Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Dějiny pravěku a starověkého Orientu

  Dějepis pro 6.ročník ZŠ.

  Naše cena s DPH:
  189 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Augusta Pavel, Honzák František
  Nakladatel:
  PRÁCE VYDAVATELSTVÍ
  Kód zboží:
  10486
  EAN:
  9788086287034
  ISBN:
  8086287033

  Popis produktu

  • Devítidílná dějepisná řada učebnic spolu s pracovními sešity pro ZŠ a víceletá gymnázia má již ve školách své stálé místo. Zachycuje dějinný vývoj od pravěku až do konce 80. let 20. století.
  • Netradiční koncepce předkládá žákům ""živý obraz minulých věků a vzbuzuje v nich spíše zájem o historii, než aby je uvedla pouze do nezáživné říše dat, jmen a událostí"".
  • Autoři vsadili na čtivou, svižnou a beletrizující fomu textu ""zalidněnou historickými postavami"", odlehčenou legendami a mýty. K tomuto nemalou měrou přispívá jak samotný výběr učiva, tak jeho interpretace. Rovněž nelze opomenout spoustu lákavých a malebných ilustrací J.Petráčka a D.Ježkové, map, časových os a neotřelou grafickou úpravu.
  • Výkladová látka je členěna do praktické a efektivní podoby dvoustran, které tvoří náplň jednotlivých vyučovacích hodin. Kladně lze hodnotit i to, že učebnice vedle stěžejních událostí politických dějin nezapomínají na duchovní kulturu společnosti a dokreslují ji reáliemi všedního dne. Je zde pamatováno i na tzv. bílá místa v učebnicích historie.
  • Základní shrnutí, které by si měl žák zapamatovat, je vhodně graficky zdůrazněno na každé dvoustraně.
  • Nápadité otázky, úkoly a testy, které jsou nedílnou součástí učební látky, přinášejí čtyři pracovní sešity. Každý z nich se vztahuje k jednomu historickému období (pravěk a starověk, středověk, novověk, moderní dějiny) a tvoří vždy ucelený komplet s přislušnými učebnicemi, které získaly ocenění 4.kroměřížského veletrhu COMENIANA a v soutěži Zlatá stuha.

  Určeno pro:
  6. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  63

  O učebnici

  K netradičnímu pojetí knihy nás vedly dva zásadní důvody. Především to byla snaha předložit dětem žívý obraz minulých věků, zakotvit v nich pocit sounáležitosti s historii lidstva, spíše podvědomou představu o kořenech civilizace, ve které žijí. Pokládáme totiž za mnohem důležitější vzbudit v nich v okamžiku, kdy se vlastně s dějepisem poprvé seznamují, spíše zájem o historii, než je postavit před biflování spousty dat, jmen a událostí. Proto věnujeme tolik prostoru legendám či historkám. Patří totiž k obecnému kulturnímu povědomí a často také ve zkratce vystihnou totéž, co dlouhý výklad.

  Druhým důvodem je naše přesvědčení, že při výkladu dějin nemůže žádná učebnice nahradit osobnost učitele. Vyčerpávající popis všech příčin a následků ve vývoji lidské společnosti může být doménou rozsáhlých odborných monografií, nikoli učebnice pro dvanáctileté děti. Právě zde tkví největší síla výkladu učitele - několik výstižných vět a vhodně zvolený příklad tu předčí mnoho suchopárných řádek neúnosně narůstajícího textu.

  S daty jsme se pokoušeli co nejvíce šetřit. Přesto bylo nezbytné mnohé události datovat, aby byly zařazeny do kontextu dějin. Uvedení data v textu proto v žádném případě neznamená snahu autorů, aby se je žáci učili nazpaměť. Výběr nezbytných dat ponecháváme zcela na uvážení vyučujícího. Za mnohem závažnější považujeme základní orientaci žáků v čase - vnitřní uvědomění si rozdílu mezi historií starou desítky tisíc let a událostmi třeba před druhou světovou válkou, neboť obojí je pro děti něco neskonale dávného. Právě to jsme se pokusili řešit, s vědomím, že nedokonale, na časových osách.

  Co jsme naznačili u dat, platí dvojnásob u uváděných jmen. Jmény historických osobností jsme naopak nešetřili. Domníváme se totiž, na rozdíl od marxistů, že úloha osobnosti v dějinách je podstatná. Ani v tomto případě si však nemyslíme, že by se všechny jména měly děti učit a pamatovat si je. Jde spíše o poznání, že dějiny dělají lidé, a o první seznámení, aby - až se s nimi setkají v literatuře, v divadle, v celém kulturním odkazu starověku - nebyla pro ně prázdným a nesrozumitelným pojmem.

  Vedle textů (dvojstran), které kontinuálně sledují výklad běžné učební látky, jsou občas zařazeny dvojstrany spíše kulturně historického zaměření, ať už jde o řecký Olymp, sedm divů světa či pasáže o Ježíši Kristu. Také ony nejsou určeny k povinné výuce. Chtěli jsme jimi spíše splatit dluh naší vzdělanosti, poté co barbarství totalitních desetiletí vymazalo z vědomí několika generací celé kapitoly základů evropské civilizace. Je ostatně zřejmé, že při současném rozsahu výuky dějepisu překračuje počet dvojstran obou dílů počet vyučovacích hodin. Část dvojstran je tedy koncipována v podstatě jako "nepovinná" a dává učiteli plnou volnost ve způsobu jejich využití.

  Velmi bychom uvítali, kdyby se žáci o získaných poznatcích naučili souvisle vyprávět. Proto jsme se vzdali kontrolních otázek za jednotlivými statěmi. Nahradili jsme je klíčem - co nejlapidárnějším shrnutím podstatných aspektů probraného tématu.

  Asi tím nejdůležitějším cílem, který jsme měli při tvorbě této učebnice stále na mysli, byla snaha vzbudit u žáků opravdový zájem o historii, učinit pro  ně dějepis oblíbeným předmětem, jakým kdysi býval.       

  Obsah učebnice

  PRAVĚK

  • I/1    Paměť lidstva (místo úvodu)
  • I/2    Kalendář a letopočet
  • I/3    Stvoření světa
  • I/4    Zrození člověka
  • I/5    Na úsvitu dějin
  • I/6    Do dějin vstupuje člověk
  • I/7    Od lovců k zemědělcům
  • I/8    Neolitická revoluce
  • I/9    Úrodný půlměsíc
  • I/10  Člověk poznává kov
  • I/11  Rasy a jazyky

  STAROVĚKÝ ORIENT

  • II/1    Historie začíná v Sumeru
  • II/2    Mezopotámie za říše Akkadů
  • II/3    Starověká Babylónie
  • II/4    Nelítostní Asyřané
  • II/5    Co je psáno
  • II/6    Pyramidy a zikkuraty
  • II/7    Dar Nilu
  • II/8    V zemi faraonů
  • II/9    Život ve stínu pyramid
  • II/10  Říše Chetitů
  • II/11  Země zaslíbená
  • II/12  Bible - kniha knih
  • II/13  Na březích Indu
  • II/14  V zemi bráhmanů a reformátorů
  • II/15  Říše středu
  • II/16  Za velkou zdí

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Dějiny pravěku a starověkého Orientu souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?