŘÍPOJNÁ HODNOTA U ODBĚRNÉHO ZAŘÍZENÍ

  7  SPOTŘEBA TEPELNÉ ENERGIE ODBĚRNÉHO ZAŘÍZENÍ

   

  C   DISTRIBUCE TEPLA V BUDOVÁCH

  1  TEPLOVODNÍ SOUSTAVY

  • 1.1 Dvoutrubkové soustavy
  • 1.2 Jednotrubkové soustavy
  • 1.3 Samostatné napojování odběrných jednotek v budově

  2  HORKOVODNÍ SOUSTAVY

  3  PARNÍ SOUSTAVY

  • 3.1 Nízkotlaké parní soustavy
  • 3.2 Středotlaké parní soustavy

  4  ELEKTRICKÁ ENERGIE, TOPNÉ PLYNY

  5  TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA

   

  D   OTOPNÉ PLOCHY

  1  KONVEKČNÍ OTOPNÉ PLOCHY

  • 1.1 Druhy konvekčních otopných těles
  • 1.2 Návrh otopných těles

  2  VELKOPLOŠNÉ OTOPNÉ PLOCHY

  • 2.1 Konstrukční provedení
  • 2.2 Zásady výpočtu podlahových a stropních otopných ploch

  3  ELEKTRICKÉ VELKOPLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ

   

  E   TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY

  1  DRUHY, POUŽITÍ A UMÍSTĚNÍ JEDNOTEK

  2  VÝPOČET TEPLOVZDUŠNÝCH JEDNOTEK

   

  F   ZDROJE TEPLA

  1  LOKÁLNÍ TOPIDLA

  • 1.1 Topidla na tuhá paliva
  • 1.2 Topidla na kapalná paliva
  • 1.3 Topidla na plynná paliva
  • 1.4 Elektrická topidla

  2  JEDNOTKY ZDROJŮ TEPLA

  • 2.1 Kotle
  • 2.2 Rychlovyvíječe páry
  • 2.3 Výměníky tepla
  • 2.4 Kogenerační jednotky
  • 2.5 Tepelná čerpadla
  • 2.6 Sluneční kolektory

  3  VÝSTROJ A PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDROJŮ TEPLA

  • 3.1 Zdroj tepla s nízkotlakými parními kotli
  • 3.2 Zdroj tepla s teplovodními kotli
  • 3.3 Hořáky na kapalná a plynná paliva

  4  ZDROJE PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

  • 4.1 Příklady projekčních řešení zdrojů TUV
  • 4.2 Výpočty přípravy TUV

  5  ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NÍZKOTLAKÝCH PARNÍCH SOUSTAV, VODNÍCH OTOPNÝCH SOUSTAV A OHŘÍVÁNÍ UŽITKOVÉ VODY

  • 5.1 Zabezpečovací zařízení nízkotlakého parního kotle
  • 5.2 Zabezpečovací zařízení vodních topných soustav
  • 5.3 Zabezpečovací zařízení ohřívačů užitkové vody

  6  KOMPLEXNÍ NÁVRH ZDROJE TEPLA, KOTELNY

  • 6.1 Stanovení počtu jednotek zdroje tepla a jejich výkonu
  • 6.2 Paliva a jejich spalování
  • 6.3 Provedení kotelen, technologická zařízení
  • 6.4 Kotelny na tuhá paliva
  • 6.5 Kotelny na kapalná paliva
  • 6.6 Kotelny na plynná paliva
  • 6.7 Kotelny s elektrickým zdrojem tepla

  7  KOMÍNY

  • 7.1 Požadavky na provedení komínů, kouřovodů a na připojování spotřebičů paliv
  • 7.2 Stanovení průřezu komínové průduchu
  • 7.3 Kontrola tahu komínového průduchu

   

  G    DÁLKOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

  1  ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ SOUSTAV

  2  ZDROJE TEPLA

  • 2.1 Primární zdroje tepla
  • 2.2 Sekundární zdroje tepla

  3  TEPELNÉ SÍTĚ

  • 3.1 Rozdělení tepelných sítí
  • 3.2 Stavební provedení tepelných sítí
  • 3.3 Potrubí a související zařízení

  4  ODBĚR TEPLA Z VODNÍ PRIMÁRNÍ SÍTĚ - PŘEDÁVACÍ STANICE

  • 4.1 Tlakové závislé připojení
  • 4.2 Tlakové nezávislé připojení s povrchovým výměníkem (voda - voda)

  5  ODBĚR TEPLA Z PARNÍ PRIMÁRNÍ SÍTĚ - PŘEDÁVACÍ STANICE

  • 5.1 Tlakové závislé připojení redukční stanicí (pára - pára)
  • 5.2 Tlakové nezávislé připojení

  6  KOMPAKTNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE

   

  H   POTRUBNÍ SÍTĚ A JEJICH VÝPOČET

  1  TEPLOVODNÍ SÍTĚ V BUDOVÁCH

  • 1.1 Účinný tlak
  • 1.2 Tlakové ztráty při odběru otopné vody dvoutrubkovou sítí, přirozený oběh
  • 1.3 Nucený oběh dvoutrubkovou sítí
  • 1.4 Nucený oběh jednotrubkovou horizontální sítí

  2  HORKOVODNÍ SÍTĚ

  3  VODNÍ SÍTĚ DÁLKOVÉHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

  • 3.1 Metody výpočtu
  • 3.2 Tlakový diagram vodní tepelné sítě

  4  STŘEDOTLAKOVÉ PARNÍ SÍTĚ

  • 4.1 Výpočet průměrů podle rychlosti
  • 4.2 Zjednodušený výpočet podle tabulek na základě středních hodnot v úseku
  • 4.3 Přesný výpočet tlakové ztráty v potrubí

  5  NÍZKOTLAKÉ PARNÍ SÍTĚ

   

  I   MĚŘENÍ, REGULACE, MONTÁŽ A PROVOZ

  1  MĚŘENÍ A REGULACE VYTÁPĚCÍCH ZAŘÍZENÍ

  • 1.1 Měření v oblasti vytápění
  • 1.2 Regulace vytápěcích zařízení

  2  SPOTŘEBA TEPLA A JEJÍ MĚŘENÍ

  3  MONTÁŽ A PROVOZ VYTÁPĚCÍCH ZAŘÍZENÍ

  • 3.1 Dokumentace, montáž a zkoušky vytápěcích zařízení
  • 3.2 Provoz, obsluha a údržba vytápěcích zařízení

  LITERATURA, FIREMNÍ PODKLADY, PRÁVNÍ PŘEDPISY A NORMY

   

   

  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?