Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Zednické práce - technologie 1.ročník (učebnice pro odborná učiliště

  Naše cena s DPH:
  169 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Podlena Václav
  Nakladatel:
  PARTA
  Kód zboží:
  24975
  ISBN:
  808598976X

  Popis produktu

  • Učební text pro žáky odborných učilišť v učebním oboru Zednické práce.
  • Zabývá se základními postupy a technologiemi při zdění, stavbě lešení, seznamuje s typy zdiva, speciálními zednickými pracemi, betonováním, izolacemi, uvádí přehled nástrojů, pomůcek a materiálů a objasňuje terminologii oboru. U
  • Učebnice obsahuje mnoho instruktážních kreseb a nákresů.
    

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  97

  Obsah učebnice

  Úvod

  • Význam stavebnictví a jeho rozvoj
  • Obsah předmětu stavební technologie
  • Bezpečnost práce v oboru
  • Seznámení s konstrukcí budovy
  • Stavebnictví a životní prostředí

  Zdivo

  • Rozdělení zdiva
  • Zednické nářadí
  • Rozměry cihel a tloušťka zdiva
  • Spotřeba materiálu na 1 m3(1 m2)
  • Vazby cihelného zdiva
  • Vazby pravoúhlých rohů
  • Pravoúhlé připojení zdí
  • Pravoúhlé křížení zdí
  • Zeslabování zdi a vyzdívání niky nebo výklenku
  • Zesílení zdi příložkami
  • Nosné pilíře
  • Dveřní a okenní ostění
  • Vazby komínů a ventilací v průběžné zdi
  • Vazby volně stojících komínů a ventilací
  • Postup při zdění
  • Založení zdiva
  • Zdění v zimě
  • Největší dovolené úchylky zdiva z cihel, tvarovek a tvárnic
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při zdění

  Komíny a ventilace v obytných budovách

  • Připojování topenišť
  • Druhy komínů
  • Názvosloví a předpisy o komínech
  • Minimální výšky komínů nad střechou
  • Rozdělení komínových průduchů
  • Vyzdívání cihelného komínového zdiva
  • Komínové zdivo vícevrstvé z tvarovek
  • Postup při zdění komínu
  • Ventilace

  Jednoduchá lešení

  • Kozové lešení
  • Sloupkové lešení
  • Lavicové lešení
  • Lešení HAKI
  • Pojízdné lešení
  • Nájezdy a rampy
  • Bezpečnostní předpisy

  Tvárnicové zdivo

  • Zdivo z tvárnic z autoklávového pórobetonu
  • Zdivo z křemelinových tvárnic
  • Zdivo z keramických tvarovek
  • Zdivo z tvárnic kladených nasucho
  • Blokové a paneloblokové zdivo

  Kamenné zdivo

  • Zdivo z přírodního kamene
  • Režné (neomítané) zdivo z lomového kamene
  • Kyklopské zdivo
  • Řádkové zdivo
  • Řádkové zdivo svisle provazované
  • Kvádrové zdivo
  • Kamenná rovnanina nasucho
  • Smíšené zdivo

  Okenní a dveřní otvory

  • Názvosloví
  • Nadpraží otvorů - možnosti provedení
  • Montážní a bezpečnostní předpisy pro práci s prefabrikáty

  Betonové práce

  • Složky betonové směsi
  • Výroba betonové směsi
  • Doprava betonové směsi
  • Ukládání a zhutňování betonové směsi
  • Pracovní spáry
  • Dilatační spáry
  • Ošetřování a ochrana betonu
  • Zkoušení betonové směsi
  • Druhy betonů
  • Požadavky na pevnost betonu
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při betonování

  Izolace

  • Hydroizolace
  • Rozdělení izolací proti vodě a zemní vlhkosti
  • Zásady řešení hydroizolačních vrstev
  • Materiály
  • Konstrukční řešení izolací
  • Technologický postup při provádění izolací
  • Izolace proti radonu
  • Izolace tepelné
  • Izolace zvukové
  • Izolace proti otřesům

  Příčky

  • Základní rozdělení příček
  • Význam příček
  • Příčky zděné nenosné
  • Postup zdění příček
  • Kotvení příček
  • Příčky z izolačních desek
  • Monolitické příčky
  • Montované příčky
  • Příčky ze skleněných tvárnic

  Použitá a doporučená literatura

  Testy

  Správné odpovědi

   

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Související zboží: