Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -6%

  Přehled učiva českého jazyka pro 6.-9.r. ZŠ a víceletá gymnázia

  s procvičováním pravopisných jevů, s poučením a klíčem správnosti

  • akce
  • sleva
  • doporučujeme
  Naše cena s DPH:
  279 Kč DPH 10%
  Běžná cena s DPH:
  299 Kč
  Ušetříte:
  20 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Eva Hlaváčková a kolektiv
  Nakladatel:
  BLUG
  Kód zboží:
  52789
  EAN:
  9788072740161
  ISBN:
  9788072740161

  Popis produktu

  • Přehled učiva českého jazyka pro 6. - 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií - s procvičováním pravopisných jevů, s poučením a klíčem správnosti.
  • Vhodná pomůcka k opakování učiva před přijímacími zkouškami.

   

  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  384

  Recenze

  Pomůcka je určena žákům základních a středních škol i všem zájemcům o bezpečné a spolehlivé ovládnutí českého pravopisu.

  Říkává se, že český pravopis je příliš obtížný, že jej snad ani nelze bezpečně ovládnout. Nevěřte tomu, není to pravda. V českém pravopise se sice vyskytují obtíže, ale s některými takovými se setkáváme i v jiných jazycích. Je to např. neshoda mezi zvukovou a psanou podobou slov, ale ta existuje i v jiných kulturních jazycích  - a v mnohém z nich je daleko výraznější než v češtině. V češtině vyslovujeme "spjef", ale píšeme zpěv, v němčině vyslovujeme "dý kchirše", ale píše se die Kirsche, ve francouzštině "ž´vuzém" se píše je vous aime, slavné jméno anglického dramatika se vyslovuje "šejkspír", ale - jak víte - píše se Shakespeare, italské slovo "kapričo" se píše capriccio atd., atd.

  Některé jevy českého pravopisu lze opřít o poznatky z nauky o tvoření slov a o správnou výslovnost, jiné o poznatky mluvnické. Platí to o pravopisu slovním (lexikálním), tvaroslovném (psaní pádových a osobních koncovek) i skladebním (syntaktickém: psaní i/y v koncovce příčestí při shodě přísudku s podmětem a psaní čárky a ostatních rozdělovacích (interpunkčních) znamének ve větě jednoduché a v souvětí.) Pravopisu je tedy třeba se učit s využitím poznatků z uvedených oblastí nauky o českém jazyce.

  Z těchto předpokladů vychází i naše pomůcka. Pomůcka má tři části:

  Pravopisné cvičení

  Poučení o pravopisných jevech

  Klíč

  Jak si s ní budeme pracovat? Doporučujeme tento postup:

  1. Pokuste se vypracovat pravopisná cvičení.
  2. Setkáte-li se přitom s potížemi, s nejasnostmi nebo nejistotou, vyhledejte si poučení o příslušném jevu a znovu se ke cvičení vraťte.
  3. Správnost řešení si ověřte v části C - klíč.

  Cvičení není třeba vypracovávat celá, zjistíte-li, že jste příslušný pravopisný jev zvládli.

  První cvičení v každém oddílu Vás chce uvést do dané problematiky tvořivým postupem. Máte si v nich ujasnit, jak vlastně daný pravopisný jev vznikl. V dalších cvičeních můžete pak svůj poznatek bezpečně uplatnit.

      

  Obsah učebnice

  I.     Předpony, zdvojené souhlásky, skupiny -bě -bje; -vě -vje; -mě -mně, předložky

  • A. Pravopisná cvičení
  • B. Poučení o pravopisných jevech
  • C. Klíč

  II.    Vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná

  • A. Pravopisná cvičení
  • B. Poučení o pravopisných jevech
  • C. Slovníček a klíč

  III.   Podstatná jména

  • A. Pravopisná cvičení
  • B. Poučení o pravopisných jevech
  • C. Klíč

  IV.   Přídavná jména

  • A. Pravopisná cvičení
  • B. Poučení o pravopisných jevech
  • C. Klíč

  V.    Zájmena, číslovky, příslovce

  • A. Pravopisná cvičení
  • B. Poučení o pravopisných jevech
  • C. Klíč

  VI.   Slovesa

  • A. Pravopisná cvičení
  • B. Poučení o pravopisných jevech
  • C. Klíč

  VII.  Psaní čárky ve větě jednoduché

  • A. Pravopisná cvičení
  • B. Poučení o pravopisných jevech
  • C. Klíč

  VIII.  Psaní čárky v souvětí

  • A. Pravopisná cvičení
  • B. Poučení o pravopisných jevech
  • C. Klíč

  IX.   Psaní velkých písmen

  • A. Pravopisná cvičení
  • B. Poučení o pravopisných jevech
  • C. Klíč

  X.   Souhrnná cvičení a diktáty s přehledem pravopisných pravidel

  • A. Pravopisná cvičení
  • B. Poučení o pravopisných jevech
  • C. Klíč

  PŘEHLEDY

  Související zboží:

  S titulem Přehled učiva českého jazyka pro 6.-9.r. ZŠ a víceletá gymnázia souvisí:

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Související zboží: