Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Knížka pro učitele k učebnicím matematiky 6.r. ZŠ

  Naše cena s DPH:
  156 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří
  Nakladatel:
  PROMETHEUS
  Kód zboží:
  28955
  EAN:
  9788071961000
  ISBN:
  8071961000
  PROMETHEUS

  Popis produktu

  • Metodická příručka doplňuje třídílnou učebnici matematiky pro 6. ročník základní školy. Jsou do ní zařazeny alternativní postupy výkladu, náměty k práci ve třídě, hry, historické poznámky, prostě vše co může vyučujícím pomoci v jejich každodenní práci.

   

  Určeno pro:
  6. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  98

  O učebnici

  Tato Knížka pro učitele je autorským průvodcem po učebnicích. Vysvětluje v ní naši koncepci a záměry, doporučujeme různé způsoby efektivní práce s textem, ukazujeme možné alternativní postupy, nabízíme historické poznámky a přinášíme návody k aktivitám žáků, jako jsou například manipulace, konstrukce modelů, hry a soutěže.

  Z našich osobních zkušeností i ze stovek hospotací a sledování výstupů studentů víme, že nejlepší výsledky dosahuje učitel - osobnost, který výuku promýšlí, vytváří a doplňuje podle vlastních představ. Proto Vám naše materiály nechceme vnucovat, ale jen nabídnout a ponechat Vám co největší prostor pro vlastní tvořivou práci. Atraktivní postupy v učebnici, které zaujmou děti, ale neodpovídají koncepci učitele, mohou narušit spolupráci ve třídě. Zdá se nám vhodnější nabídnout různé postupy v Knížce pro učitele a Vy si z nich pak můžete vybírat podle vlastního uvážení. Chceme Vám tím pomoci při tvorbě a realizaci školních vzdělávacích programů.

  Pokud se Vám budou zdát některé naše poznámky zbytečné a všeobecně známé, buďte tolerantní. Při jejich zařazování myslíme na naše začínající kolegy. I pro ně má být knížka rádcem a pomocníkem při rozmýšlení látky a přípravách na hodiny. Upozorňujeme je na cíle motivačních úloh, na strukturu textu, dáváme jim podněty pro eventuální rozšíření metodických postupů na základě konfrontace s vlastními zkušenostmi.

  Strukturu této knížky vyčtete z obsahu, proto se o ní zmíníme jen velice stručně. Po tomto úvodu následuje krátká obecná část, ve které vysvětlujeme stavbu a dělení textu v učebnicích a uvádíme několik myšlenek a vztahů, které mají obecnější platnost a prolínají všemi třemi díly. Poté následuje hlavní část, tři obšírné komentáře k jednotlivým dílům učebnice; názvy kapitol a článků i značení úloh a cvičení přesně odpovídají příslušným partiím v učebnicích. 

  Obsah učebnice

  A   OBECNÁ ČÁST

  • A1   O struktuře učebnic
  • A2   O spojení matematiky se životem
  • A3   O počítání zpaměti a o kalkulačkách
  • A4   O pěstování představivosti
  • A5   O terminologii a symbolech
  • A6   O pomůckách
  • A7   O osnově matematiky pro 6. ročník a o časovém rozdělení učiva
  • A8   O odkazech

  B   SPECIÁLNÍ ČÁST

  6/1  Opakování z aritmetiky a geometrie

  1   PŘIROZENÁ ČÍSLA

  • 1.1  Přirozená čísla a jejich znázornění
  • 1.2  Menší, větší, menší nebo rovno
  • 1.3  Zápisy přirozených čísel
  • 1.4  Čísla a číslice
  • 1.5  Porovnávání čísel podle velikosti
  • 1.6  Zaokrouhlování přirozených čísel

  2   POČÍTÁME S PŘIROZENÝMI ČÍSLY

  • 2.1  Sčítání přirozených čísel
  • 2.2  Odčítání přirozených čísel
  • 2.3  Násobení přirozených čísel
  • 2.4  Dělení přirozených čísel
  • 2.5  Úlohy na závěr

