DOPORUČUJEME

NOVINKA k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Přijímací zkoušky na střední školy

-5%
Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2017

Ekonomika pro SŠ – Úvod (Učebnice)

Autor:V. Bučková, A. Šafrová Drášilová, A. Fabičovicová, J. Horecký, J. Hrivniaková, J. Krejčíř, P. Musil, Z. Musilová, M. Nováková, J. Procházka, T. Sedláček, F. Svoboda, L. Žídek
Nakladatel:DIDAKTIS
Kód:55145
ISBN:9788073582036
EAN:9788073582036
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:232 Kč
Množství:
+-
ks
 • Učebnicová sada Ekonomika pro střední školy přináší odpovědi na to, co, jak a proč by se měli studenti dozvídat o ekonomických jevech, které je obklopují. Předkládá je však zcela odlišným způsobem, než jak tomu doposud činily učebnice tohoto oboru. Učebnice prvního dílu sady je poutavým průvodcem po základních ekonomických otázkách.
 • První díl plánované pětidílné učebnicové řady Ekonomika pro střední školy je zpracován podle požadavků RVP pro střední odborné vzdělávání (primárně dle RVP pro vzdělávací obory Obchodní akademie, Ekonomika a podnikání a Ekonomické lyceum). Požadavky kurikulárních dokumentů řada naplňuje učebním obsahem, zařazováním stanovených průřezových témat, důrazem na mezipředmětové vazby a rozvíjením příslušných klíčových kompetencí.
 • Učebnice zahrnuje následující tematické celky: ekonomie, ekonomika a základní ekonomické pojmy; trh a tržní systém; finance, finanční trh a instituce finančního trhu; osobní finance a finanční rozhodování; práce, pracovně-právní vztahy a trh práce; národní hospodářství a makroekonomické ukazatele; role státu v ekonomice; mezinárodní obchod; světové hospodářství.
 • Jednotlivé tematické celky jsou složeny z podkapitol zaměřených na dílčí témata (např. inflace, poptávka a nabídka). Podkapitoly jsou jednostránkové nebo dvoustránkové – odpovídají tak jedné nebo dvěma vyučovacím hodinám, které jsou pro dané téma vymezeny.
 • Učebnice je koncipována tak, aby byla zajištěna provázanost jednotlivých podkapitol mezi sebou a současně aby bylo v rámci jednotlivých podkapitol možné diferencovat povinné učivo od informací doplňujících (např. od historických a společenských souvislostí, diskusí k problémům, odkazů na zajímavá filmová zpracování tématu aj.). Provázanost je samozřejmě dodržena také v rámci celé sady (učebnice – pracovní sešit – průvodce pro učitele).
 • Strana v učebnici je rozdělena do dvou hlavních částí – jejím základem je výklad garantovaný vysokoškolským odborníkem s definicemi klíčových pojmů; na něj pak navazují texty zohledňující širší (kulturní, politické aj.) souvislosti a konkrétní praktické příklady.
 • Součástí učebnice je přehledný jmenný a věcný rejstřík.
 • S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

  Dějepis pro SOŠ - České a světové dějiny

  -5%
  Dějepis pro SOŠ - České a světové dějiny
  Petr Čornej, Ivana Čornejová, František Parkan, Milan Kudrys
  SPN
  189 Kč
  skladem

  Fyzika pro střední školy 1.díl (přepracované vydání s CD)

  -5%
  Fyzika pro střední školy 1.díl (přepracované vydání s CD)
  Oldřich Lepil, Milan Bednařík, Radmila Hýblová
  PROMETHEUS
  180 Kč
  skladem

  Deseti prsty na klávesnici

  Deseti prsty na klávesnici
  Nádběla Josef
  COMPUTER MEDIA
  249 Kč
  skladem

  Zeměpis pro střední odborné školy a učiliště

  Zeměpis pro střední odborné školy a učiliště
  Holeček, Frajer a kol.
  ČGS
  165 Kč
  skladem