DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Matematika 9. r. ZŠ 1. díl - Soustavy rovnic. Funkce. Lomené výrazy

3. přepracované vydání, učebnice je barevná

Autor:Odvárko O., Kadleček J.
Nakladatel:PROMETHEUS
Kód:55604
ISBN:9788071964391
EAN:9788071964391
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:105 Kč
Množství:
+-
ks
  • Učebnice je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Upravené vydání ještě lépe odpovídá RVP, obsahuje aktuálnější údaje a je pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě.
  • Upravené učebnice zachovávají koncepci původní řady, která je aktualizována (měna při placení nákupů, výše cen atd.). Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a podněcujících žáky k plnění různých úkolů a vyhledávání informací. Jsou posíleny nestandardní aplikační úlohy a problémy (např. rozvoj geometrické představivosti, kombinatorické úlohy). Mnohé úlohy vedou k zamyšlení nad problémy, které souvisejí s životním prostředím (např. úsporné žárovky, kouření). Nejvíce změn je v grafickém vybavení.
  • Učebnice je barevná, jsou v ní zařazeny fotografie reálných objektů a situací, vtipné a motivující barevné ilustrace.
  • Přepracované vydání učebnice je na obálce graficky vyznačeno žlutým lomeným proužkem v levém dolním rohu obrázku.
  • Tato učebnice je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

OBSAH:

1. Soustavy rovnic
1.1 Co známe o rovnicích
1.2 Co je soustava rovnic
1.3 Naučíme se řešit soustavy rovnic
1.4 Směsi a roztoky
1.5 Krátce pohyb sem i tam
1.6 Úlohy na závěr

2. Funkce
2.1 Závislosti, přiřazování, předpisy
2.2 Co je (a co není) funkce
2.3 Přímá úměrnost
2.4 Nepřímá úměrnost
2.5 Úlohy na závěr

3. Lineární funkce
3.1 Lineární funkce a její graf
3.2 Lineární funkce v teorii i v praxi
3.3 Úlohy na závěr

4. Souhrnná cvičení

5. Lomené výrazy
5.1 Připomínáme si mocniny
5.2 Co víme o mnohočlenech
5.3 Připravíme se na lomené výrazy
5.4 Lomený výraz
5.5 Úlohy na závěr

6. Počítáme s lomenými výrazy
6.1 Krácení a rozšiřování lomených výrazů
6.2 Sčítání lomených výrazů
6.3 Odčítání lomených výrazů
6.4 Násobení lomených výrazů
6.5 Dělení lomených výrazů
6.6 Rovnice s neznámou ve jmenovateli
6.7 Úlohy na závěr
7. Souhrnná cvičení
8. Výsledky úloh
Rejstřík

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Matematika 9. r. ZŠ 3. díl - Finanční matematika

Matematika 9. r. ZŠ 3. díl - Finanční matematika
Odvárko O., Kadleček J.
PROMETHEUS
105 Kč
skladem

Přírodopis 9.r. ZŠ 4 - Mineralogie a geologie

Přírodopis 9.r. ZŠ 4 - Mineralogie a geologie
Černík, Martinec, Vítek
SPN
119 Kč
skladem

Přírodopis 6.r. ZŠ 1 - Zoologie a botanika

Přírodopis 6.r. ZŠ 1 - Zoologie a botanika
Černík, Martinec
SPN
149 Kč
skladem

Němčina pro 3. ročník ZŠ - učebnice

Němčina pro 3. ročník ZŠ - učebnice
Maroušková M., Eck V.
FORTUNA
140 Kč
skladem