DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Matematika 6.r. ZŠ (v souladu s RVP ZV)

Autor:Coufalová J., Pěchoučková Š., Lávička M.
Nakladatel:FORTUNA
Kód:16934
ISBN:9788071689928
EAN:9788071689928
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:139 Kč
Množství:
+-
ks
 • Jde o první učebnici z ucelené řady matematiky pro 2. stupeň ZŠ opatřené schvalovací doložkou MŠMT.
 • Pojetí učebnic klade důraz na rozvoj klíčových kompetencí žáka. Druhé vydání této řady bylo upraveno na základě připomínek lektorů a učitelů, kteří učebnice již používali, a na základě nových poznatků vyplývajících z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – některé pasáže byly vypuštěny, některé učivo bylo přesunuto z učiva základního do rozšiřujícího a naopak, tak aby plně odpovídalo cílům RVP ZV.
 • K přednostem této řady učebnic patří:
  - promyšlené zařazení motivačních úloh odrážejících každodenní životní realitu,
  - systematičnost, cykličnost a přehlednost výkladu, - oddělení učiva základního od rozšiřujícího,
  - promyšlené zařazování úloh různého stupně obtížnosti,
  - přehledná grafická úprava s použitím barvy a velkého množství názorných obrázků.
 • V učebnici pro 6. ročník najdete tato témata: desetinná čísla, úhel, osová souměrnost, dělitelnost přirozených čísel, trojúhelník, tělesa.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník ZŠ

Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník ZŠ
Bušek I.,Vaterová v.,Cibulková M.
PROMETHEUS
136 Kč
skladem

Zeměpis 6.r. 2.díl - Přírodní obraz Země

Zeměpis 6.r. 2.díl - Přírodní obraz Země
Hübelová D., Novák S., Weinhöfer M.
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
84 Kč
skladem