DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

5 AŽ 9 Český jazyk a kulturní přehled

Cvičebnice k přijímacím zkouškám na střední školy

Autor:Alena Papoušková, Jan Kvirenc
Nakladatel:SOBOTÁLES
Kód:11428
ISBN:9788086817477
EAN:9788086817477
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:149 Kč
Množství:
+-
ks

Komu je příručka určena?
Příručka poslouží hlavně těm z vás, kteří se chystají skládat přijímací zkoušky na střední školu po 5., 7. nebo 9. třídě. Je však určena úplně všem, kteří si chtějí prověřit své znalosti a přehled v českém jazyce, historii a kultuře.

Co v příručce najdete?
Příručka obsahuje soubor úloh z českého jazyka pro 5. ročník (10 variant), pro 7. ročník (10 variant) a pro 9. ročník (rovněž 10 variant). Dále v příručce najdete otázky ke kulturně-historickému přehledu pro 5. ročník a soubor úloh ke kulturně-historickému přehledu pro 9. ročník (15 variant).
Úlohy z českého jazyka se opírají o učivo základní školy. Každá varianta je rozdělena do tří částí. V první části si procvičíte pravopis. Úlohy v druhé části vždy vycházejí z konkrétního textu a zaměřují se hlavně na gramatiku (tj. na tvarosloví a větnou skladbu) a na nauku o slovní zásobě. Třetí část, která se k výchozímu textu nevztahuje, obsahuje zejména úlohy ze slohu, ale také různé jazykové hádanky, hlavolamy i otázky z literatury.
Neméně důležitou součástí publikace je řešení všech úloh a seznam knižních titulů, z nichž byly vybírány pracovní texty.

K čemu příručka slouží?
Příručka je především vhodným materiálem k přípravě na přijímací zkoušky. Je však pojata šířeji – jako cvičebnice. Slouží tedy k procvičování, opakování, upevňování, ale i k prohlubování vašich znalostí, a to nejen před zkouškami. A snad bude i podnětem k zájmu o rozšíření vašeho obecně kulturního rozhledu.

Recenze učebnice

Máte před sebou příručku českého jazyka a kulturně-historického přehledu. Než začnete s knížkou pracovat, doporučujeme vám přečíst si tuto předmluvu. Pomůže vám se v publikaci orientovat.

 

Komu je příručka určena?

Příručka poslouží hlavně těm z vás, kteří se chystají skládat přijímací zkoušky na střední školu po 5., 7. nebo 9. třídě. Je však určena úplně všem, kteří si chtějí prověřit své znalosti a přehled v českém jazyce, historii a kultuře.

 

Co v příručce najdete?

Příručka obsahuje soubor úloh z českého jazyka pro 5. ročník (10 variant), pro 7. ročník (10 variant) a pro 9. ročník (rovněž 10 variant). Dále v příručce najdete otázky ke kulturně-historickému přehledu pro 5. ročník a soubor úloh ke kulturně-historickému přehledu pro 9. ročník (15 variant).

Úlohy z českého jazyka se opírají o učivo základní školy. Každá varianta je rozdělena do tří částí. V první části si procvičíte pravopis. Úlohy v druhé části vždy vycházejí z konkrétního textu a zaměřují se hlavně na gramatiku (tj. na tvarosloví a větnou skladbu) a na nauku o slovní zásobě. Třetí část, která se k výchozímu textu nevztahuje, obsahuje zejména úlohy ze slohu, ale také různé jazykové hádanky, hlavolamy i otázky z literatury.

Neméně důležitou součástí publikace je řešení všech úloh a seznam knižních titulů, z nichž byly vybírány pracovní texty.

 

K čemu příručka slouží?

Příručka je především vhodným materiálem k přípravě na přijímací zkoušky. Je však pojata šířeji – jako cvičebnice. Slouží tedy k procvičování, opakování, upevňování, ale i k prohlubování vašich znalostí, a to nejen před zkouškami. A snad bude i podnětem k zájmu o rozšíření vašeho obecně kulturního rozhledu.

 

Jak s příručkou pracovat?

Soubory úloh jsou sice rozděleny podle ročníků, ale žáci 7. a 9. tříd mohou samozřejmě opakovat učivo i při řešení jednodušších variant, a naopak žáci 5. a 7. ročníku mohou vyzkoušet i varianty pro vyšší ročníky.

Na rozdíl od přijímacích textů nejde při vypracovávání úloh v této cvičebnici o čas. Jednotlivé varianty ani nemají zcela stejný rozsah a obsahují úkoly různé úrovně obtížnosti. Úkoly lze přeskakovat, vracet se k nim.

Některé otázky jsou možná formulovány jinak, než jste zvyklí. Nenechte se tím odradit! Přemýšlejte, pracujte s řešením, používejte základní jazykové příručky (jako jsou např. Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Stručná mluvnice česká aj.), poraďte se s rodiči nebo učiteli.

V úlohách z českého jazyka je kladen velký důraz na práci se souvislým textem, proto se v příručce setkáte s rozmanitými druhy textů. Věnujte jim prosím pozornost. Úryvky pocházejí převážně z krásné literatury, ale i z populárně naučných knih, z novin a časopisů. Doufáme, že vás alespoň některá ukázka inspiruje k tomu, abyste si přečetli celou knihu, z níž byla vybrána.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Testy - příprava na střední školy

-30%
Testy - příprava na střední školy
M. Cizlerová, O. Čelišová, P. Červinková, M. Kulhavá
DIDAKTIS
118 Kč
skladem

Testy - příprava na víceletá gymnázia

-25%
Testy - příprava na víceletá gymnázia
O. Čelišová, P. Červinková, M. Kulhavá, K. Štekovičová
DIDAKTIS
127 Kč
skladem

Sbírka úloh z matematiky pro základní školu

Sbírka úloh z matematiky pro základní školu
Běloun František
PROMETHEUS
129 Kč
skladem

Nebojím se... češtiny! (4. a 5.třída)

Nebojím se... češtiny! (4. a 5.třída)
Ivana Svobodová
Albatros
99 Kč
skladem