Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -5%

  • Dějiny moderní doby 1.díl

  Dějiny moderní doby 1.díl

  1.světová válka - konec 2.světové války

  Naše cena s DPH:
  152 Kč DPH 10%
  Původní cena s DPH:
  160 Kč
  Ušetříte:
  8 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Pečenka Marek, Augusta Pavel, Honzák František, Luňák Petr
  Nakladatel:
  PRÁCE VYDAVATELSTVÍ
  Kód zboží:
  10532
  EAN:
  9788086490892
  ISBN:
  8086490890

  Popis produktu

  • Devítidílná dějepisná řada učebnic spolu s pracovními sešity pro ZŠ a víceletá gymnázia má již ve školách své stálé místo. Zachycuje dějinný vývoj od pravěku až do konce 80. let 20. století.
  • Netradiční koncepce předkládá žákům ""živý obraz minulých věků a vzbuzuje v nich spíše zájem o historii, než aby je uvedla pouze do nezáživné říše dat, jmen a událostí"".
  • Autoři vsadili na čtivou, svižnou a beletrizující fomu textu ""zalidněnou historickými postavami"", odlehčenou legendami a mýty. K tomuto nemalou měrou přispívá jak samotný výběr učiva, tak jeho interpretace. Rovněž nelze opomenout spoustu lákavých a malebných ilustrací J.Petráčka a D.Ježkové, map, časových os a neotřelou grafickou úpravu.
  • Výkladová látka je členěna do praktické a efektivní podoby dvoustran, které tvoří náplň jednotlivých vyučovacích hodin. Kladně lze hodnotit i to, že učebnice vedle stěžejních událostí politických dějin nezapomínají na duchovní kulturu společnosti a dokreslují ji reáliemi všedního dne. Je zde pamatováno i na tzv. bílá místa v učebnicích historie.
  • Základní shrnutí, které by si měl žák zapamatovat, je vhodně graficky zdůrazněno na každé dvoustraně.
  • Nápadité otázky, úkoly a testy, které jsou nedílnou součástí učební látky, přinášejí čtyři pracovní sešity. Každý z nich se vztahuje k jednomu historickému období (pravěk a starověk, středověk, novověk, moderní dějiny) a tvoří vždy ucelený komplet s přislušnými učebnicemi, které získaly ocenění 4.kroměřížského veletrhu COMENIANA a v soutěži Zlatá stuha.

  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  107

  O učebnici

  V 1.díle učebnice Moderní dějiny se seznámíte s historickým vývojem v Evropě a ve světě v letech 1914-1945. Na rozdíl od předchozí éry je první polovina 20. století obdobím mnohem více "současným". Naši rodiče či prarodiče jsou pamětníky popisovaných událostí, dokonce ještě žijí někteří jejich přímí účastníci. Důsledky mnohých dějů z této doby dosud ovlivňují naše životy.

  Z časového hlediska je toto období - pouhých 31 let - velice krátké, je však vyplněno ohromným množstvím převratných událostí. Z obou stran je ohraničeno válečnými konflikty, které nemají v dosavadních dějinách obdoby. 1.světová válka se odlišovala od všech konfliktů v minulosti nejen svým rozsahem, ale i tím, že byla prvním konfliktem totální povahy. Totální v tom smyslu, že se neomezila jen na střetnutí armád na bojištích, ale zasáhla celou společnost. Politika a hospodářství byly zcela podřízeny potřebám války. O jejím výsledku pak rozhodla zejména hospodářská síla bojujících stran. Jako první podlehlo nárokům války Rusko, kde se v říjnu 1917 zmocnili moci bolševici a začali zde budovat komunistickou diktaturu. 

  Na podzin 1918 skončila válka porážkou Německa a jeho spojenců. Rozpad Rakouska-Uherska vedl ke vzniku nástupnických států, které umožnily řadě národů střední a východní Evropy, včetně Čechů a Slováků, svobodný rozvoj. Nové uspořádání světa po skončení války, versailleský systém, však bylo velice křehké. Odráželo totiž spíše zájmy vítězů a poražení, zejména Německo, se s ním nikdy nesmířili.

  Strádání a hrůzy války otřásly existujícím společenským pořádkem a vedly k ohromné morální devastaci. Poválečné obtíže v celé Evropě přispěly ke vzniku extrémistických hnutí a ideologií - fašistické a komunistické. Jejich vliv zesílil, když po konjunktuře 20. let zasáhla ve 30. letech svět mohutná hospodářská krize. Osudným pro vývoj v Evropě se ukázalo převzetí moci v Německu nacistickou stranou vedenou Adolfem Hitlerem.

  Součástí nacistického programu byla snaha rozvrátit versailleský systém. V tom se Německo shodlo i s dalšími revizionistickými státy, zejména s Itálií, Japonskem a později načas i se Sovětským svazem. Přesvědčení západních států, že je potřeba ustoupit, aby byl zachován mír, jen agresory ještě více povzbudilo. Jednou z prvních obětí nacistického Německa se stal i jediný demokratický stát ve střední a východní Evropě - Československá repeblika.

  Přepadení Polska Německem 1. září 1939 ukončilo politiku appeasementu (epizmentu - usmiřování protivníka ústupky) západních velmocí. Vypukla 2. světová válka, do které se postupně zapojilo 61 států. Nacisté a jejich spojenci zprvu triumfovali. Ovládli většinu Evropy a začali realizovat svůj rasistický program, jehoý součástí mělo být i vyhlazení Židů a dalších dle rasistických teorií nevyhovujících skupin obyvatel, především Romů. 

  Hitler se však přepočítal - nepodařilo se mu pokořit Velkou Británii a Sovětský svaz, výboje Japonska v Asii a v Tichomoří vtáhly do konfliktu USA. Na obsazených územích vyvolal brutální teror okupantů hnutí odporu. Válka skončila pro agresory zdrcující porážkou. 

  Text se neomezuje jen na politické události a konflikty. Seznámí vás též s rozvojem kultury, vývojem poznání, ale i s běžným životem tehdejších lidí. Další informace poskytují obrázky a popisky. Stejně jako v minulých dílech ovšem předpokládáme, že některá témata budou považována za "nepovinná" a že se jména a data nestanou předmětem memorování. To, co by si měl každý odnést jako určité minimum, je obsaženo v klíči. Oproti předešlým dílům jsou některé dvojstrany v důsledku závažnosti informací a srozumitelnosti výkladu rozšířeny na trojstrany.    

  Obsah učebnice

  1. I. SVĚTOVÁ VÁLKA I.
  2. I. SVĚTOVÁ VÁLKA II.
  3. REVOLUCE V RUSKU
  4. PŘÍMĚŘÍ
  5. VERSAILLESKÝ SYSTÉM
  6. KOMUNISTICKÁ DIKTATURA V RUSKU
  7. POVÁLEČNÁ EVROPA
  8. SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE
  9. NÁSTUP NACISMU V NĚMECKU
  10. STALINISMUS
  11. PRVNÍ VÁLEČNÉ KONFLIKTY 30. LET
  12. VĚDA A TECHNIKA V LETECH 1918 - 1945
  13. SVĚTOVÁ KULTURA MEZIVÁLEČNÉHO OBDOBÍ
  14. ČEŠI A SLOVÁCI ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
  15. VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
  16. DEMOKRATICKÉ ZÁKLADY ČSR
  17. BUDOVÁNÍ STÁTU
  18. SPOLEČNOST, VĚDA, ŠKOLSTVÍ, HLAVNÍ MĚSTO
  19. KRIZE V ČSR A JEJÍ DŮSLEDKY
  20. KULTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU
  21. MRAČNA NAD ČESKOSLOVENSKEM
  22. ČESKOSLOVENSKO 1918 - 1938 - SYMBOLY A OSOBNOSTI
  23. DRUHÁ REPUBLIKA
  24. VYPUKNUTÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY
  25. BITVA O ANGLII
  26. NAPADENÍ SSSR
  27. KONEC BLESKOVÉ VÁLKY
  28. JAPONSKÁ EXPANZE A VÁLKA V TICHOMOŘÍ
  29. ŽIVOT V OKUPOVANÉ EVROPĚ
  30. OBRAT VE VÁLCE
  31. VYLODĚNÍ SPOJENCŮ V EVROPĚ A PÁD BERLÍNA
  32. K HIROŠIMĚ A NAGASAKI
  33. PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA
  34. DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ ODBOJ
  35. ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI NA FRONTÁCH 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
  36. SLOVENSKO V LETECH 1939 - 1944
  37. OSVOBOZENÍ 

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?