Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -12%

  • Dějepis na dlani

  Dějepis na dlani

  Kniha provází čtenáře dějinami lidské společnosti od jejích počátků až po současnost. Sleduje jednotlivé jevy a události ve světových i českých dějinách, zaměřuje se na jejich příčiny, průběh a důsledky, uvádí události ve vzájemných souvislostech.

  Naše cena s DPH:
  289 Kč DPH 10%
  Běžná cena s DPH:
  329 Kč
  Ušetříte:
  40 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Kohoutková Helena, Komsová Martina
  Nakladatel:
  RUBICO
  Kód zboží:
  29564
  EAN:
  9788073460655
  ISBN:
  9788073460655

  Popis produktu

  Kniha provází čtenáře dějinami lidské společnosti od jejích počátků až po současnost. Sleduje jednotlivé jevy a události ve světových i českých dějinách, zaměřuje se na jejich příčiny, průběh a důsledky, uvádí události ve vzájemných souvislostech. Je doplněna citací z dobových dokumentů a doprovázena řadou historických obrázků, ilustrací a map.

  Je určena čtenářům, kteří chtějí získat celkový přehled o dějinách lidstva, i jako učebnice pro studenty.

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  256

  Recenze

  Kniha z pera autorské dvojice H. Kohoutkové a M. Komsové je oblíbeným, v krátké době již podruhé vydaným učebním materiálem v nakladatelství RUBICO. Nové vydání bylo oproti vydání prvnímu a jeho dotisku rozšířeno a upraveno.

  Dějepis na dlani přehledně shrnuje soubor dovedností a vědomostí, které by si měl osvojit absolvent středoškolského stupně vzdělávání. Zároveň je díky užitému populárně naučnému zpracování kniha vhodná i pro zájemce o historii z širokých řad čtenářů každého věku.

  Úvodní strany knihy uvádějí do problematiky historie jako vědy, vysvětlují stručně jednotlivé náhledy na vznik a vývoj světa, podávají stručný přehled nejrozšířenějších teorií a seznamují čtenáře se způsoby zkoumání historických pramenů a pomocnými vědami historickými. Nechybějí zde ani pasáže věnované proměnám pohledu historiků na dějiny lidstva i světa.

  Dále je kniha chronologicky členěna na jednotlivá dějinná období pravěku, starověku, středověku, novověku a moderní doby. Kapitoly jsou vnitřně graficky uspořádány do logických celků a doplněny řadou černobílých obrazových dokumentů, map a fotografií. Klíčové pojmy v textu jsou vytištěny tučně, stejně jako jména důležitých osobností či názvy institucí. Ve výkladových textech najdeme vhodně zařazeny výňatky z dobových dokumentů či citáty a citace zmiňovaných osobností.

  V samostatných kapitolách jsou podány výklady věnující se vývoji kultury, umění a vzdělání, vědy a techniky a připojen je i pohled na život společnosti a jednotlivců v rámci výše uvedených historických období. Kniha se věnuje pohledu na dějiny ve světových souvislostech, neopomíjí však brát zřetel na jejich vztah k vývoji českých zemí.

  Na konci knihy nechybí rejstřík ani slovník pojmů, které zvyšují čtenářský komfort. Dějepis na dlani splňuje požadavky kladené na materiály vhodné k samostudiu, přípravě na maturitní či přijímací zkoušky, stejně jako na poutavou populárně naučnou literaturu pro laickou veřejnost.

  Obsah učebnice

  ÚVOD

  • Vznik světa a vývoj člověka

  PRAVĚK

  • Pravěk a jeho periodizace
  • Doba kamenná
  •    Starší doba kamenná - paleolit
  •    Střední doba kamenná - mezolit
  •    Mladší doba kamenná - neolit
  •    Doba měděná - chalkolit
  •    Pozdní doba kamenná - eneolit
  • Doba bronzová
  • Doba železná

  STAROVĚK

  ORIENTÁLNÍ DESPOCIE

  • Mezopotámie
  • Egypt
  • Malá Asie
  • Blízký východ
  • Írán
  • Indie
  • Čína

  KLASICKÉ (ANTICKÉ) STÁTY

  • Antické Řecko
  •    Minojská civilizace na Krétě
  •    Mykénské Řecko
  •    Homérské (= temné) období
  •    Archaické období
  •    Klasické období
  •    Nástup Makedonie
  •    Řecká kultura
  • Antický Řím
  •    Etruskové
  •    Řím královstvím
  •    Řím republikou
  •    Řím císařstvím
  •    Římská kultura

  STŘEDOVĚK

  • Raný středověk
  • I. (období 5. - 10. století)
  •    Stěhování národů
  •    Barbarské říše
  •    Francká říše
  •    Vikingové a Evropa

  DĚJEPIS NA DLANI

  •    Byzanská říše
  •    Arabská říše
  •    První slovanské státy
  • II. (období 10. - 12. století)
  •    Utváření středověké Francie
  •    Středověká Anglie
  •    Svatá říše římská
  •    Utváření států ve střední Evropě
  •    České knížectví
  •    Polsko
  •    Uherský stát
  •    Kultura a vzdělanost raného středověku
  •    Románská kultura
  •    Křížové výpravy
  • Vrcholný středověk
  •    Boj mezi Francií a Anglií o nadvládu v západní Evropě
  •    Vznik Španělského království
  •    Svatá říše římská v období vrcholného středověku
  •    Zánik byzantské říše
  •    Slovanské státy v období vrcholného středověku
  •    Vznik polsko-litevské unie
  •    Moskevské knížectví
  •    Český stát v období vrcholného středověku
  •    Rozmach českého státu za posledních Přemyslovců
  •    Lucemburkové na českém trůně
  •    Pokusy o reformu církve
  •    Doba poděbradská
  •    Kultura a vzdělanost vrcholného středověku

