Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Časové a tematické plány k učebnicím Alter pro 1.stupeň ZŠ

  Naše cena s DPH:
  58 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  kolektiv
  Nakladatel:
  ALTER
  Kód zboží:
  10676
  ALTER

  Popis produktu

  • Zpracoval: kolektiv autorů učebnic.
  • Příručka přináší návrhy (propojené s cíli a požadavky RVP ZV) na rozvržení učiva ve výuce podle učebnic ALTER.
  • Obsahuje plány pro vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Člověk a jeho svět.

  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  84

  O učebnici

  • Nakladatelství ALTER Vám předkládá ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY zkoordinované s minimální časovou dotací, kterou stanovuje RVP ZV. Chceme tak školám pomoci v sestavování ŠVP, pokud při jeho realizaci počítají s využitím učebnic ALTER.
  • Jde však pouze o PLÁNY ORIENTAČNÍ, které se nesmí stát dogmatem. Vlastní plán musí vyučující přizpůsobit ŠVP, aktuálním podmínkám, potřebám dětí a v neposlední řadě i svému stylu práce, a to pro každý jednotlivý ročník i pro příslušný vzdělávací obor. V žádném případě se neočekává, že školy či paralelní třídy, které učí podle učebnic ALTER, budou ve stejnou dobu probírat stejné stránky v učebnicích.
  • Obsah i časové rozložení učiva je třeba upravit tak, aby nedocházelo k napětí a časovému stresu, aby výuka probíhala v optimistické a bezpečné atmosféře, aby byla zaměřena na budování kompetencí více než na hromadění pamětně osvojených poznatků.
  • Rozsah učiva uvedený v předkládaných orientačních plánech přesahuje minimální požadavky RVP ZV. K těmto minimálním požadavkům (očekávaným výstupům) však vyučující musí přihlédnout i v případě, že ŠVP nebude postaven pouze na nich. Pokud žák zvládne na konci 1. období (konec 3. ročníku) a na konci 2. období (konec 5. ročníku) očekávané výstupy stanovené RVP ZV, stačí to k tomu, aby pokračoval ve vyšším ročníku.
  • V žádném případě není možno považovat obsah jakýchkoliv učebnic za závazný pro žáky ani pro učitele. V orientačním plánu jsou zahrnuty všechny stránky učebnic a pracovních sešitů, to však neznamená, že učitel je musí všechny probrat. Vyučující se bude vždy řídit potřebami a možnostmi žáků. Nelehkým úkolem pro učitele je dát dostatečný prostor pro rozvoj také dětem nadaným, a to i těm s nadáním jednostranným. I těmto dětem musí učebnice sloužit, a není tedy možno omezit jejich rozsah a očekávané postupy při řešení úloh jen na jakési nepodnětné minimum.
  • Při hodnocení není optimální vycházet z požadavků stejných pro všechny žáky. Žák se např. ke známce 3 (dobrý) nemusí dopracovat přes množství neúspěchů (špatných známek), ale může vypracovat menší množství cvičení, může se více blížit k požadovanému minimu osvojeného učiva než jedničkář, který se naopak bude blížit spíše k maximu. Při hodnocení zohledníme vždy především to, co žák umí. Jak ohodnotit žáka, který neumí vyjmenovaná slova, ale dokáže napsat krátkou zprávu, povídku či esej nebo toho, kdo není schopen naučit se v nějakém časovém limitu násobilku, ale s pomocí kalkulačky vypočítá každou slovní úlohu?
  • Testy v učebnicích ALTER jsou koncipovány jako prokázání žákovy schopnosti pracovat s informacemi. Žáci při jejich zpracování používají všechny při vyučování používané zdroje informací: učebnici, sešity, tabulky, přehledy apod.
  • Připomínáme nutnost zařazení průřezových témat, která tvoří povinnou součást základního vzdělávání na 1. i 2. stupni. Reprezentují aktuální okruhy současného i budoucího světa,  pomáhají rozvíjet osobnost žáka v oblasti postojů a hodnot; při jejich realizaci se mohou žáci uplatnit individuálně nebo ve vzájemné spolupráci. Na metodice a konkrétních návrzích průřezových témat se v Nakladatelství ALTER pracuje. 

  Obsah učebnice

  A. Orientační časové a tematické plány

  1. ročník

  • Orientační časový plán vzdělávacího oboru český jazyk a literatura pro 1. roč. ZŠ
  • Orientační časový plán vzdělávacího oboru matematika a její aplikace pro 1. roč. ZŠ
  • Orientační tematický plán předmětu prvouka pro 1. ročník ZŠ

  2. ročník

  • Orientační časový plán vzdělávacího oboru český jazyk a literatura pro 2. roč. ZŠ
  • Orientační časový plán vzdělávacího oboru matematika a její aplikace pro 2. roč. ZŠ
  • Orientační tematický plán předmětu prvouka pro 2. ročník ZŠ

  3. ročník

  • Orientační časový plán vzdělávacího oboru český jazyk a literatura pro 3. roč. ZŠ
  • Orientační tematický plán vzdělávacího oboru matematika a její aplikace pro 3. roč. ZŠ
  • Orientační tematický plán předmětu prvouka pro 3. ročník ZŠ

  4. ročník

  • Orientační tematický plán vzdělávacího oboru český jazyk a literatura pro 4. roč. ZŠ
  • Orientační tematický plán vzdělávacího oboru matematika a její aplikace pro 4. roč. ZŠ
  • Orientační tematický plán předmětu vlastivěda pro 4. ročník ZŠ
  • Orientační tematický plán předmětu přírodověda pro 4. ročník ZŠ

  5. ročník

  • Orientační tematický plán vzdělávacího oboru český jazyk a literatura pro 5. roč. ZŠ
  • Orientační tematické plány vzdělávacího oboru matematika a její aplikace pro 5. roč. ZŠ
  •     Orientační tematický plán "A"
  •     Orientační tematický plán "B"
  • Orientační časový plán předmětu vlastivěda a přírodověda pro 5. roč. ZŠ

  B. Část informační

  • Využití výukových programů a elektronických učebnic na 1. stupni ZŠ
  • Obsahy výukových CD-ROMů ALTER
  •      Krtečkova matematika
  •      Počítáme zpaměti
  •      Český jazyk 2
  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují: