DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Člověk a jeho svět 3.r. Průvodce pro učitele k učebnicové sadě

metodický průvodce pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět

Autor:P. Adámková, I. Chramostová, R. Komaňská, E. Pfeiferová, K. Vance
Nakladatel:DIDAKTIS
Kód:55598
ISBN:9788073581114
EAN:9788073581114
Dostupnost:do 7 dnů
Cena s DPH:199 Kč
Množství:
+-
ks
  • Zdroj inspirace pro zkušené pedagogy, pomocník a manuál pro začínající učitele. Nabízí důležité koncepční informace, přehledný návod, jak se sadou pracovat, ke každé kapitole výchovně-vzdělávací cíle, doplnění a upřesnění výkladu, řešení všech úkolů, doplňující otázky, náměty, tipy a odkazy, dále návrhy projektů, čtvrtletní testy a opakovací bludiště.
  • Je praktickým pomocníkem učitele při realizaci vyučovacích hodin vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.
    V úvodní části popisuje distribuci učiva a očekávaných výstupů v jednotlivých tematických celcích, zapojení průřezových témat a jiných vzdělávacích oblastí a další informace užitečné pro tvorbu ŠVP.
  • Součástí průvodce je i stručné a přehledné seznámení s učebnicovou sadou včetně praktického popisu prvků užívaných v učebnici a v pracovním sešitě.
  • Ke každé kapitole jsou stanoveny cíle (rozvíjené dovednosti, klíčové kompetence, očekávané výstupy, k nimž kapitola směřuje, a mezipředmětové vztahy).
  • Ke každé kapitole jsou zde uvedeny náměty k práci s úvodním motivačním textem, rozšíření či upřesnění výkladu, doplňující úkoly, řešení všech otázek a úkolů v učebnici i v pracovním sešitě, odkazy a tipy.
  • Na každé čtvrtletí nabízí test z Průvodce pro učitele sloužící k opakování poznatků.
  • Ke každému tematickému celku zde učitel nalezne soubor opakovacích otázek ve formě bludiště.
  • Jsou zde navrženy čtyři projekty zaměřené na průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova ve spojení s manipulačními či výtvarnými činnostmi.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Český jazyk 3.r. pracovní sešit

Český jazyk 3.r. pracovní sešit
Vlastimil Styblík, Zdeňka Dvořáková, Karla Ondrášková, Milada Buriánková
SPN
99 Kč
skladem