  NOVOVĚK

  •    Humanismus a renesance
  •   Zámořské objevy
  •    Reformace
  • Vývoj evropských velmocí v 16. století
  •    Francie v období náboženských válek
  •    Anglie za vlády Tudorovců
  •    Španělsko a Nizozemí
  •    Rusko za Ivana Hrozného
  • České země na prahu novověku
  •    Hospodářské podnikání šlechty
  •    Doba jagellonská
  •    Habsburkové na českém trůně
  •    Třicetiletá válka
  •    Baroko

  EVROPA PO TŘICETILETÉ VÁLCE

  • Anglická revoluce
  • Absolutismus v Evropě
  •    Francie za Ludvíka XIV.
  •    Habsburská monarchie po třicetileté válce
  •    Vznik Pruského království
  •    Vstup Ruska na evropskou politickou scénu

  VĚK ROZUMU A OSVĚTY

  •    Velké století vědy
  •    Klasicismus
  •    Osvícenství
  • Osvícenský absolutismus
  •    Prusko za Fridricha II. Velikého
  •    Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků
  •    Rusko za Kateřiny II. Veliké

  VELKÉ REVOLUCE V ZÁVĚRU 18. STOLETÍ

  • Boj amerických osad za nezávislost
  •    Vývoj amerického kontinentu do 18. století
  • Velká francouzská revoluce
  •    Napoleon Bonaparte a Evropa
  •    Vídeňský kongres
  • Průmyslová revoluce

  EVROPA PO VÍDEŇSKÉM KONGRESU

  • Léta kvietismu
  • Nové myšlenkové proudy

  REVOLUČNÍ ROK 1848 V EVROPĚ

  • Revoluce ve Francii
  • Revoluce v Itálii a Německu
  • Rakouské císařství v letech 1848 - 1849

  SVĚT V DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ

  •    Věk oceli
  •    Proměny společnosti
  •    Viktoriánská Anglie
  •    Sjednocení Itálie a Německa
  •    Francie na cestě od císařství k republice
  •    Habsburská říše v druhé polovině 19. století
  •    Česká společnost v druhé polovině 19. století
  •    Občanská válka v USA
  •    Rusko za posledních Romanovců
  •    Osmanská říše - "nemocný muž na Bosporu"
  • Umělecké směry 19. století
  •    Romantismus
  •    Realismus a naturalismus
  •    Umění a kultura v českých zemích

  SVĚTOVÁ IMPÉRIA

  • Kolonialismus a imperialismus

  VĚDA, KULTURA A SPOLEČNOST NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ

  • Věda a technika
  • Kultura
  • Kapitalistická společnost

  PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA (1914-1918)

  • Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou
  • Průběh války
  • Revoluce v Rusku. Závěr války
  • Češi a Slováci za 1. světové války

  DĚJEPIS NA DLANI

  MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ

  • Poválečné uspořádání světa
  • Cesta ke vzniku samostatného československého státu
  • 1. československá republika (do konce dvacátých let)
  • Zlatá dvacátá léta
  • Mezinárodní vztahy po 1. světové válce
  • Vývoj ve světě ve dvacátých letech
  • Nástup totalitních ideologií
  • Světová hospodářská krize (1929 - 33)
  • Ohrožení demokracie
  • Československo ve třicátých letech
  • Kultura a věda v meziválečném období

  DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA (1939 - 1945)

  •    1. fáze války od napadení Polska po napadení SSSR
  •    2. fáze války od napadení SSSR do přelomu let 1942/43
  •    3. fáze války od počátku roku 1943 do otevření druhé fronty (léto 1944)
  •    4. fáze války od léta 1944 do 8. května 1945
  •    5. fáze války od 9. května 1945 do 2. září 1945
  • České země za 2. světové války
  • Zahraniční odboj
  • Československé vojenské jednotky v zahraničí
  • Heydrichiáda (období v protektorátě od května do července 1942)
  • Cesta k osvobození Československa
  • Výsledky 2. světové války

  TŘETÍ SVĚT

  • Dekolonizace
  • Ohniska konfliktů

  EVROPA A SVĚT PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE

  • Supervelmoci - USA a SSSR
  • Studená válka (1947 - 53)
  • Sovětský blok (1948 - 53) a západní svět
  • Poválečný vývoj v Československu
  • 1. krize sovětského bloku
  • Svět mezi Západem a Východem
  • Budování socialismu v Československu
  • Krize režimu. Konec reformy
  • Konsolidace a normalizace
  • Vyspělé hospodářství v demokratických zemích světa
  • Politický vývoj v západoevropských zemích
  • Rozpad sovětského bloku
  • Normalizační éra v Československu
  • Pád komunistického režimu v Československu

  REJSTŘÍK

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Související zboží:

  S titulem Dějepis na dlani souvisí:

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Související zboží: