DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Hudební výchova pro 6. a 7.r. ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Autor:Šedivý Jakub, Rohlíková Lucie
Nakladatel:FRAUS
Kód:55561
ISBN:9788072389018
EAN:9788072389018
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:129 Kč
Množství:
+-
ks
 • Učebnice hudební výchovy pro 6.-7. třídu obsahově vychází z RVP/Umění a kultura a rozvíjí kompetence žáků po stránce vokální, instrumentální, hudebně pohybové i poslechové. Světem hudby provází žáky příběh začínající kapely, jejíž jednotliví členové objevují zákonitosti hudby, učí se hrát na různé hudební nástroje a nechávají se inspirovat klasickou i současnou hudbou různých žánrů.
 • Cílem učebnice je motivovat žáky k poznávání hudby, zpívání a hře na hudební nástroje a v neposlední řadě k pohybu a rytmickému vyjádření hudby. Učebnice nabízí učiteli možnost výběru postupu dle vyspělosti žáků a zvláštností třídy. Posiluje u žáků motivaci k učení, rozvíjení dobrých vztahů v třídním kolektivu a navození důvěry mezi učitelem a žákem.
  Tematickou osou učebnice je postupné seznamování s jednotlivými hudebními nástroji, na které je nahlíženo z mnoha úhlů i historických kontextů.
 • Tištěná učebnice má moderní grafickou podobu ve plnobarevném provedení se svěžími ilustracemi. V hlavním textu je rozpracována motivační linie příběhu, která uvádí krátký výkladový text doplněný notovými zápisy, schématy či fotografiemi. Nechybí množství motivujících otázek a námětů pro praktické činnosti. Na vedlejší liště jsou umístěné odkazy na mezipředmětové vztahy a poznámky k aktuálnímu dění během školního roku (výročí, festivaly, slavnosti).

Učebnice klade důraz na aktivitu, samostatnost a tvořivost žáků tak, aby:

 • využívali své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách individuálních i skupinových,
 • uplatňovali získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném životě,
 • pracovali na svém pěveckém projevu po stránce intonační i rytmické v jednohlase i vícehlase,
 • reprodukovali na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, realizovali písně a skladby různých stylů a žánrů,
 • vytvářeli jednoduché doprovody a jednoduché hudební improvizace,
 • dokázali vhodně vyjádřit hudbu pohybem,
 • dokázali ocenit kvalitní vokální, instrumentální i pohybový projev druhého,
 • uměli aktivně naslouchat, orientovali se v proudu znějící hudby a přistupovali k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku,
 • vnímali souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění.
 • Schválilo MŠMT

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Já a písnička 2 - Zpěvník pro 5.-9. třídu

Já a písnička 2 - Zpěvník pro 5.-9. třídu
Jánský Petr
MUSIC CHEB
149 Kč
skladem

Hudební výchova pro 5. ročník

Hudební výchova pro 5. ročník
Štíbrová, Kolář
JINAN
129 Kč
skladem

Hudební výchova pro 7. ročník

Hudební výchova pro 7. ročník
Brabec Jindřich
JINAN
129 Kč
skladem

Hudební výchova pro 8. ročník

Hudební výchova pro 8. ročník
Brabec, Štíbrová
JINAN
129 Kč
skladem

Hudební výchova pro 9. ročník

Hudební výchova pro 9. ročník
Brabec, Štíbrová
JINAN
129 Kč
skladem