  3   DESETINNÁ ČÍSLA A ZLOMKY

  • 3.1  Zlomky
  • 3.2  Desetinná čísla a jejich znázornění
  • 3.3  Sčítání a odčítání desetinných čísel

  4   SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  5   ČRTÁME, RÝSUJEME, MĚŘÍME

  • 5.1  Body, úsečky a přímky
  • 5.2  Kružnice, délka úsečky a střed úsečky
  • 5.3  Obdélníky, čtverce, trojúhelníky

  6   POČÍTÁME OBVODY A OBSAHY

  • 6.1  Převody jednotek délky
  • 6.2  Obvody
  • 6.3  Jednotky obsahu
  • 6.4  Obsah obdélníku a čtverce
  • 6.5  Úlohy na závěr

  7   GEOMETRICKÁ TĚLESA

  • 7.1  Krychle, kvádr, válec, koule
  • 7.2  Síť kvádru a krychle
  • 7.3  Povrch kvádru a krychle
  • 7.4  Úlohy na závěr

  8   SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  6/2  Desetinná čísla; dělitelnost

  1  TISÍCINY I MILIONTINY

  • 1.1  Tisíciny, desetitisíciny
  • 1.2  Porovnávání desetinných čísel
  • 1.3  Zaokrouhlování desetinných čísel
  • 1.4  Úlohy na závěr

  2  SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

  • 2.1  Sčítání desetinných čísel
  • 2.2  Odčítání desetinných čísel
  • 2.3  Úlohy na závěr

  3  JEDNOTKY DÉLKY, HMOTNOSTI A OBSAHU

  • 3.1  Násobení desetinného čísla deseti, stem a tisícem
  • 3.2  Dělení desetinného čísla deseti, stem a tisícem
  • 3.3  Jednotky délky
  • 3.4  Jednotky hmotnosti
  • 3.5  Jednotky obsahu
  • 3.6  Úlohy na závěr

  4  NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

  • 4.1  Násobení desetinného čísla přirozeným číslem
  • 4.2  Násobení desetinného čísla desetinným číslem
  • 4.3  Úlohy na závěr

  5  DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

  • 5.1  Dělení desetinného čísla přirozeným číslem
  • 5.2  Dělení desetinného čísla desetinným číslem
  • 5.3  Úlohy na závěr

  6  SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  7  DĚLITEL A NÁSOBEK

  • 7.1  Dělitel
  • 7.2  Násobek
  • 7.3  Dělitelnost deseti a pěti
  • 7.4  Dělitelnost dvěma
  • 7.5  Dělitelnost třemi
  • 7.6  Úlohy na závěr

  8  NEJVĚTŠÍ SPOLEČNÝ DĚLITEL A NEJMENŠÍ SPOLEČNÝ NÁSOBEK

  • 8.1  Prvočísla a složená čísla
  • 8.2  Společní dělitelé
  • 8.3  Společné násobky

  9  SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  6/3  Úhel, osová souměrnost; trojúhelník; krychle a kvádr

  1  ÚHEL A JEHO VELIKOST

  • 1.1  Úhel a jeho osa
  • 1.2  Odhadujeme a měříme velikost úhlu
  • 1.3  Úhly malé i větší
  • 1.4  Sčítáme a odčítáme úhly
  • 1.5  Úlohy na závěr

  2  OSOVÁ SOUMĚRNOST

  • 2.1  Shodné útvary
  • 2.2  Osová souměrnost
  • 2.3  Osově souměrné útvary

  3  TROJÚHELNÍK

  • 3.1  Součet vnitřních úhlů trojúhelníku
  • 3.2  Trojúhelníky rovnoramenné, rovnostranné, ale i jiné
  • 3.3  Výšky trojúhelníku
  • 3.4  Těžnice a těžiště trojúhelníku
  • 3.5  Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku
  • 3.6  Úlohy na závěr

  4  SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  5  KRYCHLE A KVÁDR

  • 5.1  Zobrazujeme krychle a kvádry
  • 5.2  Povrch kvádru a krychle
  • 5.3  Objem kvádru a krychle
  • 5.4  Převody jednotek objemu
  • 5.5  Litry, hektolitry, decilitry

  6  SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  LITERATURA 

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují: