Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Hrátky s češtinou - cvičení

  Naše cena s DPH:
  184 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Čechová M., Oliva K., Nejedlý P.,
  Nakladatel:
  SPN
  Kód zboží:
  30036
  EAN:
  9788072353408
  SPN

  Popis produktu

  • Tato publikace obsahuje cvičení a úkoly týkající se nejrůznějších jazykových jevů a úkoly stylizační a slohové.
  • Je určena k samostatnému cvičení pro žáky 2. stupně ZŠ a středních škol. Ocení ji i učitelé jako zdroj inspirace, hledají-li netradiční a méně běžné úkoly k procvičení a důkladnému osvojení učiva.
  • Úkoly jsou různého stupně obtížnosti (od jednoduchých po náročnější) a jsou vždy provázeny doporučeným správným řešením.
  • Publikace se uplatní i při přípravě k přijímacím zkouškám na školy vyššího typu. 
    

  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  224

  O učebnici

  Kniha obsahuje cvičení (bez teorie) týkající se různých jazykových jevů (lexikálních, frazeologických, onomastických, pravopisných, fonetických, slovotvorných, morfologických, syntaktických) a úkoly stylizační a slohové. Je zamýšlena jako pomůcka pro samostatné cvičení zájemců o český jazyk i jako inspirační pomůcka pro učitele a přímo jako doplňková příručka pro vyučování češtině ve vyšších ročnících ZŠ a na školách středních. Neváže se k učebním osnovám ani k žádné učebnici, takže uživatelé mohou volit cvičení podle svého uvážení, vyspělosti a potřeby. Přitom cvičebnice podává jazykové jevy v pojetí, které v podstatě odpovídá našim současným mluvnicím, stylistikám a učebnicím.

  Při přípravě učebnice jsem zvažovali různé možnosti řazení jednotlivých druhů úkolů a nakonec jsem se rozhodli pro postup od slova jako základní vyjadřovací jednotky přes jeho elementy k jednotkám vyšším  - k větě/výpovědi a k textu. Zahrnuli jsme i úkoly zaměřené na valenci slovesa, aniž bychom však pracovali s pojmoslovím valenční teorie. Kromě formální stránky slova, slovních tvarů a věty jsme si všímali jejich sémantické složky. Některé úkoly nemají vyhraněný charakter, jsou ambivalentní nebo kombinované, a proto se někdy podobné úkoly vyskytují v různých oddílech knihy.

  Rovněž jsem uvažovali o co nejvýhodnějším uspořádání cvičebnice, totiž o vztahu úkolů a jejich řešení. Nepochybovali jsme o potřebě řešení uvádět, aby si uživatelé mohli ověřovat výsledky své práce; chtěli jsem jim ušetřit čas a energii, které by museli vynaložit na hledání odpovědí v odborných příručkách. Rozhodovali jsem se, zda zařadit řešení úkolů, tedy tzv. klíč, na konec knihy, jak je to běžné např. v cizojazyčných učebnicích pro samouky nebo v osvědčené cvičebnici J. Melichara a Vl. Styblíka Český jazyk, určené pro základní školy, nebo volit jiný způsob zařazovat řešení bezprostředně za jednotlivé úkoly, jako je tomu v Komplexních jazykových rozborech M.Čechové.

  Po našich osobních zkušenostech s prací s klíčem v závěru učebnic (nutnost stálého listování) jsme se rozhodli uvádět řešení spolu s úkoly. Jsme si však vědomi, že zvolené řazení je nevýhodné pro ty studující, kteří nejsou dost samostatní a kteří zejména nemají potřebnou dávku vůle a trpělivosti, ti se místo řešení úkolů spokojují s přečtením výsledků řešení.

  Jak s cvičebnicí pracovat? Snad nejvýhodnější je zakrýt si kouskem papíru vzorové řešení příslušného úkolu a teprve po vypracování řešení vlastního si ověřit jeho správnost.

  Na závěr příručky uvádíme některé návrhy možných témat slohových prací a ukázky žákovských projevů. Všechna témata jsme si ověřili při práci s žáky. Nejde nám však o to, aby uživatelé napodobovali uvedené práce. Příkladové texty slouží pouze k tomu, aby si učitelé i žáci porovnávali pojetí tématu, způsob jeho zpracování, popř. i úroveň dosaženou jinými žáky. Ukázky mají tedy pouze inspirativní roli a mohou sloužit ke konfrontaci. Někdy jsme původní text zkrátili nebo publikujeme jen jeho úryvky, protože byl pro naše potřeby příliš dlouhý (vynechaná místa naznačujeme třemi tečkami v závorce).  

    

  Obsah učebnice

  • Cvičení lexikální
  • Cvičení frazeologická
  • Cvičení onomastická
  • Cvičení slovotvorná a ze stavby slov
  • Cvičení tvaroslovná
  • Cvičení fonetická
  • Cvičení pravopisná
  • Cvičení syntaktická
  • Cvičení stylizační
  • Témata souvislých písemných projevů (slohových prací)
  • Ukázky žákovských souvislých písemných projevů z národního kola Olympiády v českém jazyce
  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?