Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Občanská výchova 6.r. ZŠ

  Naše cena s DPH:
  148 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Dudák Vladislav, René Inquort, Richard Mareda
  Nakladatel:
  SPN
  Kód zboží:
  30124
  EAN:
  9788072350612
  ISBN:
  8072350617
  SPN

  Popis produktu

  • První část čtyřdílné řady učebnic pro 6. - 9. ročník ZŠ a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií.
  • Ucelená, prakticky zaměřená řada učebnic na příkladech blízkých věku žáků probírá učivo dané osnovami vzdělávacího programu Základní škola.
  • Pro každý ročník je určena jedna barevná učebnice formátu A5, obsahující množství úkolů a námětů pro tvořivou práci ve vyučování.
  • Učebnice mají jednotnou schvalovací doložku MŠMT ČR. 
    

  Určeno pro:
  6. ročník
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  164

  Recenze

  Poznámka pro učitele

  Učebnice Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ a odpovídající ročník víceletých gymnázií vychází z daných, platných osnov vzdělávacího programu Základní škola. Pojetí osnov rovněž rozhodlo o její struktuře stejně jako o struktuře navazujících učebnic pro 7. - 9. ročník ZŠ. Pro značnou náročnost učiva předepsaného osnovami autoři usilovali o co nejpřehlednější a didakticky nejpropracovanější postup. Učivo je děleno do pěti základních, poměrně rozsáhlých kapitol uvedených vždy barevnou motivační ilustrací. Každá kapitola je složena z několika podkapitol, jež na sebe logicky navazují. Vzhledem k rozsahu jednotlivých podkapitol byl text ještě dále rozčleněn na menší obsahové oddíly, které se věnují vždy jednomu tématu a tvoří samostatný uzavřený celek. Mají velmi individuální rozsah v závislosti na závažnosti tématu, které je v nich rozpracováno.

  Tato struktura v žádném případě nenaznačuje jakoukoli souvislost typu vyučovací hodina = jeden oddíl. Jak velkým tempem bude učitel s žáky postupovat, záleží na jeho zájmu a také na schopnostech a dosavadních znalostech žáků. Při experimentálním ověřování učebnice učitelé běžně pracovali v jedné hodině se dvěma až třemi oddíly, některé zadávali k domácí přípravě. Není důvodu, proč takto nepostupovat i dále. Učebnice důsledně rozšiřuje základní a doplňkové učivo a různé zajímavosti (rozšiřující učivo je uvedeno v rámečcích). Doplňkem základního učiva jsou rovněž pasáže zvané K zamyšlení. Jejich smysl je jasný - podnítit žáky k samostatnému uvažování o problémech, s nimiž se prostřednictvím učebnice seznámí. Úkoly pro shrnutí, opakování a hlubší zamyšlení nad jednotlivými tématy učebnice jsou koncipovány rovněž ve třech úrovních: za každým tematickým oddílem naleznete základní sestavu otázek k zjištění, jak žáci pochopili nové učivo a jak jej dovedou aplikovat. Druhou úrovní jsou pasáže Opakování - matka moudrosti, které jsou souhrnným opakováním na vyšší úrovni zobecnění. Třetí, nejvyšší rovinou jsou Ohléhnutí za kapitolou. Přinášejí krátké souvislé shrnutí (připomenutí) probraného učiva. Jeho účelem je upevnit vnímání probrané látky v celku všech souvislostí. Následuje řada otázek zaměřených zejména na interakci a kolektivní řešení problémů (diskuse, modelové situace, dramatizace a podobně).

  Autoři učebnice usilovali o to, aby látka probíraná po celý rok byla v učebnici vnitřně prokomponována od úvodní kapitoly až po závěr a vytvářela jednotný celek, pokud toho lze s ohledem na dikci osnov dosáhnout. Snažili se rovněž učebnicí naznačit žákovi, že učivo občanské výchovy je praktická záležitost, jakkoli to tak chvílemi nevypadá, a že se jedná o věci, s nimiž se bude ve svém životě běžně setkávat.      

  Obsah učebnice

  ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  DO ŠKOLY A DO OBCE aneb VĚDĚT, JAK NA TO A KUDY KAM

  Škola hrou aneb Každá hra má svá pravidla

  • Pravidla hry
  • Není škola jako škola
  • Když chybí porozumění, je veškerá moudrost ta tam
  • Zahálka - čertův polštář
  • Není vítěze ani poražených
  • Když něco "nehraje"
  • Opakování - matka moudrosti

  O obci a lidské sounáležitosti

  • Kolik je na světě obcí?
  • Obec jako základní územní samosprávný celek
  • Co mají lidé v obci společného
  • Obecní zřízení
  • K čemu je nám obec dobrá
  • Opakování - matka moudrosti

  Ohlédnutí za kapitolou

  KDE DOMOV MŮJ aneb O RODNÉM KRAJI, VLASTI A O VŠEM, CO POVAŽUJEME ZA NAŠE SPOLEČNÉ TRADICE

  Regiony - kraje našich domovů

  • Co je to region
  • Regionální zvláštnosti
  • Regiony v minulosti a přítomnosti
  • Opakování - matka moudrosti

  Vlast - náš společný region a domov

  • Vlast a vlastenectví - jen prázdná slova?
  • Pro koho je naše vlast domovem
  • V srdci Evropy
  • Co naši vlast proslavilo a čím se můžeme pochlubit dnes
  • Vážíme si naší mateřštiny?
  • Nejdůležitější symboly našeho státu
  • Opakování - matka moudrosti

  Lidé v koloběhu času

  • Výroční obyčeje a zvyky na jaře
  • Výroční obyčeje a zvyky k příchodu léta, v létě a na podzim
  • Zimní výroční obyčeje a zvyky
  • Další významné dny a svátky během roku
  • Opakování - matka moudrosti

  Ohlédnutí za kapitolou

  CO VŠECHNO DOKÁŽE ČLOVĚK  aneb O KULTUŘE A LIDSKÉ SCHOPNOSTI TVOŘIT

  Kultura a její projevy 

  • O lidské schopnosti tvořit
  • Co je to kultura
  • Tři hlavní součásti kultury
  • Význam kultury pro člověka
  • Opakování - matka moudrosti

  Kulturní bohatství

  • Kulturní bohatství a kulturní dědictví
  • O kulturní sounáležitosti
  • Kulturní instituce a význam vzdělání
  • Opakování - matka moudrosti

  Člověk mezi kulturami

  • Kolik existuje kultur
  • Co jsou to kulturní vzorce chování
  • O porozumění mezi kulturami
  • Opakování - matka moudrosti

  O masové kultuře

  • Co je to masová kultura
  • Masmédia a zábavní průmysl
  • Umění žít kulturně
  • Opakování - matka moudrosti

  Ohlédnutí za kapitolou

  NAUČ SE SYNEČKU HOSPODAŘIT aneb O MAJETKU, PENĚZÍCH, HOSPODAŘENÍ A O ŠTĚSTÍ

  Majetek a jeho vlastnictví

  • O lidské potřebě vlastnit
  • Právo na vlastnictví
  • Kdo může být vlastníkem
  • Kdo další může být vlastníkem?
  • Opakování - matka moudrosti

  Druhy majetku, peníze a jejich význam

  • Druhy majetku
  • Peníze jako prostředek směny
  • Další funkce peněz
  • Opakování - matka moudrosti

  Jak se tvoří majetek, odkud se berou peníze

  • Lidská práce - zdroj našeho bohatství
  • Jak získat peníze
  • Opakování - matka moudrosti

  Aby se nám peníze nerozkutálely

  • Umění být dobrým hospodářem
  • K čemu je nám rozpočet
  • Opakování - matka moudrosti

  Majetek a štěstí v životě člověka

  • Životní úroveň
  • O chudobě a bohatství
  • Opakování - matka moudrosti

  Ohlédnutí za kapitolou

  POZVÁNÍ DO SPOLEČNOSTI aneb ŽIJEME S DRUHÝMI LIDMI

  Být spolu, nebýt sami

  • Co mají společnosti společného
  • O Robinsonech a lidské osamělosti
  • Opakování - matka moudrosti

  Soužití a setkávání

  • Mezi lidi, nebo do společnosti?
  • Každé JÁ patří k nějakému MY
  • O Beatles, rodině a jiných skupinách
  • Opakování - matka moudrosti

  Jeden za všechny, všichni za jednoho

  • O naší nesoběstačnosti
  • Nejen v nouzi poznáš přítele
  • Opakování - matka moudrosti

  Jak to chodí ve společnosti

  • Společnost jako celek...
  • ... a soudržnost jejích částí
  • Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá
  • Opakování - matka moudrosti

  Dorozumívání a porozumění

  • Být spolu znamená rozumět si
  • Kdo jsme a kam jdeme
  • Opakování - matka moudrosti

  Ohlédnutí za kapitolou

  CO VÁS ČEKÁ O PRÁZDNINÁCH

   

   

   

  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují: