Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Čeština pro 7. ročník - učebnice B

  Naše cena s DPH:
  79 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Hájková, Havlová
  Nakladatel:
  JINAN
  Kód zboží:
  10308

  Popis produktu

  Čeština pro 7. ročník a pro víceletá gymnázia

  Učitelé, kteří pracují s touto učebnicí, mají usnadněnou práci při vypracovávání školního vzdělávacího programu, protože náplň i zpracování tohoto učebního textu je v naprostém souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

  Umožňuje diferencované a individualizované vyučování mateřskému jazyku. Velký důraz je kladen na komunikační výchovu, která se neomezuje jen na produkci sdělení, ale učí i kultuře vystupování, logické argumentaci a v neposlední řadě i naslouchání druhým. Kultivaci mluveného projevu slouží i četné jazykolamy, které hodiny českého jazyka odlehčí, ale zároveň obrátí pozornost ke spisovné výslovnosti. Oběma díly učebnice prolíná svěží humor. Zadání jednotlivých cvičení jsou formulována tak, aby žáky podněcovala k práci s textem, jazykovými příručkami i k pátrání ve slovnících ,encyklopediích i na internetu. Učebnice obsahuje i korektury textů, graficky odlišené od textu učebnice. Vede žáky ke kritickému pohledu na jazykové projevy cizí i vlastní. Texty určené k analýze jsou čerpány z různých stylů, ukázky z české poezie plní i zřetel estetický. Kapitoly učebnice jsou zpracovávány tak, že komunikační, slohová a jazyková výchova se realizuje na určitém tématu z oblasti přírody, společnosti, hygieny apod. Učebnice klade důraz na výchovu mravní, estetickou i ekologickou. Ukázky z literatury mohou na žáky působit motivačně.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Související zboží: