DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Chemie 9.r. ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice

Autor:Škoda J., Doulík P.
Nakladatel:FRAUS
Kód:17179
ISBN:9788072385843
EAN:9788072385843
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:155 Kč
Množství:
+-
ks

Učebnice chemie pro 8. a 9. ročník ZŠ a VG vycházejí ze základních zásad a požadavků formulovaných v RVP ZV. Respektují tradici chemie jako izolovaného vyučovacího předmětu, ale zároveň se snaží v maximální možné míře o zakomponování mezipředmětových vztahů. Koncepce učebnic obsahuje i snahu využívat co nejvíce znalostí a zkušeností žáků nejen ze školní výuky, ale především z reálného života. Požadavky současné společnosti na kompetence žáků jsou značně odlišné oproti době např. před 10 lety. Proto naše učebnice obsahují témata, která považujeme za aktuální a důležitá z hlediska současné společnosti.

Obsah učiva
Řazení kapitol učebnic je netradiční a k výrazné změně dochází také ve strukturaci učiva chemie. Snahou autorů je stírat (a především vůbec nevytvářet) hranice mezi anorganickou a organickou chemií a vycházet od dějů, které jsou žákům blízké a známé, k dějům, které vnímají abstraktněji.

Značný důraz je věnován vztahu chemie a životního prostředí v souvislosti s ekologickou výchovou a trvale udržitelným rozvojem. V učebnici pro 9. ročník se věnujeme také zásadám správného jednání v případě mimořádných událostí (havárie, požár, úniky nebezpečných látek).

Učebnice obsahují dvanáct návodů na laboratorní cvičení k šesti tematickým celkům (vždy ve dvou variantách).

Učebnice pro 9. ročník / kvartu zahrnuje následující tematické celky:

 • Opakování 8. ročníku;
 • Tuky, sacharidy;
 • Fotosyntéza, respirace, kvašení;
 • Bílkoviny; DNA, RNA;
 • Vitaminy, hormony, alkaloidy;
 • Drogy a návykové látky, doping;
 • Plasty - formou projektu;
 • Exotermické a endotermické děje;
 • Katalyzátory, enzymy;
 • Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí;
 • Redoxní děje, hoření, koroze;
 • Elektrolýza;
 • Řada napětí kovů;
 • Chemické reakce;
 • Základní chemické výpočty;
 • Výroba energií a paliv;
 • Alternativní zdroje energie - formou projektu;
 • Hnojiva, stavební hmoty, léčiva;
 • Chemický průmysl v ČR;
 • Mimořádné události;
 • Chemie a trvale udržitelný rozvoj.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Školní atlas světa

-15%
Školní atlas světa
KARTOGRAFIE
276 Kč
skladem

Matematika - Tercie: Geometrické konstrukce

Matematika - Tercie: Geometrické konstrukce
Herman, Chrápavá
PROMETHEUS
90 Kč
skladem

Matematika - Tercie: Úměrnosti

Matematika - Tercie: Úměrnosti
Herman, Chrápavá
PROMETHEUS
90 Kč
skladem

Team Deutsch - Němčina pro 8. a 9. r. ZŠ - pracovní sešit

Team Deutsch - Němčina pro 8. a 9. r. ZŠ - pracovní sešit
Esterl U.,Körner E. a kol.
KLETT
189 Kč
skladem

Chemie 8.r. ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice

Chemie 8.r. ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice
Škoda J.,Doulík P.
FRAUS
155 Kč
skladem

Chemie 9.r. ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit

Chemie 9.r. ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit
Šmídl M., Doulík P., Škoda J.
FRAUS
79 Kč
skladem