Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Zajímavé čtení 2. díl – čítanka pro 9. a 10. ročník ZŠ speciální

  Naše cena s DPH:
  232 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Věra Heroldová a kol.
  Nakladatel:
  PARTA
  Kód zboží:
  53407
  ISBN:
  9788073200855

  Popis produktu

  • Čítanka je pro žáky základních škol speciálních poslední příležitostí k systematické výuce čtení.
  • První část tvoří krátké texty sloužící k opakování čtenářských dovedností. Následují témata obohacující věcné učení, např. Česká republika, rodina, nakupování, služby, zdraví apod.
  • V další části jsou básničky, krátké povídky, pohádky a bajky, řazené podle ročních období.
  • Učebnice plně nahrazuje Čítanku pro pracovní stupeň pomocné školy, oproti ní je však v barevném provedení. 

  Parametry knihy

  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  127

  Recenze

  Učebnice je koncipována tak, aby byla dostupná dětem s různými čtenářskými dovednostmi, které jsou v tomto věku již značně rozdílné. Obsahuje texty lehčí i složitější. Výběr i sled článků je ponecháván na učiteli a jeho tvořivém přístupu. Některé jsou vhodné k dramatizaci, která pomáhá dětem zvýšit sebevědomí a cvičit jejich paměť. Pomocí lidových pranostik a zvyků žáci poznávají život našich předků. Texty z encyklopedií by měly podněcovat žáky k vyhledávání  dalších poznatků a tak naplnit i cíl vést žáky k celoživotnímu vzdělávání. Jednotlivé články vycházejí ze situací, které jsou žákům blízké. Zaměřují se na praktické využívání získaných znalostí.

  Zahrnuje i texty z průřezových témat, které rozvíjejí a prohlubují komunikativní dovednosti a schopnosti. Učiteli je rovněž dána možnost využít některé části textu jako rozšiřující učivo či pro samostatnou práci žáků.

  Učebnice je rozdělena do dvou částí:

  1. část se synchronizuje s učivem věcného učení - je vhodná k využití v rámci mezipředmětových vztahů.

  2. část je rozdělena podle ročních období - začíná podzimem, tj. začátkem školního roku a končí létem.

  Učebnice obsahuje i články určené dobrým čtenářům, které jsou označené jako "Dárek pro dobré čtenáře". Jednoduché texty pro méně zdatné čtenáře, které jsou hlavně v první části učebnice, jsou psány větším písmem. Vzhledem k problematickému čtení těchto žáků je třeba pečlivě s nimi procvičit obtížnější slova (např. shluky souhlásek) nejdříve z tabule, společné vyhledávání těchto slov v textu v učebnici, podtrhávání slov, skládání slov z písmenkové tabulky, atd. a nakonec teprve čtení článku z učebnice.

  Příklad metodického postupu u zdatnějších čtenářů:

  1. rozhovor na dané téma - uvedení do situace, navození atmosféry obrázkovým materiálem, písničkou, básničkou,

  2. procvičení obtížných slov (víceslabičných slov, shluků souhlásek...) napsaných na tabuli, jindy na lístcích, které má učitel v ruce,

  3. vzorové čtení článku učitelem (asistentem),

  4. rozbor článků - odpovědi na otázky učitele, u kratších článků pokus o vyprávění obsahu, zkušenosti dětí, vysvětlení neznámých pojmů, výchovné využití (ochrana přírody, vztahy v rodině, ohleduplnost, úcta k starším spoluobčanům, udržování čistoty a pořádku doma, na veřejnosti atd.),

  5. čtení článku žáky, je-li delší, tedy jen jeho části podle zdatnosti čtenářů,

  6. zadání domácího úkolu.

  Tento postup je jen jednou z možností, jak s učebnicí pracovat. Důležitý je samostaný tvůrčí přístup učitele, který je řízen schopnostmi žáků v dané třídě. 

           

     

  Obsah učebnice

  I. Opakování

  II. Česká rapublika

  III. Rodina

  IV. Nakupování

  V. Služby

  VI. Zdraví a nemoc

  VII. Sexuální výchova

  VIII. Pošta

  IX. Doprava

  X. Volný čas, pamětihodnosti

  XI. Roční doby

   

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Zákazníci s tímto titulem často kupují: