DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Matematika 2. r. ZŠ - 2. díl - pracovní učebnice

Autor:Hejný M., Jirotková D., Slezáková-Kratochvílová J.
Nakladatel:FRAUS
Kód:51343
ISBN:9788072387694
EAN:9788072387694
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:79 Kč
Množství:
+-

Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností. V každém díle se nachází řada úloh, které si žádají vzájemnou spolupráci a komunikaci žáků, rozvíjejí dovednost řešit problém a schopnost rozhodovat.
V učebnici naleznete stejně jako u 1. ročníku v levém záhlaví každé dvojstrany nadpis pro učitele, vpravo výstup z RVP. Na spodní liště jsou pokyny pro učitele, popř. pro rodiče, sloužící k vysvětlení jednotlivostí k daným cvičením.

Obsah 2.dílu:

 • Oblékáme krychli
 • Počítáme do 40 (Poznávání geometrie krychle)
 • Šaty pro krychli (Násobení jako opakované sčítání)
 • Počítáme do 50 (Náročnější forma evidence procesu)
 • Stavíme jeviště (Matematizace reálné situace)
 • Počítáme do 60 (Násobení jako opakované sčítání)
 • Násobíme šesti (Poznávání zákonitosti v náhodě)
 • Počítáme do 70 (Evidence tabulkou)
 • Hledáme více řešení (Rýsování a měření)
 • Počítáme do 80 (Závislosti a vztahy)
 • Tabulka násobilky - důležitá pomůcka (Třídění tvarů)
 • Počítáme do 90 (Poznávání pravidelnosti)
 • Procházíme výstavištěm (Propojení sčítání a násobení)
 • Hra na kapitány (Závislosti a vztahy)
 • Tabulka vzdáleností (Zdánlivý paradox o věku)
 • Počítáme do 100 
 • Hrajeme Sovu (Grafi cký popis číselných vztahů)
 • Zjišťujeme délku jména (Poznávání obsahu obdélníku)
 • Počet sourozenců (Sběr statistických údajů)
 • Hledáme názvy osad (Slovní úlohy o penězích)
 • Hledáme více řešení (Geometrie v rovině)
 • Opakujeme (Opakované násobení)

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Matematika 2. r. ZŠ - 1 díl - pracovní učebnice

Matematika 2. r. ZŠ - 1 díl - pracovní učebnice
Milan Hejný, Darina Jirotková, Jana Slezáková-Kratochvílová
FRAUS
104 Kč
skladem

Matematika 2. r. ZŠ - 3. díl - pracovní učebnice

Matematika 2. r. ZŠ - 3. díl - pracovní učebnice
Hejný M., Jirotková D., Slezáková-Kratochvílová J.
FRAUS
89 Kč
skladem

Matematika 3.r. ZŠ - pracovní sešit 1

Matematika 3.r. ZŠ - pracovní sešit 1
Hejný M., Jirotková D., Slezáková-Kratochvílová J., Michnová J.
FRAUS
54 Kč
skladem

Matematika 3.r. ZŠ - pracovní sešit 2

Matematika 3.r. ZŠ - pracovní sešit 2
Hejný M., Jirotková D., Slezáková-Kratochvílová J., Michnová J.
FRAUS
54 Kč
skladem

Matematika 1. r. ZŠ 1. díl - Přemýšlení a počítání

Matematika 1. r. ZŠ 1. díl - Přemýšlení a počítání
Hejný M.,Jirotková D. a kolektiv
FRAUS
119 Kč
skladem