Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Německá gramatika a základy německé výslovnosti

  Naše cena s DPH:
  178 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Alena Kovářová
  Nakladatel:
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
  Kód zboží:
  55638
  EAN:
  9788072894970
  ISBN:
  0-10
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

  Popis produktu

  Německá gramatika a základy německé výslovnosti přináší přehled základní německé gramatiky, seřazený podle jednotlivých slovních druhů.
  Cílem přehledu je poskytnout rychlou orientaci v gramatickém systému němčiny. Zvláštní důraz klade tento gramatický přehled na specifické problémy, které německá gramatika může působit českým mluvčím, např. při skloňování přídavných jmen, v systému gramatických časů, dalších významech způsobových sloves, používání konjunktivů apod. Učivo o německé gramatice je řazeno do přehledných tabulek. Závěrečnou částí je kapitola Základy německé výslovnosti s výčtem nejčastějších výslovnostních chyb českých rodilých mluvčích. U každého výslovnostního jevu je uveden jednoduchý nácvik správné výslovnosti a příklady z běžné slovní zásoby.

  Německá gramatika a základy německé výslovnosti může být využita jako vhodný doplňkový materiál pro výuku němčiny ve vyšších třídách základních škol, na gymnáziích, odborných středních školách i v jazykových kurzech. Může sloužit nejen k ověřování správných tvarů během celého studia němčiny, ale i k systematickému opakování gramatického učiva před zkouškou.

  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  64

  Obsah učebnice

  PODSTATNÁ JMÉNA

  • Rod mužský
  • Rod ženský
  • Rod střední
  • Skloňování podstatných jmen
  • Silné skloňování
  • Slabé skloňování
  • Smíšené skloňování
  • Typ das Auto, s, s

  PŘÍDAVNÁ JMÉNA

  • Skloňování přídavných jmen
  • Poznámky ke skloňování přídavných jmen
  • Stupňování přídavných jmen

  ZÁJMENA

  • Skloňování osobních zájmen
  • Zvratné zájmeno sich
  • Vespolné zájmeno einander (jeden druhého, navzájem)
  • Přivlastňovací zájmena
  • Skloňování přivlastňovacích zájmen a zájmena kein
  • Zvratné přivlastňovací zájmeno svůj
  • Ukazovací zájmena
  • Skloňování zájmena derselbe
  • Skloňování ukazovacích zájmen, neurčitých zájmen jeder, mancher a tázacího zájmena welcher
  • Tázací zájmena
  • Vztažná zájmena
  • Neurčitá zájmena

  ČÍSLOVKY

  • A. Určité číslovky
  • B. Neurčité číslovky

  SLOVESA

  • A. Neurčité slovesné tvary: infinitivy a příčestí
  • B. Určité slovesné tvary
  • Přehled časů
  • Časování slabých sloves (pravidelné časování) na příkladu slabého slovesa machen
  • Silná slovesa
  • Časování silných sloves na příkladu silného slovesa kommen
  • Přehled častých silných sloves
  • Smíšená slovesa
  • Způsobová (modální) slovesa a sloveso wissen
  • Další významy způsobových sloves
  • Pomocná slovesa
  • Trpný rod (pasivum)

  KONJUNKTIV

  • Konjunktivy složených časů

  KONDICIONÁL

  • Přehled konjunktivů
  • Používání konjunktivů II v podmínkových větách
  • Používání konjunktivů I (II) v nepřímé řeči
  • Rozkazovací způsob (imperativ)
  • Přehled slovesných tvarů (jako příkladu je užito slovesa rufen "volat") určité tvary
  • Neurčité tvary
  • Slovesné vazby odlišné od češtiny

  PŘÍSLOVCE

  • Stupňování příslovcí
  • Zájmenná příslovce

  PŘEDLOŽKY

  VYJADŘOVÁNÍ ZÁPORU V NĚMČINĚ

  SPOJKY, STAVBA VĚTY A SOUVĚTÍ

  • Souvětí souřadné

  CITOSLOVCE

  ČASTÉ ZKRATKY A ZKRATKOVÁ SLOVA

  ZÁKLADY NĚMECKÉ VÝSLOVNOSTI

  •    I. Německý přízvuk
  •   II. Samohlásky (vokály)
  •  III. Dvojhlásky (diftongy)
  •  IV. Souhlásky (konsonanty)
  •   V. Asimilace (spodoba)
  •  VI. Intonace (větná melodie) 

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?