Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Knížka pro učitele k učebnicím matematiky 8.r. ZŠ

  Naše cena s DPH:
  156 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří
  Nakladatel:
  PROMETHEUS
  Kód zboží:
  28984
  ISBN:
  8071961973
  PROMETHEUS

  Popis produktu

  • Metodická příručka doplňuje třídílnou učebnici matematiky pro 8. ročník. Jsou v ní zařazeny alternativní postupy výkladu, náměty k práci ve třídě, hry, historické poznámky, prostě vše co může vyučujícím pomoci v jejich každodenní práci.

   

  Určeno pro:
  8. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  101

  O učebnici

  Pokud jste využívali naši Knížku pro 6. a 7. ročník, snadno zjistíte, že se v úvodu a obecné části místy opakujeme. Snažíme se tím vyjít vstříc "novým" čtenářům. Navíc se nám některé věci zdají pro pochopení autorského záměru i pro optimální využívání našich učebnic natolik podstatné, že je nemůžeme opominout.

  Naše učebnice jsou psány pro žáky a tomu odpovídá jejich forma, jazyk i obsah. Chceme žáky učit, jak mají samostatně pracovat s informacemi. Proto bychom se velice přáli , aby Vaši žáci s našimi učebnicemi trvale a co nejsamostatněji pracovali.

  Tato Knížka pro učitele je autorským průvodcem po učebnicích. Vysvětlujeme v ní naši koncepci a záměry, doporučujeme různé způsoby práce, ukazujeme možné alternativní postupy a přinášíme návody k aktivitám žáků, jako jsou například manipulace, konstrukce modelů, hry a soutěže.

  Nejlepších výsledků dosahuje učitel, který výuku promýšlí, vytváří a doplňuje podle vlastních představ. Proto Vám naše materiály nechceme vnucovat, ale jen nabídnout a ponechat Vám co největší prostor pro vlastní tvořivou práci.

  Tato Knížka má být rádcem a pomocníkem i pro začínající kolegy a pomáhat jim při rozmýšlení látky a přpravách na hodiny. Upozorňujeme je na cíle kapitol a článků, na smysl motivačních úloh, na strukturu textu, dáváme jim podněty pro eventuální rozšíření metodických postupů.

  Po tomto úvodu následuje krátká obecná část, ve které vysvětlujeme stavbu a dělení textu v učebnicích a uvádíme několik myšlenek a vztahů, které mají obecnější platnost. Poté následuje hlavní část, tři obšírné komentáře k jednotlivým dílům učebnice; názvy kapitol a článků i značení úloh a cvičení přesně odpovídají příslušným partiím v učebnicích.

  Velkou zásluhu na tom, co je v našich učebnicích i v této Knížce dobrého, mají naše spolehlivé spolupracovnice, zkušené učitelky matematiky ze základních škol, a pozorní a odpovědní recenzenti.  

  Obsah učebnice

  A   OBECNÁ ČÁST

  • A1    O práci s učebnicí
  • A2    O řešení úloh
  • A3    O črtání a rýsování
  • A4    O terminologii a symbolech
  • A5    O osnově matematiky pro 8. ročník a o časovém rozdělení učiva

  B   SPECIÁLNÍ ČÁST

  8/1  Mocniny a odmocniny; Pythagorova věta; výrazy

  1  DRUHÁ MOCNINA A DRUHÁ ODMOCNINA

  • 1.1  Co je druhá mocnina
  • 1.2  Umocňujeme zpaměti a porovnáváme
  • 1.3  Odhadujeme a počítáme druhé mocniny
  • 1.4  Co je druhá odmocnina
  • 1.5  Odmocňujeme zpaměti a porovnáváme
  • 1.6  Odhadujeme a počítáme druhé odmocniny

  2  PYTHAGOROVA VĚTA A JEJÍ UŽITÍ

  • 2.1  Seznamujeme se s Pythagorovou větou
  • 2.2  Pythagorova věta v rovině
  • 2.3  Pythagorova věta v prostoru

  3  MOCNINY S PŘIROZENÝM MOCNITELEM

  • 3.1  Co je třetí mocnina
  • 3.2  Co je mocnina s přirozeným mocnitelem
  • 3.3  Pravidla pro počítání s mocninami
  • 3.4  Zápis čísla v desítkové soustavě

  4  SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  5  VÝRAZY

  • 5.1  Číselné výrazy
  • 5.2  Výrazy s proměnnými
  • 5.3  Výrazy v matematice i v životě
  • 5.4  Úlohy na závěr

  6  MNOHOČLENY

  • 6.1  Co je mnohočlen
  • 6.2  Sčítání a odčítání mnohočlenů
  • 6.3  Násobení mnohočlenů
  • 6.4  Rozklad mnohočlenu na součin
  • 6.5  Vzorce usnadňující úpravy

  7  SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  8/2  Lineární rovnice; základy statistiky

  1  ŘEŠENÍ ROVNIC

  • 1.1  Připomínáme si výrazy
  • 1.2  Co znamená řešit rovnici
  • 1.3  Ekvivalentní úpravy rovnic
  • 1.4  Řešení lineárních rovnic
  • 1.5  Úlohy na závěr

  2  ROVNICE KOLEM NÁS

  • 2.1  Jak na slovní úlohy
  • 2.2  Úlohy jednoduché i složitější
  • 2.3  Výpočet neznámé ze vzorce

  3  SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  4  ZÁKLADY STATISTIKY

  • 4.1  Statistické šetření
  • 4.2  Diagramy
  • 4.3  Aritmetický průměr, modus a medián
  • 4.4  Úlohy na závěr

  5  SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  8/3  Kruh, kružnice, válec; konstrukční úlohy

  1  KRUŽNICE A KRUH

  • 1.1  Kružnice a kruh
  • 1.2  Kružnice a přímka
  • 1.3  Dvě kružnice
  • 1.4  Thaletova věta
  • 1.5  Délka kružnice a obvod kruhu
  • 1.6  Obsah kruhu
  • 1.7  Úlohy na závěr

  2  VÁLEC

  • 2.1  Válec a jeho síť
  • 2.2  Povrch válce
  • 2.3  Objem válce

  3  SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  4  KONSTRUKČNÍ ÚLOHY

  • 4.1  Množiny bodů v rovině
  • 4.2  Konstrukce trojúhelníků
  • 4.3  Konstrukce čtyřúhelníků
  • 4.4  Úlohy na závěr

  5  SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  LITERATURA

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují: