Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Knížka pro učitele k učebnicím matematiky 9.r. ZŠ

  Naše cena s DPH:
  156 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Odvárko Oldřich, Kadleček Jiří
  Nakladatel:
  PROMETHEUS
  Kód zboží:
  28956
  EAN:
  9788071962281
  ISBN:
  8071962287
  PROMETHEUS

  Popis produktu

  • Metodická příručka doplňuje třídílnou učebnici matematiky pro 9. ročník. Jsou v ní zařazeny alternativní postupy výkladu, náměty k práci ve třídě, hry, historické poznámky, prostě vše co může vyučujícím pomoci v jejich každodenní práci.

   

  Určeno pro:
  9. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  104

  O učebnici

  Pokud jste využívali naše Knížky pro 6.,7. a 8. ročník, snadno zjistíte, že se v úvodu a v obecné části místy opakujeme. Snažíme se tím vyjít vstříc "novým" čtenářům. Navíc se nám některé věci zdají pro pochopení autorského záměru i pro optimální využívání našich učebnic natolik podstatné, že je nemůžeme opominout.

  Naše učebnice jsou psány pro žáky a tomu odpovídá jejich forma, jazyk i obsah. Chceme žáky učit, jak mají samostatně získávat, zpracovávat a vyhodnocovat informace. Proto bychom si velice přáli, aby Vaši žáci s našimi učebnicemi trvale a co nejsamostatněji pracovali.

  Tato Knížka pro učitele je autorským průvodcem po učebnicích. Vysvětlujeme v ní naši koncepci a záměry, doporučujeme různé způsoby efektivní práce s textem, ukazujeme možné alternativní postupy a přinášíme návody k aktivitám žáků, jako jsou například manipulace, konstrukce modelů, hry a soutěže.

  Nejlepších výsledků dosahuje učitel, který výuku promýšlí, vytváří a doplňuje podle vlastní představ. Proto Vám naše materiály nechceme vnucovat, ale jen nabídnout a ponechat Vám co největší prostor pro vlastní tvořivou práci. Tato Knížka má být rádcem a pomocníkem i pro začínající kolegy a pomáhat jim při rozmýšlení látky a přípravách na hodiny.

  Po tomto úvodu následuje krátká obecná část, ve které vysvětlujeme stavbu a dělení textu v učebnicích a uvádíme několik myšlenek a vztahů, které mají obecnější platnost. Pak následuje hlavní část, tři obšírné komentáře k jednotlivým dílům učebnice; názvy kapitol a článků i značení úloh a cvičení přesně odpovídají příslušným partiím v učebnicích.

   

  Obsah učebnice

  A  OBECNÁ ČÁST

  • A1  O práci s učebnicí
  • A2  O počítání zpaměti, odhadech a kalkulačkách
  • A3  O pěstování představivosti
  • A4  O aktualizaci
  • A5  O terminologii a symbolech
  • A6  O osnově matematiky pro 9. ročník a o časovém rozdělení učiva

  B  SPECIÁLNÍ ČÁST

  9/1  Lomené výrazy; rovnice; soustavy rovnic

  1  LOMENÉ VÝRAZY

  • 1.1  Připomínáme si mocniny
  • 1.2  Co víme o mnohočlenech
  • 1.3  Co známe o rovnicích
  • 1.4  Připravíme se na lomené výrazy
  • 1.5  Lomený výraz

  2  POČÍTÁME S LOMENÝMI VÝRAZY

  • 2.1  Krácení a rozšiřování lomených výrazů
  • 2.2  Sčítání lomených výrazů
  • 2.3  Odčítání lomených výrazů
  • 2.4  Násobení lomených výrazů
  • 2.5  Dělení lomených výrazů

  3  SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  4  ROVNIVE S NEZNÁMOU VE JMENOVATELI

  • 4.1  Řešíme rovnice s neznámou ve jmenovateli
  • 4.2  Neznámá jde do jmenovatele
  • 4.3  Ke stejnému cíly různými cestami
  • 4.4  Úlohy na závěr

  5  SOUSTAVY ROVNIC

  • 5.1  Co je soustava rovnic
  • 5.2  Naučme se řešit soustavy rovnic
  • 5.3  Směsi a roztoky
  • 5.4  Krátce pohyb sem i tam

  6  SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  9/2  Funkce; podobnost; goniometrické funkce

  1  FUNKCE

  • 1.1  Závislosti, přiřazování, předpisy
  • 1.2  Co je (a co není) funkce

  2  LINEÁRNÍ FUNKCE

  • 2.1  Přímá úměrnost
  • 2.2  Lineární funkce a její graf
  • 2.3  Rostoucí funkce a klesající funkce
  • 2.4  Lineární funkce v praxi

  3  ZE SVĚTA NELINEÁRNÍCH FUNKCÍ

  • 3.1  Kvadratické funkce
  • 3.2  Nepřímá úměrnost

  4  SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  5  PODOBNOST

  • 5.1  Podobnost geometrických útvarů
  • 5.2  Věty o podobnosti trojúhelniků
  • 5.3  Jak využíváme podobnost

  6  GONIOMETRICKÉ FUNKCE

  • 6.1  Funkce sinus
  • 6.2  Funkce kosinus
  • 6.3  Funkce tangens
  • 6.4  Výpočty v pravoúhlém trojúhelníku
  • 6.5  Užití goniometrických funkcí

  7  SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  9/3  Jehlen, kužel, koule; finanční matematika

  1  JEHLAN

  • 1.1  Jehlan
  • 1.2  Síť a povrch jehlanu
  • 1.3  Objem jehlanu

  2  KUŽEL

  • 2.1  Kužel
  • 2.2  Síť a povrch kužele
  • 2.3  Objem kužele

  3  KOULE

  • 3.1  Koule a její povrch
  • 3.2  Objem koule

  4  SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  5  ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY

  • 5.1  Na finance s procenty
  • 5.2  Věřitelé a dlužníci
  • 5.3  Dvakrát měř, jednou řež!
  • 5.4  Jednoduché, nebo složené úročení?
  • 5.5  Úrokovací období jsou různá
  • 5.6  Nejen jednou uložíme
  • 5.7  Dluhy se musí platit

  6  SOUHRNNÁ CVIČENÍ

  LITERATURA

  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?