DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Dyslektická čítanka pro 1. - 2. ročník

Autor:Zdena Michalová
Nakladatel:Tobiáš
Kód:56301
ISBN:9788073111519
EAN:9788073111519
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:149 Kč
Množství:
+-
ks

Společně s Dyslektickou čítankou pro 2. - 3. ročník a Čítankou pro dyslektiky II, III a IV téže autorky tvoří ucelenou řadu učebnic pro nácvik techniky čtení a nácvik čtení s porozuměním pokrývající 1. - 9. ročník ZŠ.

Značnou část učebnice tvoří práce s písmenem a slabikou. Úkoly posilují práci obou mozkových hemisfér. Z obsahového hlediska je systematicky pracováno s otevřenou slabikou, zavřenou slabikou dvojpísmenou, otevřenou slabikou ve slovech dvojslabičných a zavřenou slabikou na konci slov.

Učebnice poslouží dětem 1. tříd jako doplněk slabikáře, dále je určena dyslektikům (konec 1. třídy, 2. třída, příp. 3.) pro zvládnutí uvedených partií a všem dětem s obtížemi i charakteru nedyslektického. Je vhodná i pro čtení ve školách zvláštních, a to od 2. třídy.

Dyslektická čítanka pro 1. - 2. ročník nahrazuje Základy čtení I - inovováno, přeilustrováno.

Recenze učebnice

Učebnice je určena nejen dětem, jež mají z odborného pracoviště stanovenou diagnózu dys, ale i všem těm, kteří čtou bez porozumění nebo mají problémy s dokonalým zvládnutím techniky čtení, u nichž vázne schopnost analýzy, syntézy, PLO, artikulace apod. Publikace je vhodná pro první ročník obecně k nácviku i docvičování čtení po prvotním osvojení písmen a k jeho dokonalému procvičení, ve druhém ročníku pro děti s obtížemi ve čtení specifického i nespecifického charakteru, pro práci individuální i skupinovou, ale též pro nácvik čtení v domácím prostředí pod vedením rodičů.

V učebnici nejsou záměrně systematicky prováděna cvičení na rozvoj zrakové percepce, neboť ve věku, pro který je určena, se většinou musí těchto cvičení provádět velké množství a předpokládáme, že k tomuto účelu lze velmi dobře využít pracovních listů s názvem Shody a rozdíly.

Ve většině vstupních textů se pravidelně střídají tučně vytištěné slabiky s normálními. Účelem je imitovat práci se čtecím okénkem či záložkou. Předpokládáme však, že zadání a vstupní úkoly budou číst děti společně s terapeutem. Pokládáme za samozřejmé, že kromě čtecích okének a záložek je nezbytné používat i bzučák, takže ne vždy na práci s ním odkazujeme.

Hlavní důraz klademe na rozvoj analýzy a syntézy a na porozumění čtenému textu, což je ve vyšších ročnících základem schopnosti samostatně se čtením učit. Proto text obsahuje velké množství tajenek, doplňovaček a rébusů a do procesu osvojování čtení se zapojuje levá i pravá hemisféra.

Dětem, jež mají výrazné obtíže v určité percepčně-kognitivní oblasti, je třeba tvořivě práci s učebnicí doplňovat dalšími cvičeními se zaměřením na inkriminovanou oblast.

 

OBSAH:

1. Opakování písmen psacích a tiskacích.....................3

2. Otevřená slabika dvojpísmenná..............................13

3. Zavřená slabika dvojpísmenná................................23

4. Otevřená slabika ve slovech....................................28

5. Zavřená slabika na konci slov..................................71

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují