Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 5.r. (vázaný)

  Naše cena s DPH:
  198 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Horáčková Miroslava, Staudková Hana,Štroblová Jana
  Nakladatel:
  ALTER
  Kód zboží:
  10733
  EAN:
  9788072453696
  ISBN:
  807245028X
  ALTER

  Popis produktu

  Přehledná učebnice umožňuje v první fázi aktivizovat poznatky získané ve 4. ročníku, na něž systematicky navazuje nové učivo vymezené osnovami, např. psaní předložek a předpon, slovní druhy, vzory podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, přímá řeč.

  Uvedené učebnice jsou v souladu se standardem vzdělávání, učebním plánem a učebními osnovami příslušného vzdělávacího programu.
  Z hlediska celkové koncepce se všechny učebnice vyznačují logickou stavbou, jasným členěním na lekce i dílčí složky, návazností učiva a přehledným zpracováním.
  Text celé řady učebnic je odborně správný a přiměřený věku žáků.
  Učebnice jsou psány kultivovanou češtinou, zejména velkým přínosem jsou výchozí texty, vytvořené pro tento účel našimi známými spisovateli. V učebnicích se užívá správná terminologie.

  Určeno pro:
  5. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  169

  Obsah učebnice

  JAZYKOVÁ VÝCHOVA

  • STAVBA SLOVA
  • Stavba slova
  • Slovotvorný základ
  • Slova příbuzná
  • Předpony roz-, bez-, vz-
  • Předpony od-, nad-, pod-, před-
  • Předpony ob-, v-
  • Předpony z-, s-, vz-
  • VÝZNAMY SLOV
  • Slova jednoznačná a mnohoznačná / Slova s citovým zabarvením
  • Slova protikladná, souznačná, souřadná / Slova významem nadřazená a podřazená
  • SLOVNÍ DRUHY (první část)
  • Opakování
  • SLOVESA
  • Opakování (slovesná osoba, číslo, čas)
  • Slovesný způsob
  •      Způsob oznamovací
  •      Způsob rozkazovací
  •      Způsob podmiňovací
  • Procvičování
  • Shrnutí učiva o slovesech
  • SKLADBA (první část)
  • Základní větné členy
  • Podmět holý, rozvitý a několikanásobný
  • Věty a podmětem nevyjádřeným
  • Přísudek holý, rozvitý a několikanásobným
  • SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM
  • Podmět rodu mužského
  • Podmět rodu ženského
  • Podmět rodu středního
  • Procvičování
  • Shoda přísudku s několikanásobným podmětem
  • Procvičování
  • SLOVNÍ DRUHY (druhá část)
  • PODSTATNÁ JMÉMA
  • Opakování (rod, číslo a pád podstatných jmen)
  • Skloňování podstatných jmen rodu mužského: Vzory pán, hrad
  •                                                                                    Vzory muž, stroj
  •                                                                                    Vzor předseda
  •                                                                                    Vzor soudce
  • Skloňování podstatných jmen rodu ženského: Vzory žena, růže
  •                                                                                   Vzory píseň, kost
  • Skloňování podstatných jmen rodu středního: Vzory město, moře
  •                                                                                   Vzory kuře, stavení
  • Procvičování
  • Shrnutí učiva o podstatných jménech
  • PŘÍDAVNÁ JMÉNA
  • Přídavná jména
  • Druhy přídavných jmen
  • Skloňování přídavných jmen tvrdých
  • Skloňování přídavných jmen měkkých
  • PROCVIČOVÁNÍ
  • Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích
  • Stupňování přídavných jmen
  • Shrnutí učiva o přídavných jménech
  • ZÁJMENA
  • Zájmena
  • Druhy zájmen
  • Skloňování zájmen já, ty, my, vy, se
  • Skloňování zájmen ten, náš, on, ona, ono
  • Zájmena Ty, Vy, Tvůj, Váš v dopisech
  • Shrnutí učiva o zájmenech
  • ČÍSLOVKY
  • Význam číslovek
  • Druhy číslovek
  • Skloňování číslovek
  • Shrnutí učiva o číslovkách
  • SKLADBA (druhá část)
  • Stavba věty
  • Větné členy - přívlastek
  • Souvětí
  • Věta hlavní a věta vedlejší
  • NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY - procvičování
  • Příslovce
  • Předložky
  • Spojky
  • Částice
  • Citoslovce
  • PŘÍMÁ ŘEČ
  • ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ 
  • Hrajeme si - úkoly pro chytré hlavy
  • Odůvodňujeme pravopis i/í - y/ý po obojetných souhláskách
  • Diktáty pro závěrečné procvičování
  • Práce s elektronickou učebnicí a pracovními sešity eALTER
  • Orientační tematický plán

  KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

  • MOJE POZOROVÁNÍ - článek pro dětský časopis
  • TRUHLA - popis předmětu
  • STAROČESKÁ POCHOUTKA - popis pracovního postupu
  • PODZIM - líčení zážitků
  • DOPIS PRARODIČŮM - dopis
  • Krátké textové zprávy
  • LOJZIČKA - vypravování - námět na povídku
  • ZIMA - líčení zážitků
  • NEOPATRNOST - osnova vypravování
  • SLAVNOSTNÍ VÝPRAVA - vypravování
  • JARO - líčení zážitků
  • RUSALKA - vypravování
  • DOPIS KAMARÁDOVI - dopis
  • BESÍDKA - oznámení
  • BESÍDKA - zpráva
  • LÉTO - líčení zážitků
  • MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Český jazyk 5.r. (vázaný) souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?