Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Učíme se počítat - Pracovní listy pro prevenci dyskalkulie

  Naše cena s DPH:
  189 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Olga Zelinková
  Nakladatel:
  PORTÁL
  Kód zboží:
  57141
  EAN:
  9788026214069
  PORTÁL

  Popis produktu

  Pracovní listy pro prevenci dyskalkulie pomáhají předškolním a mladším dětem vstoupit do světa čísel, do vztahů mezi skupinami prvků, učí je porovnávat, odhadovat množství a podobně.

  Úkoly mají zábavný charakter, který odpovídá potřebám a možnostem dětí.

  Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc., je speciální pedagožka zabývající se především problematikou specifických poruch učení. Je autorkou řady knih, v Portále vyšly Poruchy učení, Dyslexie v předškolním věku?, Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program, Pomoz mi, abych to dokázal, Mám dyslexii a Dyspraxie.

  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  64

  O učebnici

  Proč v předškolním věku?

  Dítě v předškolním věku je neobyčejně vnímavé. Osvojování různých vědomostí a dovedností probíhá přirozeně v běžných denních činnostech a v cílených aktivitách formou hry. Není zatíženo obavami ze známek, popřípadě z neúspěchu ve škole a ve srovnání se spolužáky.

  V té době je zralé pro osvojování poznatků, které jsou nezbytně nutné pro zahájení vyučování matematiky. Též je schopné osvojit si psané číslice ve spojení s jejich obsahem a první manipulaci s číslicemi.

  Pokud přichází do školy dobře připravené, zvládá počáteční výuku bez obtíží, z výsledků má radost, vytváří se pozitivní vztah ke škole, který je jedním z předpokladů úspěšného vzdělávání. 

  Jak používat pracovní listy

  Pracovní listy jsou jednou z cest, jak připravovat dítě pro školu, rozvíjet ho v různých oblastech. Jsou též smysluplnou náplní volného času. Poskytují náměty pro řešení podobných úkolů v průběhu dne. V ideálním případě pracuje dítě společně s rodičem, přičemž zachováváme následující doporučení:

  Nespěchat. Dítě potřebuje čas k zamyšlení se nad úkolem i k jeho provedení, zpracování všech podnětů. Rychlost není chytrost. Veďme dítě k pečlivosti. Soutěživé hry vedoucí k rychlosti nevytvářejí prostor pro přemýšlení.

  Aktivita dítěte nemusí vždy znamenat "něco dělat". I pozorování, komentování, hodnocení je činnost, která má svůj význam.

  Přestože jsou pracovní listy zaměřené na aktivity související s matematikou, nesmí být řeč opomíjena. Z každého listu lze vytěžit maximum. Dítě by mělo mluvit, jmenovat, co je na obrázku, číst číslice, zdůvodňovat svůj postup. Učí se přesně vnímat řeč. Proto čteme zadání zřetelně, vedeme k přesnému vnímání úkolů a následnému provádění pokynů (spoj čarou, označ, vybarvi, zakroužkuj).

  Stejně jako v řadě jiných činností i zde platí, že méně je více. Je lepší vypracovat jeden pracovní list každý den než tři pracovní listy za sebou.

  Obsah učebnice

  Cíl a obsah pracovních listů:

  • 1. - 4. Tvoření skupin podle účelu, vyloučením prvku, podle společných znaků, podle nadřazených pojmů.
  • 5. Porovnávání předmětů podle velikosti - slovní zásoba, přesnost, vyjadřování.
  • 6. - 8. Rozlišování figury na pozadí, orientace na ploše (předměty, geometrické tvary, obrázky).
  • 9. Určování více - méně, globální množství
  • 10. - 13. Počítání předmětů a dokreslování, spojování stejného počtu.
  • 14. Dělení slov na slabiky, počítání slabik.
  • 15. Cvičení zrakové paměti.
  • 16. - 17. Prostorové vnímání, zraková paměť.
  • 18. Prostorové vnímání.
  • 19. - 20. Orientace v prostoru, číslovky řadové.
  • 21. Párové přiřazování, porovnávání více - méně.
  • 22. - 23. Prostorová orientace, stupňování přídavných jmen.
  • 24. Tvoření skupin - dvojice, trojice.
  • 25. - 27. Číslice 1-3, počítání předmětů, spojování s číslicí.
  • 28. Číselná řada 1-3, počítání předmětů, spojování s číslicemi.
  • 29. Časová posloupnost, řazení obrázků.
  • 30. Reverzní tvary - rozlišování.
  • 31. Číslice 4, počítání předmětů, spojování s číslicí.
  • 32. Číselná řada 1-4, počítání předmětů, spojování s číslicemi.
  • 33. - 34. Rozlišování a vyhledávání geometrických tvarů.
  • 35. Číslice 5, počítání předmětů, spojování s číslicí.
  • 36. Rozklad počtu 5, číselná řada 1-5.
  • 37. Číslice 6, počítání předmětů, spojování s číslicí, dokreslování do množství 6.
  • 38. Rozklad počtu 6, číselná řada 1-6.
  • 39. Čtení číslic, vybarvování odpovídajícího počtu předmětů.
  • 40. Číslice 7, číselná řada 1-7, počítání předmětů, spojování s číslicí.
  • 41. Číselná řada 1-7, spojování číslic s odpovídajícím počtem, spojování rámečků s počtem prvků 7.
  • 42. Počítání koleček, konfigurace 7, vybarvování podle odpovídajícího počtu předmětů.
  • 43. Číslice 8, počítání prvků, dokreslování do osmi.
  • 44. - 45. Číselná řada 1-8, spojování talířů s osmi koláčky, vybarvení odpovídajícího počtu koleček.
  • 46. Dokreslování postavy, vnímání těla, pojmenování částí těla.
  • 47. Číslice 9, číselná řada 1-9, spojování předmětů do počtu 9.
  • 48. Počítání předmětů, spojování s odpovídající číslicí.
  • 49. Počítání předmětů, určování a kreslení "o jeden více", "o jeden méně".
  • 50. Číslice 10, číselná řada 1-10.
  • 51. Dopočítávání do 10. Konfigurace do 10.

  Použitá literatura:

  Kaslová M.: Předmatematické činnosti v předškolním věku.

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?