DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Hravá čeština 5 - Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

Nakladatel:Taktik
Kód:56708
ISBN:9788075630582
EAN:9788075630582
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:124 Kč
Množství:
+-
ks

V souladu s RVP ZV

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol je koncipována tak, aby mohla nabídnout učitelům učebnici společně s celou řadou nástrojů, které jim umožní naplnit ŠVP. Výuková řada Hravá čeština splňuje požadavky jak na RVP ZV, tak i učitelů z praxe. Kromě promyšlených a kreativních učebnic a pracovních sešitů jsme se zaměřili také na doplňkové pomůcky (písanky, čítanka, hravá abeceda, pracovní listy), které komplet dotvářejí. Pracovní sešity a učebnice jsou vytvořeny moderním a inovativním přístupem. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Na tvorbě pracovních sešitů se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování českého jazyka.

Výukové texty doprovázejí barevné fotografie, které rozvíjejí představivost žáků.
Učebnici vhodně doplňuje pracovní sešit Hravá čeština 5.
Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou.
Učebnice má ústřední téma, které děti motivuje k další práci.
Pečlivě vybrané literární ukázky děti poučí i zaujmou.
Učebnice je rozdělena do dvou základních okruhů: Jazykové vyučování a Komunikační a slohová výchova.
Nápadité a hravé úkoly jsou zaměřeny na mezipředmětové vztahy, obsahují i prvky moderní komunikace.
Moderní grafika podporuje motivaci a kreativitu žáků.
Učebnici doplňují informace o významných svátcích.

Učebnice obsahuje:

Opakování učiva ze 4. ročníku
Slovo a jeho význam, stavba slova, slova příbuzná
Zdvojené souhlásky
Tvarosloví (morfologie)
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena, číslovky
Slovesa
Věta jednoduchá a souvětí
Přímá řeč
Vypravování
Popis děje

Počet stran : 96 celobarevných stran B5.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují