DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Český jazyk 5.r. ZŠ - učebnice

Autor:Kosová J., Babušová G., Rykrová L., Vokšická J.
Nakladatel:FRAUS
Kód:53511
ISBN:9788072389605
EAN:9788072389605
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:134 Kč
Množství:
+-
ks
 • Učebnice zahrnuje učivo jazykové, komunikační i slohové. Obvyklou strukturu kapitoly v učebnici tvoří souvislý výchozí text, část k zprostředkování nového učiva a úlohy nejrůznějšího typu.
 • Zařazeny jsou i problémové úlohy a jako ukázka i rejstřík lingvistických termínů, s nimiž se žáci v učebnici seznámili.
 • Novinkou jsou barevné rámečky, v nichž najdete mezipředmětové vztahy, aktivity či vysvětlující texty.

Obsah učebnice:

Učivo známé i neznámé

 • Odpočinuli jsme si

Opakování ze 4. ročníku: vyjmenovaná slova, přípony, podstatná jména; vypravování (osnova, přímá řeč, věta uvozovací)
Mario posílá dopis svému kamarádovi; Letní brigáda

 • Vynalézali

Opakování ze 4. ročníku: slovesa a pravopis slovesných zakončení přítomného času, slovesný způsob; skladba a shoda přísudku s podmětem; popis.
Křižíkova světelná fontána; František Křižík

 • Mění se

Opakování ze 4. ročníku: stavba slova, vyjmenovaná slova. Slovotvorba; klíčová slova.
Letní čas; Zimní pneumatiky

 • Vyrábíme

Opakování ze 4. ročníku: znělost, skupiny s ě, je. Skupiny s mě, mně, souhláskové skupiny; popis pracovního postupu; konflikt, omluva.
Přívěsek; Ztracený přívěsek

 • Sportuji, sportuješ, sportuje

Předpony s- a z-; slova přejatá.
Jsme cyklisté, plavci a lenoši; Vuvuzela

Pravopis přídavných jmen a shoda přísudku s podmětem

 • Nocovali jsme

Druhy přídavných jmen, přídavná jména měkká.
Nocování ve škole; Noční návštěva učebny přírodopisu

 • Odjíždíme

Přídavná jména tvrdá, přídavná jména přivlastňovací; vypravování, popis místa, přihláška.
Výlet za kanál La Manche; Brusel

 • Připravujete se?

Opakování
Vánoční jarmark; Vídeňské vánoční trhy

 • Přečetli jsme

Přísudek slovesný a přísudek jmenný se sponou.
Kdo jsou lichožrouti?; Lichožroutí bydlení

 • Dívejte se

Shoda přísudku s podmětem (podmět nevyjádřený, několikanásobný); podstatná jména
pomnožná.
Co znamená zkratka 3D?; Odměna za vysvědčení

Podrobnější seznámení se slovními druhy

 • Připravujeme se

Spisovnost, slovesné tvary; oznámení; čtení s porozuměním.
Talentové zkoušky; Rozhovor se svým já

 • Počítáme

Druhy číslovek, skloňování číslovek tři, čtyři, psaní složených číslovek; složenka, podací lístek.
Nové známky; Největší poštovní schránka

 • Hořelo

Pravopis předložek s a z. Opakování ze 4. ročníku: spojky, příslovce; souvětí.
Požár; Bezstarostná teta Bláža

 • Jezděte!

Reklama; druhy zájmen
Dětské kolo Gepard; Nové kolo?

 • Chráníš se?

Opakování
Zkažený výlet; Aler

Sdělování a přijímání informací

 • Sokolničili

Vztahy ve slovní zásobě; orientace v textu.
Nezapomenutelný zážitek; Z historie sokolnictví

 • Věnuji se...

Aktivní naslouchání, inzerát; vlastní jména.
Školní kapela; Kdo je Pavel Jurkovič?

 • Obdivujeme

Zvuková stránka jazyka; mluvené projevy - mimojazykové prostředky; referát; e-mail.
Paralympiáda; Běh Terryho Foxe

 • Přemýšlíme

Rozlišování faktů a názorů.
Nahlédnutí do vesmíru; Vyloučený Pluto

Loučení s prvním stupněm
Budeme hodnotit
Opakování
Co bychom bez školy neuměli? Jaké by to bylo bez školy?; Zamyšlení žáka pátého ročníku

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Přírodopis 7.r. ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit

Přírodopis 7.r. ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit
Čabradová,Hasch,Sejpka,Vaněčková
FRAUS
75 Kč
skladem

Přírodopis 6.r. ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit

Přírodopis 6.r. ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit
V. Čabradová, F. Hasch, J. Sejpka, I. Vaněčková
FRAUS
79 Kč
skladem

Přírodopis 8.r. ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit

Přírodopis 8.r. ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit
Vaněčková Ivana, Skýbová Jana, Markvartová Drahuše, Hejda Tomáš
FRAUS
75 Kč
skladem

Matematika 5.r. ZŠ - učebnice

Matematika 5.r. ZŠ - učebnice
Hejný M., Jirotková D., Bomerová E., Michnová J.
FRAUS
124 Kč
skladem

Čítanka 5.r. ZŠ - učebnice

Čítanka 5.r. ZŠ - učebnice
Šebesta Karel, Váňová Kateřina
FRAUS
144 Kč
skladem

Příroda pro 5.r. ZŠ - učebnice (Člověk a jeho svět)

Příroda pro 5.r. ZŠ - učebnice (Člověk a jeho svět)
Frýzová Iva, Jůzlová Petra, Dvořák Ladislav
FRAUS
109 Kč
skladem