Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Prvouka 1.ročník - metodický průvodce

  Původní řada.

  Naše cena s DPH:
  65 Kč DPH 10%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Mühlhauserová Hana, Svobodová Jaromíra
  Nakladatel:
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
  Kód zboží:
  24506
  EAN:
  9788072890132
  ISBN:
  8072890131
  NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

  Popis produktu

  • Příručka pro učitele, která zahrnuje náměty pro samostatnou práci, pro hry a činnosti v hodině.
  • Navíc obsahuje texty říkanek, písniček a pranostik týkající se probíraných celků i metodické rozpracování učiva.
  • Součástí je návrh tematického plánu.

  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  48

  O učebnici

  Prvouka by měla patřit k předmětům, na které se žáci těší. Je to předmět, v němž žáci upevňují a rozšiřují nabyté informace o svém nejblížším okolí, vytvářejí si vztah k životu, k přírodě, k vlasti, k ostatním lidem i k sobě samým. Učí se základním pracovním i režimovým návykům, získávají vědomí odpovědnosti za vlastní zdraví a bezpečnost, vědomí sounáležitosti s lidmi, přírodou, věcmi i ději kolem sebe.

  Vyučující by měl mít vždy na zřeteli nejen vzdělávací, ale i výrazný výchovný charakter předmětu.

  S tímto širokým cílem a dvojím posláním ovšem souvisí i velmi vysoký nárok kladený na přípravu učitele. Učení o přírodě, o rodině i životě nesní být jen verbální, ale je třeba, aby byla ve výuce co nejvíce přítomna příroda a různorodá praktická zkušenost. Učitel by měl vést žáky k rozšiřování poznatků na tomto poli především na základě pozorování, pokusů, vycházek, třídění obrazového materiálu a vyhledávání informací.

  Cíle prvouky v 1. ročníku:

  • vést děti k uvědomění si svého místa mezi lidmi, plnění nové role školáka a povinnosti s tím spojených
  • vytváření správných mezilidských vztahů, vést žáky ke slušnému chování a vystupování ve škole i na veřejnosti
  • naučit je všímat si okolí, vnímat krajinu a orientovat se v ní, seznámit je se svým bydlištěm, pěstovat k němu vztah
  • vést ke správnému chování v přírodě, k zodpovědnosti za stav přírody
  • naučit se poznávat běžné zástupce živočichů, rostlin a hub
  • vést děti k pochopení stálých změn a harmonie v přírodě na základě změn v jednotlivých ročních obdobích
  • učit se poznávat své tělo, jeho stavbu, pěstovat základní hygienické návyky a vést ke správné životosprávě
  • umět se orientovat v čase, osvojovat si časový řád
  • vést děti k opatrnosti před nebezpečím
  • naučit děti poradit si v případě nehody, naučit je pomoci druhým
  • umět se pohybovat na ulici, v obchodě, na poště, u lékaře, v dopravních prostředcích
  • vypěstovat u dětí pozitvní vztah k práci a dobré pracovní návyky

  Metody a formy práce v prvouce

  Hodiny prvouky by měly být pestré a různorodé. Hodinu si rozdělíme na menší celky, kde střídáme metody a formy práce (podle námětů uvedených v metodice a úkolů v pracovní učebnici). Začátek hodiny i každou její část motivujeme (pomocí hry, hádanky, básničky, písničky, pohádky, problémového úkolu apod.)

  Nejčastější formy práce a metody, které v prvouce využíváme:

  • vyprávění, rozhovor (je třeba dát dětem prostor k vyjádření svých názorů) 
  • vycházky (náměty na vycházky jsou uvedeny u každého probírané celku)
  • exkurze, pozorování přírody
  • uspořádání výstavek, pokusy
  • třídění a vyhledávání materiálů a informací
  • hry, rébusy, hádanky, křížovky, osmisměrky

  Pracujeme frontálně s celou třídou nebo ve skupinách (4 - 6 členných), ve dvojicích nebo např. v řadách. Neustále hodnotíme a vedeme i žáky k hodnocení spolužáků a k sebehodnocení. Při práci se snažíme co nejvíce aktivizovat a zapojit všechny smysly dětí a spojit vědomosti s citovými prožitky, které povedou k dobrému zapamatování i k výchovnému působení na žáky.

  Učebnice je spojením klasických osvědčených prvků ve výuce prvouky s novějším moderním pojetím. Velmi dbá na široké využití mezipředmětových vztahů (mnoho úkolů v metodice je možno propojit s českým jazykem i jednotlivými výchovami). Nabízí úkoly různě náročné pro možnost individuálního přístupu a poskytuje množství námětů  na hravé a činnostní úkoly (křížovky, hádanky, rébusy, osmisměrky, bludiště, modelování, třídění...).

  Množství her, které jsou uvedeny v metodice, vede děti k rozvoji slovní zásoby, logického myšlení, samostatnosti, a tím nenásilnou formou rozšiřuje okruh jejich poznání. Důležitou součástí prvouky je též vytváření vztahů (v kolektivu, k přírodě, v bydlišti....) a vhodných forem chování v různých situacích.  

    

  Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu nebo kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace Souhlasím

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?