Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Psychologie obchodní činnosti pro střední odborná učiliště

  Naše cena s DPH:
  131 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Bedrnová Eva, Pauknerová Daniela
  Nakladatel:
  FORTUNA
  Kód zboží:
  16787
  EAN:
  9788071688990
  ISBN:
  8071698991
  FORTUNA

  Popis produktu

  • Základní vědomosti z psychologie osobnosti a ze sociální psychologie aplikují autorky na psychologii trhu.
  • Chtějí napomoci správnému vystupování v obchodě a přiblížit typologii zákazníků.
  • Poutavý je zejména rozbor mimořádných situací v prodejně, který dává konkrétní návody k účelnému jednání obchodníka.
  • Učebnice je určena pro SOU, ale zaujme jistě každého, kdo chce účinně jednat se zákazníky a být úspěšný v obchodní činnosti.
  • Má schvalovací doložku MŠMT ČR.
   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  128

  O učebnici

  V nepříliš vzdálené minulosti měla v naší společnosti hlavní slovo výroba. Distribuce vyrobeného zboží byla zajišťována převážně administrativními cestami. Nešlo tedy o obchod ve vlastním slova smyslu. Jako zákazník byl člověk odsunut někam na vedlejší kolej, jako obchodník působil spíše ve funkci distributora zboží, jež mělo leckdy výrazně nedostatkový charakter. Uvedení zboží do fáze konečné spotřeby bylo díky tomu obtížné a ve srovnání s vyspělými tržními ekonomikami málo úspěšné.

  Má-li však dobře fungovat hospodářský život společnosti, je nezbytné, aby se výroba zboží, a zejména jeho realizace na trhu průběžně přizpůsobovala zákazníkům a jejich potřebám. Významnou roli v tomto procesu mají obchodníci. Chtějí-li se jí však dobře zhostit, musí na to být všestraně připraveni, a to jak v oblasti všeobecných a odborných poznatků, tak i obecných a specifických praktických dovedností.

  V první řadě vstupují do hry znalosti a dovednosti technicko-ekonomické. Obchodník musí něco vědět o zboží, které prodává, ale i o finančních tocích, které s prodejem souvisejí. Měl by dobře ovládnout technologii prodeje a stejně tak musí mít širší znalosti o daních a účetnictví a musí si dokázat v těchto oblastech také prakticky poradit. Potřebné jsou pro něj dále i právní znalosti (existujících zákonů a dalších právních norem a platných předpisů).

  Kromě toho jsou však pro obchodníka mimořádně důležité také znalosti a dovednosti psychologické a sociálně psychologické. Vyplývá to ze skutečnosti, že naplňování obchodní činnosti se odehrává v rámci styku mezi lidmi - obchodníky a zákazníky. Je přitom přirozené, že obchodník chce své zboží co nejvýhodněji prodat, zatímco zákazník co nejvýhodněji koupit. A v tomto souboji obě strany přirozeně uplatňují své jedinečné lidské schopnosti a další vlastnosti, často i velmi odlišné přístupy a způsoby jednání. Přitom na sebe vzájemně působí, dorozumívají se, hledají optimální či alespoň schůdná řešení, mívají odlišné až rozporné pohnutky a cíle.

  Každý člověk, který chce začít s obchodní činností a uspět při její realizaci, si proto musí uvědomit, že k tomu potřebuje něco vědět o lidech. Měl by znát zákonitosti lidského chování obecně, potřebuje však mít především dobrý přehled o psychologických stránkách obchodní činnosti. Patří sem jak znalosti týkající se bezprostředně zboží a jeho prodeje (koupě), tak psychologické otázky propagace, reklamy, marketingu a výzkumu trhu. Mimořádně významnou roli pak hraje také dobrá znalost sebe sama a obchodního partnera.

  Existuje řada lidí, kteří pro obchod nemají prakticky žádné osobnostní předpoklady. Těm obvykle nepomohou sebekvalitnější učebnice. Naopak ti, kteří v této oblasti již odmala vykazují určité nadání, se neobejdou bez nutnosti jeho převedení do prakticky použitelných a obchodně efektivních způsobů jednání. Konkrétní schopnosti, praktické a komunikační dovednosti se obvykle aktivizují a rozvíjejí prostřednicvtím získávání poznatků a cestou jejich praktického uplatňování bezprostředně při výkonu obchodní činnosti.

  V této souvislosti mají význam především následující skutečnosti. Na jedné straně hraje roli důkladné poznání sebe sama, vlastních schopností, motivace a dalších vlastností, zejména pak těch, které bývají souhrnně označovány jako vlastnosti komunikační. Na druhé straně pak stojí nezbytnost správného a realistického vnímání druhých lidí - jejich jednání, způsobů komunikace a za nimi stojících postojů, hodnot, cílů a potřeb. To vše pak je třeba uvažovat a přiměřeně zařazovat do rámce vlastní realizace obchodní činnosti a souběžného formování vhodného sociálního zázemí pro její efektivní průběh.

  Uvedené okruhy poznatků a určité náměty k formování praktických dovedností v této učebnici poskytují základní zdroj informací o psychologických aspektech prodeje, resp. obecněji obchodní činnosti. Je určena všem, kteří se odborným studiem připravují na to, aby se stali obchodníky, ale i těm, kteří již v této oblasti činnosti začali působit, aniž předchozí odbornou přípravou prošli. Mohou si ji takto alespoň dodatečně doplnit.

  Učebnice proto nezahrnuje jen základní poznatky z oboru psychologie a psychologie obchodní činnosti, ale je zaměřena i na procvičování alespoň některých obchodních dovedností. Klade tudíž vyšší nároky na pedagogy, zejména v těch případech, kdy studenti zatím neměli možnost získat určité zkušenosti s řešením příkladů v učebnici uvedených.

  Ve vymezeném rozsahu textu nebylo pochopitelně možné beze zbytku postihnout všechny otázky související s psychologií a do určité míry i s etiketou prodeje, resp. obchodní činností. Od dobrého obchodníka se však očekává především to, že bude schopen se v sociálních situacích a mezilidských vztazích rychle orientovat a pružně reagovat na všechny nové podněty. Mělo by tedy být přirozené, že si své poznatky bude průběžně doplňovat, prohlubovat a postupně získávanými zkušenostmi dále obohacovat. Nejprve přitom vyjde třeba z této učebnice a dále z literatury, kterou doporučujeme v jejím závěru. Postupně by se však měl každý zaměřit i na další prameny. Prosíme proto všechny případné čtenáře, aby naši učebnici chápali jen jako zdroj vstupních informací, jež nutně vyžadují další rozšiřování, především již formou individuálního studia.  

  Obsah učebnice

  1  ZÁKLADNÍ OTÁZKY PSYCHOLOGIE

  • 1.1  Co je psychologie a jaké jsou její úkoly
  • 1.2  Psychologický výklad činnosti
  • 1.3  Psychologický výklad osobnosti
  • 1.4  Člověk v sociálním prostředí

   2  PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE

  • 2.1  Poradenská psychologie práce a užití psychologie v personalistice
  • 2.2  Inženýrská psychologie a ergonomie
  • 2.3  Sociální psychologie práce a psychologie organizace a řízení
  • 2.4  Způsoby aplikace psychologických poznatků v praxi a metody psychologie práce a organizace

   3  PSYCHOLOGIE OBCHODNÍ ČINNOSTI

  • 3.1  Obchodní činnost a její psychologická hlediska
  • 3.2  Psychologie zboží, nabídky a poptávky
  • 3.3  Komunikace na trhu - propagace a reklama
  • 3.4  Psychologie spotřebního chování a osobnost spotřebitele (zákazníka)
  • 3.5  Psychologie prodeje a koupě
  • 3.6  Marketing a psychologický průzkum trhu

   4  PSYCHOLOGICkÉ ASPEKTY ETIKY A ETIKETY V OBCHONÍ ČINNOSTI

  • 4.1  Etika v podnikání a obchodě
  • 4.2  Obecná pravidla společenského styku
  • 4.3  Etiketa a kultura v obchodní činnosti
  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?