DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Český jazyk 8.r. 2.díl - Komunikační a slohová výchova

Autor:Hrdličková H.
Nakladatel:ALTER
Kód:10709
ISBN:8072450123
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:59 Kč
Množství:
+-
ks
  • Je první učebnicí českého jazyka na současném trhu, která obsahuje pokyny k průběžnému využívání počítače ve výuce. Žáci jsou vedeni k práci s internetem, digitálními slovníky, encyklopediemi a k využívání funkcí textového editoru Word. Do výuky jsou zařazeny prvky mediální výchovy. Učebnice přináší poučení o typech médií a mediálních textů.
  • Trojdílná učebnice je v souladu s Ústavou a zákony ČR, se Standardem vzdělávání i s učebním plánem a osnovami vzdělávacího programu pro základní školu.
  • Vyznačuje se logickou stavbou a jasným členěním na jednotlivé tematické celky. Způsobem zpracování navazuje na předcházející učebnice pro 6. a 7. ročník a tím zároveň na úplnou řadu učebnic pro první stupeň základní školy.
  • Učebnici tvoří tři díly: první díl obsahuje učivo o jazyce, druhý díl je věnován slohu, komunikaci a práci s informacemi, třetí díl doplňuje soubor o diktáty, cvičení, tabulky a přehledy. I pro 8. ročník napsal výchozí texty k jazykovému učivu spisovatel Ivan Klíma, a to se zřetelem k věkovým zvláštnostem a věku žáků. Učebnice tak výchozími texty jednotlivých cvičení plní nejen cíle jazykového vzdělávání a jazykové výchovy, ale i důležité výchovné cíle občanské.
  • Učebnice je dobře odborně zpracovaná, odpovídá věku a možnostem žáků.
  • Učebnice se vyznačuje jednotným didaktickým pojetím: vede žáky k vyvozování vlastních závěrů, výrazně preferuje induktivní postupy a dává podněty k dalším samostatným aktivitám žáků.
  • Bohatá barevnost napomáhá k hlubší strukturaci textu, a tak přispívá k snazšímu osvojení jednotlivých jazykových jevů.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují