Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Ošetřovatelství I pro 1. ročník SZŠ

  2., aktualizované vydání

  Naše cena s DPH:
  355 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Rozsypalová M., Šafránková A., Vytejčková R.
  Nakladatel:
  INFORMATORIUM
  Kód zboží:
  14740
  EAN:
  9788073330743
  ISBN:
  8086073963
  INFORMATORIUM

  Popis produktu

  • Učebnice obsahuje témata:
   - vývoj ošetřovatelství,
   - ošetřovací jednotka,
   - organizace práce zdravotnického týmu,
   - ošetřovatelský proces,
   - péče o pomůcky,
   - výživa nemocných,
   - obvazový materiál a obvazování,
   - úprava lůžka,
   - péče o hygienu nemocných atd.
  • Dále nabízíme díl II, III/1, III/2, IV/1, IV/2

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  273

  Recenze

  Vybrali jste si povolání nelékařského zdravotnického pracovníka, ošetřovatele - zdravotnockého asistenta a možná dále i všeobecné sestry. Nevíme, jaký byl motiv vaší volby, ale protože máte v rukou učebnici ošetřovatelství, věříme, že motivem nebylo nic jiného, než potřeba naučit se co nejlépe pomáhat nemocným lidem.

  Základy ošetřovatelské péče mají kořeny již v dávnověku. Všude tam, kde se objevilo lidské utrpení, se vždycky našel někdo, kdo přiložil obvaz, podal nápoj z léčivých bylin, pohladil trpícího, podržel jej za ruku a dal mu najevo, že není s bolestí sám. A to bez odborné přípravy, jen z lidské potřeby pomáhat.

  Dnešní zdravotničtí pracovníci jsou na povolání důkladně připravováni. K vaší přípravě má přispět i naše učebnice. Obsahuje základní poznatky a návody jak pracovat, aby byla ošetřovatelská péče co nejúčinnější. Dozvíte se, jak pečovat o nemocného od chvíle jeho přijetí až po propuštění z nemocnice. Naučíte se pozorovat nemocné a vést o jejich stavu a potřebách záznamy.

  Nepochybujeme o tom, že se vám podaří dříve či později bezpečně zvládnout techniku odborných výkonů, že se naučíte rychle a úpravně ustlat lůžko, pečovat o hygienu nemocných, zručně obvazovat, podávat léky, aplikovat injekce, asistovat sestrám a lékařům při vyšetřeních a léčebných zákrocích a mnoho dalších věcí.

  Uvědomte si však, že to všechno je jen polovina cesty k dosažení skutečné profesionality. Ta druhá, možná ještě významnější polovina, tkví v projevech skutečného lidství.

  Budete pracovat ve zdravotnických zařízeních s odlišným vybavením, setkáte se i s jinými postupy práce. Jestliže zvládnete dobře základní péči o nemocné, snadno si osvojíte i jiné způsoby práce.

  V textu vás vyzýváme, abyste se při praxi seznámili i s dalšími pomůckami, které se na odděleních vyskytují a naučili se s nimi zacházet. Tyto úkoly mají vzbudit vaši pozornost a zájem a vést vás k samostatnosti. V některých kapitolách jsou uvedeny zásady, pokyny, pravidla. Nejsou tu proto, abyste se jim učili nazpaměť, ale abyste se jimi při práci řídili.

  Předkládáme vám různé úkoly a opakovací testové otázky. Všechny směřují k jednomu cíli - k co nejdůkladnější přípravě na budoucí povolání.

  V některých úkolech vás nabádáme vcítit se do stavu a potřeb nemocného. Víme, že pokud jste sami nepocítili tíhu bolesti a utrpení, nebude to pro vás snadné. Věříme však, že jste citliví lidé a že tu pravou cestu k člověku naleznete.

  Jindy vám radíme vyzkoušet si ten či onen výkon na sobě nebo na svých blízkých (např. obvazování, krmení nemohoucích nemocných, měření tepu, úprava poloh). Vlastní prožitek zhodnotí provedení výkonu a navíc vám naznačí, jak co nejlépe získávat nemocného ke spolupráci.

  Při oslovení vám tykáme. Jde nám totiž o to, abyste každý pokyn, radu či úkol přijali za své, abyste se za jejich splnění cítili osobně odpovědni.  

        

  Obsah učebnice

  1  OŠETŘOVATELSKÉ POVOLÁNÍ

  • Ošetřovatelství
  • Podstatné znaky ošetřovatelského povolání
  • Zdravotnické zařízení
  • Opakovací test

  2  VÝVOJ OŠETŘOVATELSTVÍ

  • Historie ošetřovatelství a jeho významné osobnosti
  • Vývoj českého zdravotnického školství
  • Současný systém vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských povolání
  • Zapojení sester do profesních organizací
  • Odborné sesterské časopisy
  • Podíl zdravotnických pracovníků na výzkumné činnosti
  • Opakovací test

  3  OSOBNOST OŠETŘOVATELE /ZDRAVOTNICKÉHO ASISTENTA/ SESTRY

  • Předpoklady pro výkon povolání
  • Ochrana zdraví, životní a pracovní prostředí
  • Syndrom vyhoření
  • Kompenzace pracovního zatížení
  • Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékařských oborů
  • Opakovací test

  4  OŠETŘOVACÍ JEDNOTKA

  • Stavební uspořádání
  • Součásti ošetřovací jednotky
  • Vedení záznamů o zařízení ošetřovací jednotky
  • Udržování pořádku a čistoty
  • Bezpečnost práce
  • Opakovací test

  5  ORGANIZACE PRÁCE ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

  • Ošetřovatelský management
  • Funkční zařazení a označení sester
  • Úseky činnosti
  • Zajišťování péče při směnných službách
  • Hlášení sester o průběhu služby
  • Organizace práce ošetřovatelského týmu
  • Činnosti zdravotnického asistenta
  • Opakovací test

  6  OŠETŘOVATELSKÝ PROCES

  • Získávání poznatků
  • Ošetřovatelská anamnéza
  • Ošetřovatelská diagnóza
  • Ošetřovatelský plán a jeho realizace
  • Vyhodnocení výsledků poskytované péče
  • Opakovací test

  7  NEMOCNÝ A NEMOCNIČNÍ PROSTŘEDÍ

  • Doporučení nemocného k hospitalizaci
  • Příjem nemocného v nemocnici
  • Příjem nemocného na ošetřovací jednotce
  • Adaptace nemocného na hospitalizaci
  • Etický kodex práv pacientů
  • Právo nemocných na informace o vlastním zdravotním stavu
  • Příjem dětí do nemocnice
  • Adaptace dítěte na nemocniční prostředí
  • Překlad nemocného
  • Propuštění nemocného
  • Prevence nozokomiálních nákaz
  • Bariérová ošetřovatelská péče
  • Opakovací test

  8  USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB NEMOCNÉHO

  • O potřebách obecně
  • Podstatné potřeby nemocného
  • Péče o přijímání ordinované diety
  • Péče o pravidelné vyprazdňování
  • Péče o správné dýchání
  • Podpora pohybové aktivity
  • Zajištění dostatečného spánku a odpočinku
  • Odpočinek
  • Zmírňování a odstraňování bolestí
  • Opakovací test

  9  PÉČE O POMŮCKY

  • Péče o prádlo
  • Mechanická očista
  • Mycí a dezinfekční stroje
  • Dezinfekce
  • Sterilizace
  • Opakovací test

  10  VÝŽIVA NEMOCNÝCH

  • Význam dietního stravování
  • Předpis stravy pro nemocné v nemocnici, dietní systém
  • Dodání jídla na ošetřovací jednotku
  • Odstaňování zbytků jídla
  • Úklid kuchyňky
  • Výživa kojence
  • Krmení kojenců
  • Krmení batolat
  • Opakovací test

  11  OBVAZOVÝ MATERIÁL A OBVAZOVÁNÍ

  • Obvazový materiál
  • Obvazování
  • Opakovací test

  12  LŮŽKO PRO NEMOCNÉ A JEHO ÚPRAVA

  • Umístění lůžka v pokoji
  • Základní vybavení lůžka
  • Úprava lůžka
  • Změny poloh nemocného na lůžku
  • Dětská lůžka a jejich úprava
  • Úprava některých poloh nemocných na lůžku
  • Opakovací test

  ¨13  PÉČE O HYGIENU NEMOCNÝCH

  • Péče o hygienu dospělých nemocných
  • Osobní a ložní prádlo
  • Běžné denní mytí rukou
  • Čištění zubů a péče o dutinu ústní
  • Ranní mytí a česání
  • Mytí nemocného na lůžku
  • Hygienické vyprazdňování
  • Péče o inkontinentní nemocné
  • Péče o vlasy
  • Péče o kůži a prevence opruzenin a proleženin
  • Odvšivování
  • Holení vousů
  • Záznam o provedení hygienické péče
  • Péče o hygienu kojenců a batolat
  • Opakovací test

  CVIČENÍ

  PŘÍLOHA 1. Nácvik správného dýchání

  PŘÍLOHA 2. Ukázky kondičního cvičení vleže v poloze na zádech

  PŘÍLOHA 3. Ukázky rozhovorů žákyň 3. ročníku s nemocnými

  PŘÍLOHA 4. Z historie medicíny a ošetřovatelství

  OPAKOVACÍ TESTY - VÝSLEDKY

  OŠETŘOVATELSKÝ SLOVNÍČEK

  LITERATURA

  REJSTŘÍK

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Ošetřovatelství I pro 1. ročník SZŠ souvisí:

  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují: