Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Právo pro střední školy

  Aktualizované vydání z roku 2010.

  Naše cena s DPH:
  184 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Ryska Radovan
  Nakladatel:
  FORTUNA
  Kód zboží:
  16743
  EAN:
  9788073730109
  ISBN:
  8073730103
  FORTUNA

  Popis produktu

  • Systém českého práva je v učebnici zpracován tak, aby vyhovoval požadavkům na znalosti na středoškolské úrovni.
  • Učebnice se zabývá právem správním, obchodním a živnostenským, finančním, pracovním, občanským, rodinným a trestním.
  • Na konci učebnice jsou uvedeny ukázky typických smluv a jiných právnických dokumentů.
  • Učebnice i Příklady mají schvalovací doložku MŠMT ČR.
  • Aktualizované vydání z roku 2010.

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  175

  O učebnici

  Náš právní řád se v uplynulých letech změnil tak rychle a podstatně jako nikdy v historii. Má-li být naše právní vědomí na potřebné úrovni, je nutné právo urychleně studovat. Právník ve své praxi nejlépe poznává, jak si lidé neznalostí práva komplikují život; žijeme totiž ve spleti právních vztahů, a když chybujeme, neznalost zákona nás neomlouvá.

  Právní řád tvoří tisíce předpisů, takže autor neměl problém, co napsat, ale co vynechat. Nebylo snadné vybrat a shrnout do últé knížky to nejdůležitější a vysvětlit stručně a výstižně základní právní pojmy.

  Učebnice vyhovuje především potřebám obchodních akademií, kde je možno probrat ji celou. Na ostatních středních školách se právo vyučuje v menším rozsahu a mnohde pouze ve vyučovacím předmětu občanská výchova. Zde bude na vyučujícím, co si z učebnice vyberou.

  Knížka není určena jen pro školy, ale měla by posloužit každému, kdo se chce seznámit s právní problematikou. Možná že právě vám přijde vhod některá z přiložených ukázek právních dokumentů, které se v praxi používají nejčastěji.  

  Obsah učebnice

  ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

  • Právo a stát
  • Právní řád
  • Zákonnost a právní vědomí
  • Právní normy
  • Druhy právních norem
  • Publikace a forma právních předpisů
  • Platnost, účinnost a působnost právních předpisů
  • Právní vztahy
  • Fyzické osoby
  • Právnické osoby
  • Právní skutečnosti
  • Realizace a aplikace práva
  • Systém práva
  • Právo veřejné a soukromé

  ÚSTAVNÍ PRÁVO

  • Pojem ústavního práva
  • Ústava
  • Ústavní právo a Ústava České republiky

  OBČANSKÉ PRÁVO

  • Pojem, zásady a prameny občanského práva
  • Pojem práv věcných a práva závazkového
  • Právní pojetí věcí, majetek
  • Věci hmotné
  • Věci nehmotné
  • Ochrana osobnosti
  • Věcná práva - přehled
  • Právo vlastnické
  • Spoluvlastnictví
  • Držba
  • Věcná práva k cizím věcem
  • Závazkové právo
  • Obsah závazků
  • Vznik závazků
  • Společné dluhy a společné pohledávky
  • Odpovědnost za vady
  • Změny závazků
  • Zajištění závazků
  • Zánik závazků
  • Druhy pojmenovaných smluv
  • Sázka a hra, veřejná soutěž, veřejný příslib
  • Odpovědnost za škodu
  • Bezdůvodné obohacení

  OBCHODNÍ PRÁVO

  • Pojem a prameny obchodního práva
  • Podnikání, podnikatel, obchodní rejstřík, podnik
  • Hospodářské soutěžení a nekalá soutěž
  • Obchodní společnosti
  • Družstvo
  • Státní a jiné organizace
  • Obchodní závazkové vztahy
  • Náhrada škody
  • Druhy obchodněprávních smluv
  • Podnikání zahraničních osob v České republice
  • Závazkové vztahy v mezinárodním obchodě

  ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO

  • Pojem, historie a prameny živnostenského práva
  • Živnosti
  • Provozování živností
  • Živnostenská správa

  PRACOVNÍ PRÁVO

  • Pojem a prameny pracovního práva
  • Právo na zaměstnání
  • Účastníci pracovněprávních vztahů
  • Pracovní poměr
  • Vznik pracovního poměru
  • Pracovní smlouva
  • Změny pracovního poměru
  • Skončení pracovního poměru
  • Pracovní posudky, potvrzení, odstupné
  • Neplatné rozvázání pracovního poměru
  • Práce konané mimo pracovní poměr
  • Pracovní řád a pracovní kázeň
  • Pracovní doba
  • Dovolená na zotavenou
  • Odměňování práce
  • Náhrada mzdy při překážkách v práci
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • Péče o zaměstnance
  • Pracovní podmínky žen
  • Pracovní podmínky mladistvých
  • Odpovědnost zaměstnance za škodu
  • Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
  • Odborové organizace
  • Kolektivní vyjednávání a informování zaměstnanců

  RODINNÉ PRÁVO

  • Pojem, zásady a prameny rodinného práva
  • Manželství, rodina, příbuzenství
  • Vztahy mezi rodiči a dětmi, rodičovská zodpovědnost
  • Náhradní výchova a sociálně-právní ochrana dětí
  • Vyživovací povinnosti

  OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ

  • Pojem a prameny občanského soudního řízení
  • Průběh občanského soudního řízení
  • Opravné prostředky
  • Správní soudnictví
  • Výkon rozhodnutí
  • Úpadek
  • Konkurz
  • Reorganizace
  • Oddlužení
  • Incidenční spory

  SPRÁVNÍ PRÁVO

  • Pojem a prameny správního práva
  • Obce, jejich hospodaření a působnost
  • Občané a orgány obce
  • Kraje
  • Správní řízení

  TRESTNÍ PRÁVO

  • Pojem a prameny trestního práva
  • Trestní právo hmotné
  • Trestní právo procesní

  FINANČNÍ PRÁVO

  • Pojem finančního práva
  • Obsah finančního práva

  UKÁZKY PRÁVNÍCH DOKUMENTŮ

  • Pracovní smlouva
  • Dohoda o provedení práce mimo pracovní poměr
  • Dohoda o pracovní činnosti mimo pracovní poměr
  • Kupní smlouva
  • Žaloba o zaplacení kupní ceny
  • Návrh na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí
  • Smlouva o dílo
  • Smlouva o nájmu nebytových prostor
  • Smlouva o nájmu bytu
  • Společenská smlouva o založení obchodní společnosti s ručením omezeným
  • Podpisové vzory

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?