DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

deutsch.com 1 - pracovní sešit + CD

1. díl pracovního sešitu včetně audio CD k pracovnímu sešitu

Autor:S. Vicente, C. Cristache, G. Neuner, L. Pilypaityte, B. Kirchner
Nakladatel:HUEBER
Kód:54722
ISBN:9783192316586
EAN:9783192316586
Dostupnost:skladem
Běžná cena:299 Kč
Sleva:10 %
Cena s DPH:269 Kč
Množství:
+-
ks

1. díl českého pracovního sešitu A1 k třídílné učebnici deutsch.com. Pracovní sešit obsahuje vložené audio-CD s nahrávkami POUZE k pracovnímu sešitu.

Sešit obsahuje cvičení, částečně kontrastně zpracovaná k angličtině a příp. jinému rodnému jazyku, cvičení na fonetiku a slovní zásobu, úkoly pro sebeevaluaci.

Součástí pracovního sešitu je přehled slovní zásoby a komunikačních prostředků v češtině, dále pak přehled gramatiky v českém jazyce.

Řada učebnic němčiny Deutsch.com je určena pro mládež a mladší dospělé bez vstupních znalostí. Ve třech dílech učebnice připravuje žáky až k znalostní úrovni B1 podle SERR, tedy ke složení mezinárodní jazykové zkoušky Zertifikat Deutsch (příp. für Jugendliche). Základním motivem učebnice je vícejazyčnost, tedy využití rodného jazyka studentů a všech již dříve ovládnutých jazyků ve výuce němčiny.

Recenze učebnice

V pracovním sešitě si můžete látku, kterou jste probírali v učebnici deutsch.com samostatně zopakovat a procvičit. V pracovním sešitě najdete:
Cvičení a úkoly: Zde si zopakujete a prohloubíte gramatiku, slovní zásobu a komunikační prostředky, se kterými jste se seznámili v učebnici na stránkách A a B. Cvičení, u kterých je symbol vybarven červeně, jsou o něco obtížnější.
Výslovnostní cvičení: Učíte se jednotlivé hlásky rozpoznat a správně je vyslovovat, procvičujete větnou melodii komunikačních prostředků v lekci.
Pro kontrolu: Ve cvičení na konci lekce máte možnost ještě jednou si zopakovat nejdůležitější učební látku z lekce. K těmto cvičením najdete na konci pracovního sešitu také klíč.
Na konci každého modulu je shrnuta učební látka celého modulu. Systematický trénink jazykových dovedností (poslech, čtení, písemný a ústní projev) Vám umožňuje zopakovat a procvičit si učební strategie na základě různých autentických textů, reálií a zajímavých podnětů k psaní a mluvení. Tento trénink spolu s červeně zabarvenými tipy „jak se učit“ Vám také pomůže se připravovat na maturitu. Strategie a tipy z učebnice jsou přeloženy do češtiny v části „Učení bez mučení – Jak na to?“ Projekty k interkulturním tématům stejně jako k reáliím nabízejí možnost volného a kreativního prohloubení učiva. V přehledech je shrnuta gramatika daného modulu a doplněna českým komentářem. Zde je věnována pozornost především jevům, ve kterých čeští studenti často chybují. V německo-českém slovníčku je vyznačena povinná slovní zásoba. Za slovníčkem navíc najdete přehled nejdůležitějších komunikačních prostředků. Na stránkách „To už umím!“ jsou ke každému modulu shrnuty a krátce popsány jednotlivé úrovně Společného evropského referenčního rámce (tzv. Kann-Bestimmungen). K jednotlivým úrovním si můžete aktivně doplnit odpovídající jazykové prostředky a ověřit si na základě sebekontroly, zda učební látku daného modulu ovládáte. Na konci pracovního sešitu najdete seznam gramatické terminologie s překladem do češtiny.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují