Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Přírodopis 9.r. ZŠ 4 - Mineralogie a geologie

  Se základy ekologie.

  Naše cena s DPH:
  159 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  V. Černík, Z. Martinec, J. Vítek
  Nakladatel:
  SPN
  Kód zboží:
  30053
  EAN:
  9788072352616
  ISBN:
  80-7235-261-X

  Popis produktu

  • Učebnice je čtvrtou částí řady učebnic přírodopisu pro 6. - 9. ročník ZŠ a pro nižší ročníky víceletých gymnázií.
  • V souladu s osnovami vzdělávacího programu Základní škola zpracovává učivo geoologie a ekologie.

  Určeno pro:
  9. ročník
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  87

  Recenze

  Otevíráte čtvrtý a poslední díl učebnice přírodopisu na základní škole. Budete se v něm učit převážně o neživé části přírody. Dozvíte se, z čeho je tvořena Země a její jednotlivé části. Seznámíte se s nerosty, s jejich stavbou a poznáte také jejich krásu. V kapitole o horninách - petrologii - se budete učit o složení a vzniku hornin.

  Budete se učit o změnách, které probíhaly a probíhají na zemském povrchu i uvnitř Země, a čím jsou způsobovány. Výsledky těchto změn můžete pozorovat ve svém okolí.

  Přiblížíme vám vývoj života v jednotlivých geologických érách vývoje Země. Poznáte, jak se geologicky vyvíjelo území našeho státu. Dozvíte se, kdy vznikly naše nejvyšší hory Krkonoše, i to, že na našem území kdysi probíhala silná sopečná činnost. Přitom si uvědomíte, že ani neživá příroda není neměnná, že se nepřetržitě vyvíjí a pohybuje, někdy sotva postřehnutelně, jindy však s nebezpečnou rychlostí.

  V závěru učebnice jsou zařazeny základní poznatky z poměrně mladého vědního oboru - ekologie. V něm vás chceme oslovit především jako dospívající žáky, kteří již dovedou pochopit, co je pro naše prostředí, ve kterém žijeme, správné, a co špatné. V zoologii a v botanice jste poznali mnoho druhů rostlin a živočichů. Důležité bude, abyste na základě svých znalostí dokázali vysvětlit jejich vzájemné vztahy a souvislosti, abyste si uvědomili nutnost ochrany rostlin, živočichů, krajiny a pomohli tak zachovat životní prostředí a život na této planetě ve všech jeho formách.  

  Obsah učebnice

  Naše Země ve vesmíru

  Vznik Země

  Stavba Země

  MINERALOGIE

  • Nerosty a horniny
  • Fyzikální vlastnosti nerostů
  • Chemické vlastnosti nerostů
  • Třídění nerostů (minerálů)
  • Přehled nerostů
  •    Prvky
  •    Halogenidy
  •    Sulfidy
  •    Oxidy
  •    Uhličitany
  •    Dusičnany
  •    Sírany
  •    Fosforečnany
  •    Křemičitany
  •    Nerosty organického původu (organolity)

  PETROLOGIE

  • Vyvřelé horniny (vyvřeliny)
  • Usazené horniny (usazeniny)
  • Přeměněné horniny

  GEOLOGICKÉ DĚJE

  • Vnitřní geologické děje
  •    Poruchy litosférických desek
  •    Poruchy zemské kůry
  • Vnější geologické děje
  •    Zvětrávání
  •    Působení zemské tíže
  •    Činnost vody
  •    Činnost větru

  PŮDY

  • Podzemní voda a prameny
  • Vznik a vývoj života na Zemi
  •    Názory na vznik a vývoj života
  •    Jak začal život
  •    Éry vývoje Země

  GEOGRAFICKÝ VÝVOJ A STAVBA ČESKÉ REPUBLIKY

  • Český masiv
  • Západní Karpaty

  EKOLOGIE

  • Podmínky života
  • Neživé složky životního prostředí (abiotické podmínky)
  •    Světlo a teplo
  •    Světlo a organismy
  •    Teplo a organismy
  •    Vzduch
  •    Voda
  •    Minerální látky
  • Živé složky životního prostředí (biotické podmínky)
  •    Jedinec, populace, společenstvo (biocenóza), ekosystém
  •    Stav životního prostředí
  •    Člověk a biosféra
  •    Ochrana přírody
  •    Zeleň v krajině a její význam

  ZÁVĚR

  REJSTŘÍK

   

   

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  Související zboží:

  S titulem Přírodopis 9.r. ZŠ 4 - Mineralogie a geologie souvisí:

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Související zboží: