Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Dějiny středověku a počátků novověku - učebnice

  Naše cena s DPH:
  272 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Mandelová, Kunstová, Pařízková
  Nakladatel:
  DIALOG
  Kód zboží:
  13753
  EAN:
  9788086218823
  ISBN:
  8086218821
  DIALOG

  Popis produktu

  Dějiny středověku a počátků novověku jsou výpravnou publikací se stovkami barevných obrázků, časových tabulek, mapek a neotřelých informací.

  Kniha sleduje s mimořádnou originalitou a srozumitelností především nejpodstatnější souvislosti celosvětového dění v časovém horizontu tisícovky let. S nevšední čtivostí a pestrostí zdůrazňuje také význačné historické události v dnešním českomoravském prostoru: války, ponížení, vzestup, vítězoslávu, malost, velikost, ale i zradu, na jejichž pozadí se rodila naše státnost.

  Dějiny středověku a počátků novověku se zásluhou autorek jeví jako vzrušující a napínavý film, z něhož nelze odtrhnout oči. Středověk totiž zdaleka nebyl, jak se traduje, jen temným a krutým obdobím, v němž se jednalo pouze o války, politiku, zlato a světovládu, ale inspiroval lidstvo především mimořádně silnými impulzy kulturními, uměleckými a vědeckými.

  Publikace je vybavena četnými odkazy a rejstříkem, které umožní mladým zájemcům o historii odhalit skryté souvislosti a pevné vazby například mezi jedinečným, podstatným a pomíjivým, což jsou zorné úhly, díky jimž lze spolehlivě zazřít také realitu dneška.

  K učebnici si můžete dokoupit dva samostatné pracovní sešity a metodickou příručku.

  Kniha byla opakovaně doporučována MŠMT k přípravě žádků a studentů na dějepisné olympiády.

  Kniha s pevnou vazbou obsahuje cca 1 000 barevných obrázků, stovky mapek a časových řad.

  Určeno pro:
  7. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  180

  O učebnici

  Hlavním záměrem této knihy je kultivace historického vědomí, podněcování historické paměti a objevování kořenů současných společenských jevů i problémů. Autorům nešlo jen o historická fakta a letopočty. Snažili se také o to, aby předkládané informace rozvíjeli zájem o studium historických faktů a jejich uvádění do širších souvislostí. Kompetence k řešení problémů umožní činit samostatná a uvážlivá rozhodnutí. Kompetence komunikativní, sociální a personální podněcují k týmové práci a ke společnému vysvětlování rozličných historických událostí, které v mnoha ohledech připomínají události současné. V období středověku a počátků novověku byly položeny základy politického uspořádání Evropy pro další staletí. Zámořské cesty Evropanů rozšířily hodnoty politické a kulturní do ostatních částí světa. V této dynamické době žili velcí muži, z nichž někteří jsou považováni za největší osobnosti našich dějin. Kulturnost, vzdělanost a dovednosti lidí středověku a raného novověku působí mimořádně silně, a čtenáři si toho jsou vědomi.

  Očekávané výstupy: Zásluhou nabídnutých dokumentů a dalšího didaktického materiálu si lze tvůrčím způsobem osvojit informace z minulosti, nalézt příčiny společenských jevů, orientovat se na časové ose a v historické mapě, přiřazovat historické epochy do logického sledu, charakterizovat život středověké společnosti, způsob její obživy, vývoj umění a architektury. Publikace oceňuje hodnoty vytvořené lidmi, řemeslnou a manufakturní výrobu. Posuzuje shody i odlišnosti vývoje v našich zemích i v dalších oblastech Evropy a světa. Hodnotí roli křesťanství v životě středověkého člověka a existenci etnických a náboženských menšin ve většinové společnosti. Porovnává nejrůznější formy vládnutí v monarchiích i dalších typech států a také funkčnost dodržování pravidel a zákonů. Hodnotí postavení různých skupin lidí a jejich podíl na fungování společnosti a státu. 

  Průřezová témata: Publikace zobrazuje počátky politického uspořádání středověkých států, takže je možné porovnávat jejich znaky i se současnými státy v rámci občanské výchovy, českého jazyka a společenských věd. Vužívá nejrůznější zdroje poznávání - literaturu, média a internet k výchově demokratického občana, k myšlení v evropských a multikulturních souvislostech. 

  Obsah učebnice

  STŘEDOVĚK A POČÁTKY NOVOVĚKU

  I. téma

  ÚVOD: OD BÁJNÉHO VĚKU K PRVNÍM STÁTŮM EVROPY

  • 1   Asie, Afrika a Amerika ve 2. polovině 1. tisíciletí
  • 2   Byzanc - dědictví Východořímské říše
  • 3   Arabská říše a islám
  • 4   Neklidný světadíl
  • 5   Vládcové světští a církevní
  • 6   Vesničané a obyvatelé hradišť
  • 7   Nové uspřádání Evropy a první zákony
  •      Čteme z dobových listin a rukopisů
  • 8   Nové myšlenky, pojetí života a umění
  •      Na návštěvě v benediktinském klášteře
  • 9   Architektura a její výzdoba
  •      Na návštěvě v galerii raného středověku
  • 10 První středověké říše a státy v Evropě
  •       Na návštěvě u dvora Karla Velikého v Cáchách
  • 11 Velká Morava
  •       Na návštěvě na velkomoravském hradišti
  • 12 Prvních tři sta let Českého státu
  • 13 Germáni, Slované a Maďaři ve střední Evropě
  • 14 Státy jižních a východních Slovanů
  • 15 Expanze Vikingů a vznik států v západní Evropě
  • 16 Papežský stát a války ve jménu Krista
  •       S Ludvíkem IX. na křížové výpravě

  OHLÉDNUTÍ ZA POČÁTKY SOUČASNÝCH NÁRODŮ A STÁTŮ

  II. téma

  ÚVOD: GOTIKA KOLEM NÁS 

  • 1   Vzdálené kultury středověké Asie a Afriky
  • 2   "Předkolumbovská" Amerika
  • 3   Venkované v období kolonizace
  • 4   Urození s erby
  • 5   Řemeslníci a obchodníci v nových městech
  • 6   O životě, potřebách a starostech Evropanů 13.-15. století
  •       Na návštěvě ve středověkém městě
  • 7   Vzdělanost a životní styl období gotiky
  •       Čteme z dobových listin a rukopisů
  • 8   Gotické výtvarné umění
  •       Na návštěvě v galerii gotického umění
  • 9    Soupeření velmocí západní Evropy
  • 10  Ruská knížata na bitevních polích
  • 11  Čeští přemyslovští králové
  • 12  Středoevropská velmoc Přemyslovců
  • 13  Lucemburkové a země Koruny české
  •        Na návštěvě na Karlštejně
  • 14  Mistr Jan Hus a počátky husitské revoluce
  •        Na návštěvě na Karlově univerzitě v Praze
  • 15  Husitská vítězství
  • 16  Husitská revoluce po vítězství u Domažlic
  • 17  České království v době poděbradské
  • 18  Jagellonci ve střední Evropě
  • 19  Vznik Osmanské říše a její expanze
  • 20  Pyrenejský poloostrov pod vládou křesťanů
  • 21  Státy na Apeninském polostrově
  • 22  Italská renesance

  OHLÉDNUTÍ ZA DOBOU HRADŮ, RYTÍŘŮ A KATEDRÁL

  III. téma

  ÚVOD: STOLETÍ VELKÉHO OBJEVOVÁNÍ, ROZVOJE VĚD, NOVÝCH NÁZORŮ NA ŽIVOT NOVÉ KRÁSY

  • 1   Koráby na světových oceánech
  • 2   Mimoevropské civilizace po příchodu Evropanů
  •      Plachetnicí oceány s Francisem Drakem
  • 3   Evropané s novými zkušenostmi, poznáním a objevy
  • 4   Proměny v životě států i obyvatel venkova a měst
  • 5   Evropané podnikající
  •      Na návštěvě ve Východoindické společnosti
  • 6   Školy a vzdělání, počátky moderních přírodních věd
  •      Na návštěvě u nakladatele a knihtiskaře Adama z Veleslavína
  • 7   Literatura, divadlo a hudba
  •      Čteme z prvních tištěných stránek
  • 8   Šíření renesance ve výtvarném umění
  •      Na návštěvě v galerii renesančního umění
  • 9   Počátky barokního slohu
  •      Na návštěvě v galerii manýrismu a raného baroka
  • 10 Svatá říše římská - luteráni a kalvinisté
  • 11 Soupeření velmocí a šíření reformace
  • 12 Nizozemská revoluce
  • 13 Evropské velmoci na východě
  • 14 Habsburkové na českém trůně
  • 15 Království české a rudolfínská Praha
  •       Na návštěvě na renesančním letohrádku Kratochvíli
  • 16 České stavovské povstání
  • 17 Třicetiletá válka
  • 18 České země za třicetileté války
  •       Na návštěvě u pobělohorského emigranta Pavla Stránského

  OHLÉDNUTÍ ZA DOBOU ZÁMKŮ, KNIHTISKU A OBJEVOVÁNÍ

  VÝVOJ EVROPY V 6.-17. STOLETÍ

  DĚJINY TVOŘÍ LIDÉ A JEJICH ČINY

  • Použitá a doporučená literatura
  • Výběrový rejstřík 

   

   

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?